”TORJUNTAVOITTO.”

Näin keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Miikael Saksman kommentoi.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalien tulokset julkaistiin tänään keskiviikkona 3. marraskuuta 2021.

Äänestysprosentti yllätti positiivisesti. Se oli 25,98. Yhteensä 11 973 äänioikeutetusta ääntään käytti 3 111 opiskelijaa.

 

TOKI LASKUA tuli.

Edellisissä, vuonna 2019 järjestetyissä edustajistovaaleissa äänestysprosentti oli 27,93. Tuolloin äänioikeutettuja oli 12 078, ja äänestäjiä 3 373.

Äänestysprosentti edustajistovaaleissa on ollut pitkään alle 30. Toisin sanoen alle kolmasosa opiskelijoista on käyttänyt äänioikeuttaan.

Joka tapauksessa nyt syksyn 2021 tulokseen voi olla Saksmanin mukaan tyytyväinen. Olosuhteisiin eli pitkittyneeseen koronapandemiaan ja matalaan ehdokasmäärään nähden tulos oli hyvä.

Tänä syksynä ehdolle asettui 130 henkilöä, joista yksi vetäytyi ehdokasasettelun sulkeuduttua. Luku oli miltei kuusikymmentä vähemmän kuin edellisissä, vuoden 2019 vaaleissa. Tuolloin ehdokkaita oli 187.

Jylkkäri kirjoitti ehdokasasettelussa lokakuussa 2021. Haastateltavien ryhmävastaavien mukaan haasteita oli. Yhtenä suurimmista syistä koettiin pitkittynyt koronapandemia. Ihmiset eivät tunne toisiaan, ja etenkin korona-aikaan aloittaneisiin opiskelijoihin ei ole voitu luoda samanlaisia siteitä kuin ennen. Uudet opiskelijat eivät myöskään välttämättä tiedä, mitä edustajisto tarkoittaa. Pandemian nähtiin vaikuttaneen myös aiempien edaattorien jaksamiseen pyrkiä jatkokaudelle.

 

NÄIN ERI LISTOJEN EDAATTORIEN MÄÄRÄ MUUTTUI:

LYHENTEET: P&D, AU (Alvarin unioni), Jyviva (Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto), Luoti (Luonnontieteilijät), JyKo (Jyväskylän kokoomusopiskelijat), JYYn vihr (JYYn vihreät opiskelijat), JOK (Jyväskylän keskustaopiskelijat), JSDN (JYYn demariopiskelijat).

 

KUTEN EDELLISISSÄ, vuoden 2019 vaaleissa, myös tänä vuonna listoja oli kahdeksan.

Vaalivoittajaksi nousi P&D. Se sai paikkoja 12 eli kaksi paikkaa edellisvaaleja enemmän.

Myös eniten ääniä, yhteensä 123, saanut Aku Buckbee on P&D:n listalta.

Toiseksi eniten äänestäjiä sai taakseen Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto. Lista sai kahdeksan paikkaa eli kolme enemmän kuin vuonna 2019. Listan Matleena Käppi sai 88 äänestäjää, mikä on toiseksi eniten ääniä kaikista ehdokkaista.

JYYn vihreiden opiskelijoiden paikkamäärä laski 8:sta 5:een.

Luonnontieteilijöiden paikkamäärä pysyi viidessä.

Opiskelevat kokoomuslaiset kasvattivat paikkamäärää yhdellä. Lista sai 5 paikkaa.

Alvarin unionin edaattorien määrä laski 6:sta 4:ään.

Jyväskylän keskustaopiskelijoiden paikkamäärä laski kahdesta yhteen, ja JYYn demariopiskelijoiden paikkamäärä eli yksi pysyi samana.

 

NÄIN PAIKAT JAKAUTUIVAT (vrt. 2019 ja 2021):

 

EDUSTAJISTOVAALEISSA oli kaksi vaalirengasta.

Järjestön ääneen kuuluvat P&D, Alvarin unioni ja Luonnontieteilijät.  Rengas sai ääniä yhteensä 1 575. Edellisissä vaaleissa vastaava luku oli 1 711.

Kampuksen punaisten ja vihreiden vaalirenkaiseen kuuluvat JYYn vihreät opiskelijat, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto ja JYYn demariopiskelijat saivat yhteensä 1 058 ääntä. Se on vain hieman vähemmän kuin edellisvaaleissa, jolloin luku oli 1 095.

Opiskelevat kokoomuslaiset ja Jyväskylän keskustaopiskelijat eivät kuulu kumpaankaan vaalirenkaaseen.

 

JYYN EDUSTAJISTOVAALIT järjestetään joka toinen syksy, tänä vuonna loka-marraskuun 2021 vaihteessa.

Vaaleissa läsnäolevaksi ilmoittautuneet ylioppilaskunnan jäsenet eli opiskelijat valitsevat 41 jäsentä ylioppilaskunnan korkeimpaa valtaa käyttävään elimeen. Edustajisto päättää muun muassa JYYn talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymisestä, jäsenmaksun määrästä, ylioppilaskunnan säännöistä ja arvoista, sekä keskeisistä työntekijöistä.

Ennakkoäänestys oli 28.–29. lokakuuta, ja varsinaiset vaalipäivät 1.–3. marraskuuta 2021. Vaalipäivänä äänestys sulkeutui kello 16.

Äänestäminen tapahtui kokonaan verkossa kolmatta kertaa JYYn edustajistovaalihistoriassa. Sähköisessä äänestämisessä käytettiin henkilökohtaisia yliopiston opiskelijatunnuksia. Äänestämisessä ei havaittu teknisiä ongelmia.

 

Oikaisu 3.11.2021 klo 19.10: Jutussa käytettiin P&D-listasta väärää, vanhentunutta nimeä Pörssi & Dumppi.