Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen totesi 4.3., ettei kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan lausunto loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä.

Tutkinnan kohteena oli kolmen lähdeviitteen käyttö sekä se, onko Puolimatka ohittanut tutkimustuloksia, jotka olisivat ristiriidassa hänen omien johtopäätöstensä kanssa.

Puolimatka antoi viime vuoden keväällä eduskunnan lakivaliokunnalle lausunnon sukupuolineutraalin avioliittolain haitallisista vaikutuksista. Joonas Mattsson teki rehtorille tutkintapyynnön Puolimatkan lähteiden käytön etiikasta saman vuoden marraskuussa. Esiselvitys asiasta aloitettiin joulukuussa 2014.

Lue lisää:

Vastarannan professori (12.2.2015)

Lausunnosta esiselvitykseen (12.2.2015)