KESKIVIIKKOILTANA 8. joulukuuta 2021 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta sai uuden hallituksen. Sen valitsi tuore edustajisto järjestäytymiskokouksessaan.

JYYn hallituksella on merkittävä rooli ylioppilaskunnan toiminnassa. Tehtäviin kuuluu vastata JYYn päivittäisestä ja operatiivisesta päätöksenteosta, kuten valiokuntatoimijoiden nimittämisestä, ylioppilaskunnan piiriin kuuluvien järjestöjen avustuksista ja eri työryhmien edustuksesta. Hallitus antaa lausuntoja ja kannanottoja opiskelijoita koskevissa asioissa, sekä edustaa ylioppilaskunnan jäseniä eli opiskelijoita ulospäin.

Tyypillisesti jäseniä on 7–10, ja heistä jokaisella on oma vastuusektori koulutuspolitiikasta viestintään, kulttuurista kansainvälisiin asioihin. Lisäksi vastuita muista vuoden aikana toteutettavista tehtävistä ja projekteista jaetaan.

Täysin umpiossa hallitus ei toimi. Ylintä päätösvaltaa käyttävä, kahden vuoden välein vaaleilla valittava 41-jäseninen edustajisto antaa raamit, joiden puitteissa sekä hallitus että ylioppilaskunnan asiantuntijat toimivat. Hallituksen kannalta se tarkoittaa etenkin joka syksy laadittavaa toimintasuunnitelmaa. Jylkkäri kävi suunnitelman läpi, ja jutun voit lukea täältä: Miltä JYY näyttää vuoden lopussa? Jylkkäri kävi läpi ylioppilaskunnan toimintasuunnitelman, jossa luvataan edistää yhdenvertaisuutta, kehittää Ilokiveä ja uudistaa sääntöjä

Suunnitelman kautta edustajisto päättää, mitä seuraavana vuonna on hyvä tapahtua JYYn kehittymisen kannalta. Se, kuinka suunnitelmaan kirjatut eri projektit toteutuvat, on puolestaan hallituksesta kiinni. Siksi hallituksen ja sen yksittäisen jäsenen ratkaisut ovat avainasemassa siinä, miltä JYY näyttää kunkin vuoden lopussa.

Uusi hallitus aloitti urakkansa 1. tammikuuta 2022.

Ketä hallitukseen kuuluu ja millaisia odotuksia hallituslaisilla on vuodesta?

 

Aija Hokkanen, P&D

Puheenjohtaja
27 vuotta, 3. vuoden opiskelija, Corporate Environment and Management

”Porttiteoria toimii niin sanotusti.”

Pidän huolta hallituksen hyvinvoinnista ja varmistan, että se on päätöksentekokykyinen. Tämä vuosi tulee olemaan tärkeä, koska luomme JYYlle uuden strategian seuraavalle viidelle vuodelle. Siinä luodaan pitkän linjan suunnitelmat ja vaikutetaan siihen millainen toimija olemme tulevaisuudessa. Linjaukset tulevat edustajistolta ja me teemme käytännön työn. Olen toiminut ammattikorkeakoulussa ammattialajärjestössä ja opiskelijakunnassa, sekä tutorina yliopistossa. Viime vuonna toimin hallituksessa kansainvälisten asioiden sektorilla. Koin, etten ole vielä antanut kaikkea ylioppilaskunnalle. Tavoittelen sitä, että hallituksellamme on hyvä vuosi ja kaikki kokisivat, että ovat saavuttaneet omia tavoitteitaan.

 

Jenni Suutari, jyviva

Varapuheenjohtaja, Korkeakoulupolitiikka
22 vuotta, 2. vuoden opiskelija, yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandiohjelma, politiikan tutkimus

”Kantaaottavampi ja vaikuttavampi ylioppilaskunta on henkilökohtainen haaveeni.”

Koulutusneuvostossa edustan asiantuntijan kanssa ylioppilaskunnan jäseniä. Toimin osana Sylin toimintaa paikallisesti ja pidän yhteyttä ainejärjestöjen koulutuspoliittisiin vastaaviin. Koulutuspolitiikassa ratkot opiskelijoille tulevia ongelmatilanteita asiantuntijan kanssa. Olen vastuussa aamukoulujen puheenjohtamisesta. Viime vuonna toimin ainejärjestöni koulutuspoliittisena vastaavana ja pystyn hyödyntämään tässä sitä osaamista. Poliittisessa nuorisojärjestössä toimin varapuheenjohtajana. Etäopiskelu on aiheuttanut paljon uupumista ja erilaisia mielenterveysongelmia. Tilanne ei korjaannu vain siirtymällä lähiopetukseen, vaan YTHS:n mielenterveysasioihin tarvitaan resursseja.

 

Antti Avoranta, Alvarin Unioni

Viestintä ja yritysyhteistyö
21 vuotta, 1. vuoden opiskelija, yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelma, filosofia

”Odotan, että saan tehdä hommia pilke silmäkulmalla.”

Tuen muita sektoreita, jotta niiden asiat saadaan meidän opiskelijoiden tietoisuuteen. Mietin ylipäätään sitä, miten opiskelijat saavat tietoa ylioppilaskunnasta ja asioista, joita olisi syytä tietää. Aiemmin olen ollut vaikuttamistoiminnasta vastaavana varapuheenjohtajana Pääkaupunkiseudun Eurooppa-nuorissa. Olen harrastanut journalismia ja ollut Helsingin kaupungilla viestintäassistenttina. Viestinnän yleisilmettä pitää jatkuvasti seurata, esimerkiksi miten sosiaalisesta mediasta saadaan mielenkiintoisempi. Edustajisto on saattanut jäädä monelle harmaaksi alueeksi ja haluaisin tuoda sitä lähemmäksi tavallista opiskelijaa. Toisaalta haluaisin miettiä, miten uudet aloittavat opiskelijat saadaan ylioppilaskunnan toimintaan mukaan.

 

Fanni Rantala, P&D

Sosiaalipolitiikka, hyvinvointi ja liikunta
23 vuotta, 3. vuoden opiskelija, tietojärjestelmätieteet

”Mielenterveys- ja tasa-arvoaiheet ovat minulle sydämen asia.”

Pyrin vaikuttamaan, että JYYn toiminta huomioi tasa-arvon, saavutettavuuden ja sosiaalipoliittiset asiat. Erilaisten hyvinvointi ja liikuntatapahtumien järjestäminen on tärkeää. Olen ollut ainejärjestössäni sosiaalipoliittisena vastaavana ja halusin jatkaa opiskelijoiden edustamista. Mielenterveys on minulle tärkeä teema ja haluan pitää sitä esillä ja tuoda näkyväksi hallitushommissani. Toinen teema, jota haluaisin tuoda esille, on seksuaaliterveys. Näitä voi edistää erilaisilla kampanjoilla ja yhteistyöllä YTHS:n ja Studentlifen kanssa.

 

Olli Puhtimäki, luonnontieteilijät

Järjestöt ja tutorointi,
22 vuotta, 4. vuoden opiskelijia, kemia

”Haluan, että kauden päätteeksi voin sanoa, että hyvin tuli tehtyä.”

Olen vastuussa toiminta- liikunta- ja kulttuuriavustusten hyväksymisestä ja läpikäymisestä. Olen järjestämässä järjestöseminaaria ensi vuonna ja järjestöspektaakkelia syksyllä . Olen mukana Puheenjohtaja-foorumeissa, järjestöaamiaisilla ja vastaavissa. Lisäksi olen tukihenkilö järjestöille. Ainejärjestötoiminnassa olen ollut kaksi vuotta tapahtumavastaavana ja vuoden tapahtumakoordinaattorina. Koen, että olen kerryttänyt tarpeeksi kokemusta ja halusin lähteä jonkin isomman yhdistykseen toimintaan mukaan. Tutor-vastaavana haluan tiivistää laitosten ja tutoreiden yhteistyötä, jotta saadaan järjestettyä tiiviimpää alkuorientaatioviikkoa jokaisella laitoksella.

 

Siiri Muhonen, demariopiskelijat

Kansainväliset asiat ja kansainvälinen tutorointi

22 vuotta, 2. vuosi, varhaiskasvatustieteet.

”Otetaan tapahtumien esteettömyys ja monenlaiset opiskelijat, kuten perheelliset huomioon.”

Lobbaan edustajistoa, yliopistoja ja tiedekuntakuntia siitä, että kansainvälisille opiskelijoille saadaan mahdollisimman hyvä työ- ja opiskeluyhteisö esimerkiksi niin, että Jyyn ja yliopiston viestintä on myös englanniksi. Käsittelen tapauksia, joissa kansainvälinen opiskelija on saattanut kokea tutkinnossaan vääryyksiä. Erilaisia järjestöhommia olen tehnyt kahdeksan vuotta. Edustajistovaalien jälkeen oli luontevaa hakeutua hallitukseen. Tavoitteeni on kokoajan pitää viestiä yllä, ettei yliopistossa opiskele pelkästään suomenkielisiä. Pohdin, miten kehittää kansainvälisten opiskelijoiden tutorointia ja sitä miten saisimme Jamkin ja yliopiston linjaukset yhteneväiseksi vaihto-opiskelijoiden suhteen.

 

Meri Kärkkäinen, jyviva

Kulttuuri ja Jyväskylän ylioppilaslehti Jylkkäri
21 vuotta, 3. vuoden opiskelija, yhteiskuntapolitiikka

”Vappuhulinoita on luvassa joka tapauksessa jossain muodossa.”

Työnkuvaani kuuluu kulttuurisektorin kehittäminen yhdessä muiden sektorin toimijoiden kanssa. Työskentelen tiiviisti tapahtumatuottajan kanssa. Suurimpia projekteja ovat JYYn vuosijuhlia, vappu ja Jyrock. Seuraamme jatkuvasti koronarajoituksia ja sopeutamme toimintaa niihin. Vastaan myös Jylkkäristä eli osallistun Jylkkärin johtokunnan kokouksiin sekä toimin lehden ja operatiivisen toiminnan välisenä linkkinä. Olen toiminut yhden kauden edustajistossa. Lisäksi olin ainejärjestöni hallituksessa ensin ympäristö ja kulttuurivastaavana sekä sen jälkeen varapuheenjohtajana. Hienoa päästä työskentelemään kivojen ihmisten kanssa, oppimaan uutta ja kehittymään. Tietenkin kiinnostaa myös se, miten tapahtumia yleensä tuotetaan tällaisella skaalalla.

 

Liina Korkiamäki, jyviva

Kestävä kehitys: ympäristö ja kehitysyhteistyö
23 vuotta, 2. vuoden opiskelija, yhteiskuntatieteet, sosiologia

”Lisätään jäsenistön mielenkiintoa kestävän kehitykseen.”

Tehtäviini kuuluu JYYn ilmastokestävyyden parantaminen. Siihen sisältyy esimerkiksi Ilokiven toiminnan kehittäminen. Lisäksi toimin JYYn kehitysyhteistyökoordinaattorina. Olen viime vuoden ajan toiminut aktiivisesti ainejärjestössä ja Vasemmistonuorissa. Tämä tuntui hyvältä jatkumolta järjestötoimintaan tutustumisessa. Kestävä kehitys on aihe, josta olen kiinnostunut muutenkin. Tulevan vuoden aikana JYYn hankintaohjeistuksia pitää uudistaa ja miettiä sitä, miten JYY pääsee hiilineutraaliustavoitteeseensa vuoteen 2025 mennessä. Tämä vaatii ainakin hiilijalanjälkikompensointien tutkimista, ja haluan olla sitä osaltani edesauttamassa.

 

Konsta Tarnanen, opiskelevat kokoomuslaiset

Kuntavaikuttaminen
23 vuotta, 3. vuosi, yhteiskuntatieteet, valtio-oppi

”Kuvailen itseäni järjestöihmiseksi.”

Järjestetän tapaamisia kaupungin edustajien kanssa ja yritän viedä Jyyn tavoitteita eteenpäin. Jyy ei vaikuta pelkästään yliopistossa, vaan koko kaupungissa. Meillä on paljon yhteisiä hankkeitä ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa. Olen ollut ainejärjestössä yritysyhteistyövastaavana, kansainvälisyysvastaavana ja varapuheenjohtajana. Oli aika helppo päätös, että nyt teen töitä opiskelijaliikkeen eteen. Olen myös Jyväskylän kookomusopiskelijoiden puheenjohtaja. Odotan, että pääsen rakentamaan JYYn vuosijuhlia ja erityisesti ensi syksyn Spark vaikuttajakoulutusta. Kuntavaikuttamisen tehtävää on tuore pesti ja tavoitteeni on vakiinnuttaa ja vahvistaa sitä osaksi Jyyn hallitusta.

 

 

Sonja Jokinen, P&D

Konserni ja Ylioppilaskylä
21 vuotta, 2. vuoden opiskelija, taloustieteet

”Tänä vuonna on tarkoitus perustaa asukastoimikunta Kortepohjan ylioppilaskylään.”

Olin Jyyn liiketoimintajohtokunnassa opiskelijajäsenenä viime vuonna. Halusin päästä perehtymään lisää näihin asioihin ja tekemään töitä niiden eteen. Toimin tiivisti yhteistyössä toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa. Lisäksi toimin digitalisaatioon liittyvissä työryhmissä. Olen varalla Keski-Suomen tulevaisuustyöryhmässä. Odotan, että pääsen syventymään omaan osaamiseen vielä enemmän ja pääsen soveltamaan opinnoissani saatua talousosaamista käytännössä. Haluan kehittää omaa projektityöskentelyäni pitkäjänteisen projektin parissa.