Myrsky nimeltä Tapio Puolimatka on jälleen iskenyt Jyväskylän yliopistoon. Sen keskipisteessä ovat kysymykset siitä, mitä tutkija saa sanoa tutkijana.

Ukkonen alkoi jyrisemään, kun oikeistokonservatiivinen Oikea media julkaisi Puolimatkan kirjoittaman blogitekstin ”Kampanja pedofilian laillistamiseksi”.

Puolimatkan kirjoituksen mukaan samoilla argumenteilla, joilla on perusteltu sukupuolineutraalin avioliiton laillistamista, voitaisiin perustella myös pedofilian laillistamista. Hänen mukaansa käsitys, jonka mukaan ihminen on lapsesta saakka seksuaalinen olento, luo ”perustan prosessille”, jonka lopputulos on pedofilian laillistaminen.

 

Kaikki suomalaiset tutkijat ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENK:n laatimaa HTK-ohjetta eli Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjetta.

Puolimatka kertoo, että hän ei varsinaisesti itse käyttänyt itsestään professori-nimitystä Oikean median kirjoituksessa, vaan se oli sivuston oma lisäys.

”En pyytänyt sen poistoa, koska ajattelin, että journalistisen vapauden puitteissa julkaisulla on oikeus lisätä se”, Puolimatka sanoo.

Kun tutkija esiintyy julkisuudessa tutkijana, hänen täytyy noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä riippumatta siitä, oliko kyseessä vertaisarvioitu artikkeli vai somepäivitys, kertoo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan asiantuntija Iina Kohonen. Hän ei halua kommentoida Puolimatkan tapausta, mutta kommentoi tieteen etiikkaa yleisellä tasolla.

”Professorin tai tutkijan nimikettä voi käyttää periaatteessa milloin vain, mutta silloin täytyy noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä”, Kohonen sanoo.

Puolimatkan näkemykset eivät nauti kaikkien alan tutkijoiden suosiota. Vaikka tutkijan argumentit olisivat vakiintuneen tieteellisen käsityksen vastaisia, tutkijalla on tieteen vapauden puitteissa oikeus esittää niitä.

Puolimatkan tulisi tukea väitettään pedofiliakampanjasta luotettavilla empiirisillä havainnoilla, eikä tässä tekstissä sellaisia ole.

Kaikki eivät kuitenkaan ole samaa mieltä siitä, onko Puolimatka noudattanut tekstissään hyvää tieteellistä käytäntöä.

”Puolimatkan tulisi tukea väitettään pedofiliakampanjasta luotettavilla empiirisillä havainnoilla, eikä tässä tekstissä sellaisia ole”, sanoo Professoriliiton Jyväskylän osaston puheenjohtaja Jussi Välimaa.

Välimaan mukaan Puolimatka on lainannut oikein niitä tekstejä, jotka tukevat sellaisenaan hänen argumenttejaan. Muita lähteitä on sen sijaan kuvattu yksipuolisesti ja harhaanjohtavasti. Hänen mukaansa Puolimatka on muun muassa valikoinut lainauksia niin, että niiden alkuperäinen merkitys on muuttunut.

Puolimatka on käyttänyt lähteenä muun muassa amerikkalaisen blogistin Doug Mainwaringin artikkeleita, jotka eivät ole tieteellisiä artikkeleita, vaan äärioikeistolaisen LifeSiteNews-sivuston blogikirjoituksia. Puolimatkan tekstissä ei kuitenkaan suoraan sanota, että Mainwaringin kirjoitukset eivät ole tieteellistä tutkimusta.

Tapio Puolimatkan on omasta mielestään noudattanut blogitekstissään hyviä viittauskäytäntöjä.

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että alkuperäisiin lähteisiin viitataan niin, että niiden alkuperäinen sanoma ja painoarvo säilyvät samoina. Puolimatka itse ajattelee noudattaneensa hyviä viittauskäytäntöjä.

”Kukaan ei ole esittänyt uskottavia todisteita siitä, että olisin missään kohdassa viitannut virheellisesti”, hän toteaa.

Puolimatka on edelleen sitä mieltä, että hänen Oikeaan mediaan kirjoittamansa teksti on ymmärretty väärin, samoin kuin muut kritiikkiä herättäneet kirjoitukset.

”En missään vaiheessa ole puhunut homoseksuaalisuudesta loukkaavasti. Oikeaan mediaan kirjoittamani tekstin mukaan ajatuksella seksuaalisuuden muuttumattomuudesta voisi puolustella myös pedofilian laillistamista. Eduskunnalle tekemässäni lausunnossa taas käsittelen sitä, millainen vaikutus isän ja äidin kolmoissidoksen rikkomisella on.”

Puolimatkan kanssa on käyty lyhyt keskustelu, jossa puitiin Puolimatkan opetusta, mutta sen aikana ei tehty konkreettisia päätöksiä.

Puolimatkan kirjoituksen lisäksi myös hänen opetuksensa on joutunut kritiikin kohteeksi.

Erityispedagogiikan opiskelija ja Jyväskylän vihreiden kaupunginvaltuutettu Irina Tuokko kirjoitti sanomalehti Keskisuomalaisen mielipidekirjoituksessa pidätelleensä kyyneleitä Puolimatkan pitämällä luennolla, koska Puolimatka esitti Tuokon mukaan homofobisia näkemyksiä.

Tuokon mielipidekirjoituksen julkaisemisen jälkeen moni muu opiskelija on myös kertonut vastaavanlaisista kokemuksista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

TENK:n Kohonen viittaa tässäkin asiassa hyvään tieteelliseen käytäntöön: luennoitsijan puheiden pitää noudattaa sitä samalla tavalla kuin artikkelinkin. Käytännössä on kuitenkin vaikea vetää rajaa siihen, miten tarkkaan HTK-ohjetta pitää luennolla noudattaa.

Toisaalta niin luennoilla kuin teksteissäkin tulee myös vastaan yliopiston tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaan yliopiston kuuluu tehdä kaikille mahdolliseksi tasa-arvoinen ja täysivaltainen osallistuminen yliopiston toimintaan muun muassa seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Muun muassa Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYYn mukaan tämä ei nykyisin toteudu. Puolimatka ei omien muistikuviensa mukaan ole puhunut homoseksuaalisuudesta luennoilla lainkaan.

Kuohunta Puolimatkan ympärillä todennäköisesti jatkuu. Puolimatkan kanssa on käyty lyhyt keskustelu, jossa puitiin Puolimatkan opetusta, mutta sen aikana ei tehty konkreettisia päätöksiä.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläisen mukaan yliopisto ”selvittää JYYn esittämää huolta opetuksesta”, mutta ei kerro selvityksestä tarkemmin sen ollessa kesken.

Tapio Puolimatka

  • Kasvatuksen teorian ja tradition professori kasvatustieteiden laitoksella Jyväskylän yliopistossa.
  • Vakaumuksellinen kristitty. Kirjoittanut puhtaan tieteellisen kirjallisuuden lisäksi useita kristillisiä julkaisuja, muun muassa teokset Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa sekä Usko, tiede ja Raamattu.
  • Kirjoitti keväällä 2014 sukupuolineutraalia avioliittoa vastustavan asiantuntijalausunnon eduskunnan lakivaliokunnalle. Lausunnosta käynnistettiin yliopiston sisäinen esiselvitys siitä, onko lausunto loukannut hyvää tieteellistä käytäntöä. Silloinen rehtori Matti Manninen katsoi kuitenkin päätöksessään, että epäily oli osoittautunut aiheettomaksi.