ALOITTEEN ESITTELI Jyväskylän yliopiston vihreän vasemmiston Nuutti Ruotsalainen.

”… toimi, joka olisi pitänyt tehdä jo kauan aikaa sitten.”

”… voimme JYYssä toimia tulevaisuuden opiskeluruokailun tienraivaajana ja tukea laajemminkin muutosta suurkeittiöissä.”

Oli torstai-ilta 21. huhtikuuta 2022. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokousti.

Asialistalle kirjatussa aloitteessa esitettiin naudanlihasta tarjoilusta luopumista ravintola Ilokivessä. Sen oli tehnyt Kampuksen punaiset ja vihreät -vaalirengas eli Jyviva, JYYn vihreät opiskelijat ja Demariopiskelijat.

”… esitämme, että edustajisto velvoittaa [JYYn] hallituksen tuomaan edustajistolle vuoden 2022 loppuun mennessä esityksen toimenpiteitä, joilla naudanlihasta luovutaan lounastarjoilussa mahdollisimman pian.”

 

JYY ON JO sitoutunut vähentämään lihatuotteiden käyttöä Ilokivessä.

Vuonna 2020 edustajisto hyväksyi ilmastokestävyyden tiekartan. Toimenpidesuunnitelman mukaan JYYn tavoite on vähentää ilmastopäästöjä ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää: Haluttiin ”kunnianhimoinen, mutta realistinen tavoite” – JYY tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä, mutta kuinka se onnistuu?

Yksi suunnitelman jatkuvista, päivittäisistä toimenpiteistä Ilokiven ravintolassa on kannustaa asiakkaita valitsemaan kasvipohjainen vaihtoehto. Lisäksi lyhyen aikavälin tavoite on, että naudanlihan käyttöä vähennetään esimerkiksi vaihtamalla se broileriin tai korvaamalla osa annoksen lihasta kasvikunnan proteiinilähteillä.

Aikarajaa näille toimille ei kuitenkaan ole, pois lukien hiilineutraaliustavoite vuodelle 2025. Silloin kasvis- ja vegaanivaihtoehtojen tuli olla Ilokivessä myydyin lounasvaihtoehto.

Tällä hetkellä tavoite on kaukana. Esimerkiksi elo-lokakuussa 2021 Ilokivessä myytiin yhteensä 41 241 lounasta. Näistä vegaanisia lounaita oli vajaa 900, ja kasvisannoksia reilu 7 000.

Vuoden 2019 hiilijalanjälkiraportin mukaan naudanliha on yksi suurimmista Ilokiven ravintolan ilmastopäästöjä aiheuttavista elintarvikeostoista.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta luopui omistamissaan UniCafe-ravintoloissa naudanlihan tarjoamisen helmikuusta 2020. Laskelmien mukaan päätös vähensi ravintolaliiketoiminnan raaka-aineiden hiilijalanjälkeä 11 prosentilla vuodessa.

 

KAMPUKSEN PUNAISET ja vihreät -vaalirenkaan mielestä naudanlihasta luopuminen on ”kohtalaisen helposti toteutettava ilmastotoimi, jolla toteuttaa edustajiston aiempaa päätöstä ylioppilaskunnan hiilineutraaliudesta”.

Vaalirenkaan aloitteen mukaan päätös ei vaikuttaisi merkittävästi asiakaskuntaan, sillä naudanlihaa ei ole jo nykyään tarjolla joka päivä. Aloite ei myöskään sulje pois muita liharaaka-aineita, ”joten vaikutukset lihansyöjiin eivät olisi kohtuuttomia”.

Lisäksi naudanlihasta luopumisella olisi vaalirenkaan mukaan myös positiivinen vaikutus terveyteen.

”Aloitteemme ympärillä pyörineessä keskustelussa nostettiin esiin, että esimerkiksi ilmastotiekartta ja muut [JYYn] liiketoimintaa ohjaavat asiakirjat jo antavat [JYYn] hallitukselle mandaatin tehdä vastaavia ilmastotoimia”, sanoi Nuutti Ruotsalainen edustajiston kokouksessa.

”Silti todelliset teot loistavat poissaolollaan ja ilmastotiekartan tavoitteet tulevat nopeasti vastaan.”

”Onkin perusteltua antaa hallitukselle selkeä mandaatti ja edustajistolle poliittinen tahtotila sekä tuki tehdä ilmastotiekartan mukaisia toimenpiteitä.”

 

EDUSTAJISTON kokouksessa esitelty aloite sai kannatusta, ja se lähetettiin JYYn hallitukselle.

Seuraavaksi hallitus keskustelee yhdessä JYYn liiketoiminnan kanssa aloitteen sisällöstä kuten siitä, kuinka naudanlihasta luopuminen Ilokivessä onnistuisi ja millaiset vaikutukset päätöksellä olisi.

Aloitteen edellyttämä ratkaisu ja toimenpiteet on tarkoitus tuoda edustajiston kokoukseen syksyllä 2022.