Kirjoitin Jylkkärissä (31.3.): ”Tieteen perustana oleva syvä intuitiivinen vakaumus luonnon kokonaisvaltaisesta järjestyksestä on historiallisesti peräisin uskosta, että maailmankaikkeuden Luoja on järjellinen Olento, toteaa matemaatikko Alfred North Whitehead.”

Lassi Kurittu (Jylkkäri 27.4.) kritisoi esittämääni väitettä vetoamalla siihen, ettei Whitehead itse uskonut Luojan olevan järjellinen olento. Kurittu ei huomaa, että kyseissä väitteessä Whitehead ei puhu omasta vakaumuksestaan, vaan modernin tieteen synnyn perustana olevasta vakaumuksesta. Whitehead esittää historiallisen väitteen, ei väitettä omista metafyysisistä käsityksistään.

Whitehead käsittelee aihetta kirjassaan Science in the Modern World  (1953). Hän kirjoittaa: ”Elävää tiedettä ei voi olla olemassa ilman laajalle ulottuvaa vaistomaista vakaumusta Asioiden Järjestyksestä ja erityisesti Luonnon Järjestyksestä.” Vakaumus luonnon järjestyksestä hallitsi keskiajan lopun eurooppalaista kulttuuria, koska ihmiset oli saanut valtaansa luottamus, että maailmankaikkeuden Luoja on järjellinen Olento. ”Selitykseni mukaan usko tieteen mahdollisuuteen, joka syntyi ennen tieteellisen teorian kehitystä, on tiedostamaton johdannainen keskiajan teologiasta.”

Kristillisen teologian ydinvakaumus, jonka mukaan maailmankaikkeuden Luoja on järjellinen olento, tuotti kulttuurin, jossa ihmiset vaistomaisesti olettivat luonnon olevan järjestynyt.  Lisäksi ihmiset uskoivat maailmankaikkeuden olevan järjellisesti ymmärrettävä, koska sama äärettömän älykäs ja kaikkivaltias Jumala on luonut sekä luonnon että sen ymmärtämistä varten tarvittavat ihmisen älylliset kyvyt.

Tätä intuitiivista vakaumusta ei ole toistaiseksi pystynyt horjuttamaan edes sellainen naturalistisen filosofian kehitys, jossa on luovuttu uskosta maailmankaikkeuden järjelliseen alkuperään. Whitehead kiinnittää huomiota siihen, että ratkaisevaa tässä suhteessa ei ole se, mihin filosofiseen näkemykseen ihmiset sanovat uskovansa. Ratkaisevaa on se, mitkä vakaumukset hallitsevat heidän tietoisuutensa intuitiivisia tasoja.

Tapio Puolimatka

Professori

 

Lue lisää:

Mielipide: Outoa päättelyä Puolimatkalta (24.4.2015)

Mielipide: Kristinusko ja tieteen edistys (27.3.2015)

Rehtori: Puolimatkan lausunnossa ei loukkausta (10.3.2015)

Mielipide: Puolimatkan puolitotuudet (5.3.2015)

Vastarannan professori (12.2.2015)

Lausunnosta esiselvitykseen (12.2.2015)