PUUTTEITA ILMENI heti julkaisupäivänä.

Perjantaina 15. lokakuuta 2021 Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL julkaisi ylioppilaskuntien yhteisen edustajistovaalien vaalikoneen. Koneessa käyttäjät pystyvät vertailemaan omia mielipiteitä eri ylioppilaskuntien edustajistoehdokkaiden mielipiteisiin.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit järjestetään monen muun – Aallon, Itä-Suomen, Lapin, Lappeenrannan teknillisen, Oulun, Svenska Handelshögskolanin, Taideyliopiston, Turun, Vaasan ja Åbo Akademin – yliopiston ylioppilaskunnan tapaan syksyllä 2021. Marraskuun alussa JYYn edustajistoon valitaan 41 edustajaa päättämään opiskelijoiden ja ylioppilaskunnan asioista.

Vaalikoneen avulla käyttäjä voi esimerkiksi selvittää, ketkä JYYn ehdokkaista kannattavat naudanlihasta luopumista Ilokiven ravintolassa ja keiden mielestä Jylkkärin painetusta lehdestä pitäisi luopua.

Ongelmallista kuitenkin oli, että koneessa havaittiin useita ongelmia.

 

YKSI NIISTÄ oli, että ehdokkaiden tiedoissa ja ehdokaslistauksessa ei näkynyt ehdokkaiden vaaliliittoa tai listaa.

Vaalikoneen käyttäjä voi halutessaan suodattaa tietyn liiton tai listan ehdokasta. Jos tätä valintaa ei tehnyt, kone ei kertonut, mihin listaan tai liittoon koneen tarjoama ehdokas kuuluu.

”Turhauttaa”, JYYn keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja Luonnontieteilijöiden ehdokas Miikael Saksman sanoo.

”Taas on ongelmia.”

Saksman viittaa muun muassa vaalikoneen asteikkoon. Ehdokkaat ovat vastanneet väittämiin sataportaisella liukusäädöllä. Sen sijaan julkaistussa vaalikoneessa käyttäjät voivat valita asteikon viisiportaisesti vaihtoehtojen ”täysin samaa mieltä” ja ”täysin eri mieltä” välillä. Ehdokkaiden lukumäärälliset vastaukset on siis pyöristetty näihin vaihtoehtoihin.

”Puutteellinen vaalikone ei kannusta äänestämään.”

 

TOINEN ONGELMA, joka koski JYYn vaalikonetta oli, että koneen suodattimissa ei ollut julkaisupäivänä kaikkia listoja.

Käyttäjä pystyi suodattamaan ainoastaan Alvarin unionin, Jyväskylän keskustaopiskelijoiden ja Demariopiskelijoiden listojen ehdokkaat ennakkoon. Muut listat lisättiin mukaan, kun ongelmista valitettiin. Listojen nimet tai tunnukset on ilmaistu koneessa lyhenteellä, eikä niitä avata.

Lisäksi julkaisupäivänä, perjantaina 15. lokakuuta, koneen suodattimista puuttui kokonaan JYYn vihreät opiskelijat. Ryhmän ehdokkaat oli kyllä vaalikoneessa listattuina, mutta käyttäjä ei voinut rajata ehdokkaita ennakkoon.

Ongelma korjattiin lauantaina.

 

VAALIKONEESSA käyttäjä pystyy suodattamaan ehdokkaita paitsi vaaliliiton ja -listan, myös iän ja sukupuolen mukaan.

Kone tarjoaa viisi ikäryhmää seuraavassa järjestyksessä: yli 60, 31–40, 18–30, 41–50, 51–60. Vanhin ikäryhmä, josta yhdessäkään ylioppilaskunnan vaalikoneessa löytyy ehdokkaista, on 41–50-vuotiaat.

Miikael Saksman ihmettelee ikähaitaria.

”Luulisi, että ylioppilaskuntien edustajistovaalien vaalikoneeseen olisi valikoitu vähän nuoremmat ikäryhmät.”

Myös ehdokkaan sukupuolen mukaan suodattaminen herättää kysymyksiä. Asiaa kritisoi muun muassa JYYn vihreiden opiskelijoiden ehdokas ja ylioppilaskunnan nykyinen varapuheenjohtaja Elma Hyöky. Hänen mielestä sukupuolen merkittävyys tämän kokoluokan vaaleissa on kummallista.

”Ihmettelen myös, miten vaihtoehdon ’en halua vastata’ lisäämistä [tämän vuoden vaalikoneeseen yhdeksi suodattimista] perustellaan.”

Sekä Hyökyn että Saksmanin mielestä on erikoista, että suodattimet sijaitsevat vaalikoneen alussa, sillä tavallisesti tällaisia tietoja kysytään vasta väittämien jälkeen.

”En ymmärrä, miksei tätä [konetta] lähetetty testikierrokselle ennen julkaisua. En ole kuullut yhtään hyvää palautetta”, Hyöky sanoo.

 

MITÄ MIELTÄ on vaalikoneen julkaisija?

Myös SYL:n viestintäasiantuntija Siiri Nousiaisen mukaan kone oli puutteellinen. Se ei esimerkiksi ”antanut riittävästi ehdokkaista”, koska vaaliliittoja tai -listoja ei näkynyt.

Sen sijaan jokaiselta ehdokkaalta on Nousiaisen mukaan kysytty suostumus henkilötietojen kuten iän ja sukupuolen julkaisuun vaalikoneessa. Jos lupaa ei ole antanut, tietoja ei voida säilyttää, eikä ehdokkaan vastauksia voi julkaista. Käytännössä siis vaalikoneeseen mukaan tahtovan ehdokkaan on pakko antaa lupa henkilötietojensa julkaisuun.

Raportoidut ongelmat, kuten vaaliliittojen ja -listojen näkyminen, korjattiin koneeseen maanantai-iltaan 18. lokakuuta mennessä. Nyt kunkin ehdokkaan kohdalla lukee nimen, äänestysnumeron ja ikäryhmän lisäksi mahdollinen vaaliliitto ja -lista.

 

ENTÄ MIKÄ oli alun perin ongelmien syynä?

Jylkkäri kysyi sitä koneen tehneeltä ohjelmistoyritys Edita Prima Oy:lta, jolle SYL raportoi ongelmista. Edita Prima on tehnyt vaalikoneita aiemmin muun muassa Suomen Osuuskauppojen keskuskunta SOK:n edustajistovaaleihin. Yritys valittiin kilpailutuksen tuloksena, ja kilpailutuksen kriteereinä SYL käytti aiemmista koneista saatuja palautteita. Niissä toivottiin muun muassa modernimpaa järjestelmää.

Edita Priman markkinointipäällikkö Ville Hiltunen vastasi maanantaina 18. lokakuuta sähköpostitse, että koneen ”valmistelussa havaitut tekniset puutteet on nyt korjattu”.

”Olemme myös sopineet asiakkaamme SYL:n kanssa, että kaikki muu aiheeseen liittyvä tiedottaminen tapahtuu heidän kauttaan.”

Mutta mistä ongelmat johtuivat, Jylkkäri kysyi uudelleen.

”Olemme sopineet, että yksinomaan SYL kommentoi heille tuottamastamme palvelusta ulospäin”, Ville Hiltunen vastasi.

Mitä sanoo SYL?

”Syynä oli tekninen virhe, joka on nyt korjattu”, viestintäasiantuntija Siiri Nousiainen sanoo.

”En valitettavasti osaa yksityiskohtaisesti kertoa, mistä erilaiset tekniset ongelmat johtuvat.”

 

Oikaisu 19.10.2021 kello 17.37: Jutussa kerrotaan, että vaalikoneen suodattimista puuttui JYYn vihreät opiskelijat, ja puute korjattiin vasta maanantaina. Ongelma kuitenkin saatiin korjattua lauantaina 16. lokakuuta.