SYKSYLLÄ 2021 järjestettiin vaalit. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon valittiin 41 jäsentä.

Uusien edaattoreiden kausi alkaa joulukuun 2021 alussa, ja on kaksivuotinen.

Edustajisto käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätäntävaltaa. Se päättää muun muassa JYYn talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymisestä, jäsenmaksun määrästä, ylioppilaskunnan säännöistä ja arvoista sekä keskeisistä työntekijöistä.

Entä millainen kausi on luvassa?

Jylkkäri selvitti valittujen edaattoreiden kantoja heidän vaalikonevastaustensa perusteella. Koneessa oli väittämiä, jotka koskivat muun muassa opiskelijoiden hyvinvointia, ilmasto- ja ympäristökriisien torjuntaa, kansainvälisiä opiskelijoita, opiskelija-asuntojen rakennuttamista, Jylkkäriä sekä ylioppilaskunnan jäsenyyttä ja kannanottoa.

Ehdokkaat pystyivät vastaamaan väittämiin 100-portaisella liukusäädöllä. Nolla tarkoittaa täysin eri mieltä, kun taas sata täysin samaa mieltä. Mitä suurempi grafiikan pallo on, sitä useampi samalta listalta on valinnut kyseisen numeraalisen arvon.

Jos henkilö ei ole valinnut mitään arvoa eli hän on jättänyt kysymyksen välistä, vastausta ei ole voitu huomioida grafiikassa.

Lisäksi kootussa grafiikassa ei ole otettu huomioon ehdokkaiden tekstivastauksia eli perusteluja väittämiin. Tästä syystä numeraalinen arvo on suuntaa antava, koska perustelut väittämien taustalla voivat olla moninaiset.

Paikkaluvut
P&D 12, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto 8, JYYn vihreät opiskelijat 5, Luonnontieteilijät 5, Opiskelevat kokoomuslaiset 5, Alvarin Unioni 4, Jyväskylän keskustaopiskelijat 1, Demariopiskelijat 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue myös:

Ja sitten he hurrasivat – Katso kuvareportaasi edustajistovaalien vaalivalvojaisillasta. 4.11.2021.

Tuli ”torjuntavoitto” – JYYn edustajistovaaleissa äänesti miltei 26 prosenttia äänioikeutetuista, ja vaalivoiton vienyt P&D kasvatti paikkamääräänsä kahdella. 3.11.2021.

Edustajistovaalien vaalikone julkaistiin perjantaina ja heti ilmeni puutteita – Koneen kehittäjä ei suostu kommentoimaan, eikä julkaisija ”osaa yksityiskohtaisesti kertoa, mistä erilaiset tekniset ongelmat johtuvat”. 19.10.2021.

Edustajistovaalien ehdokasmäärä putosi kymmenillä – ”Vaikka kiinnostusta olisi, aika ja jaksaminen eivät riitä”. 1.10.2021.

Tänä syksynä valitaan jälleen ylioppilaskunnan korkeinta valtaa käyttävät henkilöt – vaikka edustajisto tekee tärkeimmät opiskelijoita koskevat päätökset, se ei suurta osaa kiinnosta. 28.9.2021.