Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan opetus Jyväskylän yliopistossa on herättänyt keskustelua sen jälkeen, kun hänen”Kampanja pedofilian laillistamiseksi” -kirjoituksensa aiheutti äläkän.

Oikea Media -sivustolla julkaistussa tekstissä Puolimatka väittää, että ”mielikuvat seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta luovat perustan myös kampanjalle pedofiilien seksuaalioikeuksien puolustamiseksi”. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY kritisoi kannanotossaan kirjoitusta homofoobiseksi ja vihamieliseksi seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on todennut, että Puolimatkan kirjoitus ei edusta yliopiston arvoja ja yliopisto ryhtyy ”konkreettisiin toimiin” kirjoituksen vuoksi. Yliopisto järjestää Puolimatkan virallisen kuulemisen aiheesta ensi viikolla. Puolimatka on kritisoinut julkisuudessa JYYn ja rehtorin tapaa julkaista kannanottoja ilman, että häneltä on kysytty, onko kirjoituksesta tehdyt tulkinnat oikeita. Puolimatkan mukaan hänen kirjoitustaan on tulkittu väärin.

Erityispedagogiikan opiskelija ja Jyväskylän vihreiden kaupunginvaltuutettu Irina Tuokko kirjoitti sanomalehti Keskisuomalaisen mielipidekirjoituksessa pidätelleensä kyyneleitä Puolimatkan pitämällä luennolla, joka sisältyi kasvatustieteiden perusopintojen kurssiin.

”Tiedättekö, miltä tuntuu istua seksuaalivähemmistöön kuuluvana, perheestä, avioliitosta ja tutkijan urasta haaveilevana nuorena Jyväskylän yliopistossa Puolimatkan luennoilla? Voin kertoa, että ei todellakaan hyvältä”, Tuokko kirjoittaa.

 

Viimeisin käänne Tapio Puolimatkan kirjoituksen aiheuttamassa kohussa on kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen jättämä kirjallinen kysymys hallitukselle. Räsänen kysyy, kuinka hallitus aikoo turvata tieteellisen tutkimuksen vapauden ja korkeimman opetuksen tutkimuksen sananvapauden.

”On merkillistä, kuinka voimakkaan reaktion professorin julkaisu on herättänyt. Rehtori on ilmoittanut, että Puolimatkan artikkeli ei edusta Jyväskylän yliopiston arvoja eikä linjaa. Ihmettelen syvästi sitä, mikä pedofiliasta varoittamisessa on vastoin yliopiston arvoja”, Räsänen kysyy.

”Merkille pantavaa on, että Puolimatka ei ole artikkelissaan syyttänyt mitään tiettyä ihmisryhmää, vaan täysin asiallisesti käsitellyt pedestrian ja pedofilian normalisoimisprosessia. Tässä tilanteessa olisi oikein, että rehtori peruuttaisi kannanottonsa ja korjaisi professori Puolimatkan kunnialle aiheuttamansa vahingon. Jyväskylän yliopiston pyrkimykset vaimentaa näkökulmien välistä keskustelua ovat erittäin haitallisia koko yliopistoyhteisölle.”

Tapio Puolimatka on  puolestaan jättänyt Jyväskylän yliopiston hallitukselle hallintokantelun rehtorin toiminnasta.

”Vaadin, että hallitus tutkii rehtorin menettelyn, ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin rehtorin virheellisen menettelyn johdosta ja varmistaa, että selvitysprosessi toteutetaan tähän mennessä tapahtuneesta oikeudenloukkauksesta huolimatta laillisesti ja oikeudenmukaisesti”, Puolimatka kirjoittaa kantelussaan Keskisuomalaisen mukaan.

 

Puolimatka on Korpin kurssitietojen mukaan tällä hetkellä vastuuopettajana yhdellä kurssilla, joka käsittelee kasvatus- ja tieteenfilosofiaa. Lisäksi hän pitää yksittäisiä luentoja kasvatustieteiden perusopintokursseilla ja ohjaa graduja.

Koska Puolimatka opettaa niin vähän, ei kasvatustieteiden ainejärjestöille tai JYYlle ole ainakaan muutaman viime vuoden sisällä tullut yhteydenottoja hänen opetukseensa liittyen.

JYY on aikaisemmin saanut yksittäisiä kysymyksiä muun muassa kurssikirjana olleesta Puolimatkan kirjasta, jonka julkaisijana on  Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen yhteydessä toimiva Kustannus oy Uusi tie.  Kristillisiä lehtiä, kirjoja ja äänitteitä julkaisevan yhtiön liikeideana on kustantaa lehtiä ja kirjoja ”palvellen koko Suomen herätyskristillistä kenttää”. Kyseinen kirja ei Korpista löytyvien tietojen mukaan ole kuitenkaan enää minkään kurssin kirjana.

Nykyisin Puolimatkan teoksista ainoa kurssikirja on kasvatus- ja tieteenfilosofian kurssilla pakollinen Opetuksen teoria – Konstruktivismista realismiin -teos, joka on perusteos opetuksen teorian keskeisistä teemoista. Sen on julkaissut kustannusosakeyhtiö Tammi. Teos keskittyy konstruktivisen ja realistisen opetuksen teorioiden käsittelyyn, mutta siinä on myös noin kuudenkymmenen sivun verran asiaa alaotsikolla Maailmankatsomus ja uskonto.

 

Jylkkäri haluaa kuulla opiskelijoiden omia ajatuksia Tapio Puolimatkan pitämistä luennoista ja kursseista. Oheiseen kyselyyn voi kertoa kokemuksistaan, olivat ne sitten positiivisia tai negatiivisia.

Jos olet halukas antamaan haastattelun, voit jättää kyselyyn myös yhteystietosi. Haastattelu voidaan tehdä myös nimettömänä.