TÄRKEIN OHJAAVA dokumentti, niin voi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmaa kuvata. Se nimittäin määrittelee, miten JYYtä kehitetään.

Näin suunnitelma tehdään: joka syksy kulloisenkin vuoden JYYn hallitus pohtii, mitkä asiat ovat seuraavana vuonna olennaisia. Suunnitelmaan kirjataan erilaisia projekteja, jotka pohjaavat ylioppilaskunnan strategiaan ja arvoihin. Sellaisiin, kuten yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Suunnitelman hyväksyminen on edustajistosta kiinni.

Ja se, kuinka hyväksyttyyn suunnitelmaan kirjatut eri projektit toteutuvat, on puolestaan seuraavan vuoden hallituksesta kiinni. Jylkkäri kysyi vuoden 2022 hallituslaisilta, millaisia odotuksia heillä on tulevasta vuodesta.

Jylkkäri kävi läpi ylioppilaskunnan vuoden 2022 toimintasuunnitelman. Vaikkei suunnitelmaan ole listattu kaikkea, mitä vuoden aikana tapahtuu, se kertoo, mitä ainakin pyritään tekemään. Vuoden 2022 suunnitelma on asiakirja- ja sääntöpainotteinen, ja erityinen teema on uusi strategia.

1

Uusi viisivuotisstrategia.

JYYn toimintaa ohjaava dokumentti sisältää kullekin vuodelle erilaisia teemanostoja, kuten vaalivaikuttamista, ja projekteja, kuten brändin kehittämistä. Nykyinen strategia päättyy 2022 lopussa, ja uusi tehdään vuosiksi 2023–2027. Valmistelusta vastaa edustajiston muodostama työryhmä, ja hallitus osallistuu toteutukseen.

2

Säännöt uusiksi.

Edellisvuonna edustajisto ja hallitus havaitsivat, että osa JYYn säännöistä on tulkinnanvaraisia, eivätkä kaikki taivu poikkeustilanteisiin kuten pandemia-aikaan. Esimerkiksi keväällä 2021 asetettiin erityinen valintatoimikunta, jonka tehtävänä oli valita liiketoimintajohtokunnan opiskelijajäsenet. Sääntöjen mukaan toimikunnan koko on viisi henkilöä. Se ei kuitenkaan onnistunut, ei löytynyt tarpeeksi jäseniä. Hallitus joutui pohtimaan ja tulkitsemaan säännöistä, voiko toimikunnan varapuheenjohtaja olla äänivaltainen jäsen. Päädyttiin tulokseen: ei voi. Toimikunta jäi lopulta alle viisihenkiseksi. Kuluvana vuonna hallitus joutuukin todennäköisesti pohtimaan, pitäisikö sääntömääräistä jäsenkokoa muuttaa tai kirjaus poistaa. Lisäksi esimerkiksi edustajiston etäkokoukset pitää joka kerta hyväksyttää jokaisella läsnäolevalla edaattorilla erikseen, jotta kokous on sääntöjen mukainen. Hallituksen tavoite on siis uusia sääntöjä yksiselitteiseksi ja selkeämmiksi, sekä poistaa ristikkäistulkintoja. Lopullinen päätösvastuu on edustajistolla.

3

Asiakirjat ajan tasalle.

Mitkä toimintaa ohjaavat asiakirjat ovat yhä voimassa? Vuoden aikana hallitus tekee inventaariota ja laatii aikataulun siitä, milloin eri asiakirjoja päivitetään. Myös asiakirjojen suhteet toisiinsa syynätään: meneekö esimerkiksi ilmastokestävyyden tiekartta hankintaohjeistuksen edelle vai toisinpäin, ja jos, kumpaa arvotetaan enemmän. Tarkoitus on selkeyttää hallitukselle (toimeenpanijana) ja edustajistolle (päätöksentekijänä), millaisia linjauksia on ja miten niihin voi vaikuttaa.

4

Yhdenvertaisuutta.

Yksi JYYn arvoista: yhdenvertaisuus. Tällä hetkellä mahdollisuudet osallistua ylioppilaskunnan toimintaan eivät toteudu täysin kaikkien jäsenien, kuten iäkkäämpien, perheellisten, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien, kansainvälisten sekä etniseen tai kansalliseen vähemmistöön kuuluvien opiskelijoiden, osalta. JYYn toiminta on esimerkiksi koettu pitkälti nuorille suunnatuksi, ja lisäksi ylioppilaskunta ja sen piirin järjestö on suurimmaksi osaksi vain suomenkielistä. Kaikki tapahtumat eivät myöskään toteudu esteettömissä tiloissa. Hallitus aikoo kehittää JYYn toimintaa sekä tukea aine- ja harrastejärjestöjä ongelman ratkaisemiseksi. Lisäksi selvitetään aiemmin huomioimattomien ryhmien, kuten viittomakielisten ja jatko-opiskelijoiden, tarpeita.

5

Ilokiven kehittäminen.

Ilokivi Venuen ja ravintolan kannattavuus ja kävijämäärät ovat keskeinen kysymys JYYn talouden ja liiketoiminnan näkökulmasta. Pandemian aikana tehdyt muutokset alakertaan eivät ole kasvattaneet liikevaihtoa suunnitellusti. Alakerran kehittäminen jatkuu, ja ravintolan kannattavuutta edistetään ilmastokestävämmäksi.

 

Juttuun on haastateltu muun muassa hallituksen 2022 puheenjohtajaa Aija Hokkasta, hallituksen 2021 puheenjohtaja Petri Laaksosta, sopo-vastaava Elina Kärkkäistä ja järjestövastaava Matti Heikkilää, sekä ylioppilaskunnan puheenjohtajaa Elma Hyökyä.