Moni opiskelija voi huokaista helpotuksesta. Kevään tullen koronaepidemia on pannut alulle positiivisia muutoksia, jotka helpottavat monen elämää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on juuri linjannut, että toimeentulotukea saadakseen opiskelija ei ole enää pakotettu nostamaan opintolainaa.

”Opintolainan nostoa ei myöskään ole tarpeen edellyttää tuleville kesäkuukausille, ellei asiakas tosiasiallisesti opiskele kesäkuukausina”, kerrotaan Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa kuntainfossa.

Ei se voi mennä niin, että jos kesällä ei ole töitä tai opintoja, pitää eläminen rahoittaa lainalla.

Suomen ylioppilaskuntien liiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Jani Sillanpää on tyytyväinen uuteen linjaukseen.

”Julkituodut muutokset ovat positiivisia ja niitä olemme SYL:issä ajaneetkin”, hän kertoi.

Etenkin kesätyönsä menettäneille opiskelijoille suunnanvaihdos helpotus.

”Otimme asian esille jo Lukiolaisten liiton kanssa vuonna 2018. Ei se voi mennä niin, että jos kesällä ei ole töitä tai opintoja, pitää eläminen rahoittaa lainalla. Tämä tilanne on arkea opiskelijoille myös minä tahansa muuna vuonna, ei vain pelkästään koronan aikana”, Sillanpää totesi.

Samalla hallitus on tiedotti, että opintotuen maksaminen jatkuu opintojen viivästymisestä huolimatta.

Aamulla pidetyssä tiedotustilaisuudessa kameroiden eteen astelivat tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sekä opetusministeri Li Andersson.

”Opintotukea maksetaan poikkeusoloista huolimatta”, vakuutti Kosonen

Opintojen seurannassa tullaan siis huomioimaan koronan vaikutukset, eikä vajaaksi jäänyt opintopistesaldo tarkoita automaattisesti tukien katkaisemista.

”Näissä olosuhteissa tutkintokohtaista tukiaikaa voidaan pidentää”.

Tässä tapauksessa Kela tulkitsee koronaepidemian erityisen painavaksi syyksi tukiajan pidentämiselle. Tiedotustilaisuudessa ei kuitenkaan selvinnyt, pitääkö opiskelijan kyetä todistamaan, että opintojen viivästyminen on johtunut juuri koronasta.

”Tarvittaessa käynnistämme valmistelun opintotukilain muuttamiseksi siten, että opintotukiajassa arvioidaan nykyistä paremmin poikkeusolosuhteiden vaikutus”, Ministeri Kosonen sanoi.

”Opiskelijan ei tarvitse murehtia opintotuen loppumisesta koronan takia”