Jylkkärin Sisu-kyselyyn vastanneita opiskelijoita Sisu ei selvästikään sytyttänyt, sillä Sisulle annettujen arvosanojen keskiarvo oli 1,67 ja mediaani päätyi juuri ja juuri arvosanaan 2. Vastauksia tuli yhteensä 235.

Tämän ja viime vuoden fukseista kyselyyn oli vastannut 84 opiskelijaa eli noin kolmannes kaikista vastaajista. Tänä vuonna opintonsa aloittaneet eivät ole käyttäneet Korppia, joten vertailukohtaa aikaisempaan järjestelmään ei ollut. Viime vuonna aloittaneet tekivät HOPSinsa suoraan Sisuun, joten heillekin järjestelmä oli tullut jossain määrin tutuksi.

”En onnistunut ilmoittautumaan kursseille kysymättä fukseilta apua, kiitos nöyryytyksestä”, kertoi kemian opinnot ennen vuotta 2012 aloittanut vastaaja.

Tämän ja viime vuoden fuksien arvio Sisusta oli vanhempia opiskelijoita suotuisampi, vaikkakin varmasti toivottua matalampi. Vuonna 2017 tai aiemmin aloittaneiden opiskelijoiden antamista arvosanoista tuli 1,41 keskiarvo, kun tämän ja viime vuoden fuksien vastaava luku on 2,12. Yli puolet korkeimmista annetuista arvosanoista (3–5) tuli viime ja toissa vuonna aloittaneilta opiskelijoita.

Hieman yli puolet vastauksista tuli IT-tiedekunnasta. Informaatioteknologian opiskelijoiden antamien arvosanojen keskiarvo oli 1,47.

Toisessa ryhmässä vastaukset olivat lyhyempiä ja koostuivat heitoista, mallia ”Sisu on susi”, ”mikään ei toimi”, ”Korppi takaisin” ja ”haista paska yliopisto”.

Saadut vastaukset pystyy karkeasti jakamaan kahteen eri ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä annettiin konkreettisia esimerkkejä Sisussa esiintyneistä ongelmista. Toisessa ryhmässä vastaukset olivat lyhyempiä ja koostuivat heitoista, mallia ”Sisu on susi”, ”mikään ei toimi”, ”Korppi takaisin” ja ”haista paska yliopisto”.

Enemmistö palautteesta kuului kuitenkin ensimmäiseen ryhmään, joten kyselyn tuloksia tarkastellessa päästään keskittymään siihen, mikä opiskelijoiden mielestä Sisussa on konkreettisesti vikana.

Monet ovat kokeneet järjestelmän monimutkaisuuden aiheuttaneen turhaa ajanhukkaa ja huolta opintojen etenemisestä.

”Oman ajanpuutteeni takia en ole kerennyt siihen kunnolla pureutumaan, ja syksyn opinnot aivan levällään. Korpin kanssa ongelmaa ei ollut ja opinnot rullasivat ongelmitta töiden ohella, niin kuin parina viime vuonna”, kertoi vuonna 2015 tietotekniikan opiskelut aloittanut.

Usean vastaajan mielestä järjestelmässä monet asiat ovat liian monen klikkauksen ja skrollauksen päässä. Sisu on tuntunut monista järjestelmältä, jossa käyttäjäkokemus on jätetty täysin huomioimatta ja intuitiivisuus on olematonta.

”Kun on tottunut siihen, että lähes ohjelmistoa kuin ohjelmistoa oppii käyttämään tekemällä, niin Sisussa turhautuu, koska ainakaan itselle järjestelmä ei tunnu loogiselta”, kertoi viime vuonna tietotekniikan opinnot aloittanut.

”Kurssien saaminen opintosuunnitelmaan vaati uskomattoman paljon arvailua ja tuuria. Aikaa toimintalogiikan keksimiseen meni todella paljon”, kertoi viime vuonna tietotekniikan opinnot aloittanut opiskelija

Ilmoittautumisjärjestelmän monimutkaisuutta ei ainakaan auta Sisussa vielä olevat toimintaongelmat.

”Erityisesti ahdistaa, kun en tiedä, minkälaiset ongelmat tässä vaiheessa ovat normaaleja ja mistä pitäisi huolestua”, kertoi vuonna 2015 kirjallisuuden opiskelut aloittanut.

”Aikaa toimintalogiikan keksimiseen meni todella paljon”

Sisun kalenteria ei ole myöskään käyttökelpoisuudella siunattu, ainakaan mobiililaitteilla käytettynä. Mobiilissa kalenteri näyttää kurssin nimen päivän kohdalla, mutta hyödyllisempiä tietoja olisivat esimerkiksi luennon sijainti.

”Kalenteri on hyödytön ilman kurssikoodeja. Moni kursseista alkaa sanalla ’johdatus’, jolloin kalenterini on täynnä kursseja, joiden kohdalla lukee mobiilissa vain ’johdatus’”, kertoi viime vuonna tietotekniikan opiskelut aloittanut.

Sivusta tai alhaalta aukeavat valikot ja popup-ikkunat eivät myöskään tunnu monesta kovin käyttäjäystävälliseltä.

”Kaikki oleelliset tiedot aukeavat ärsyttäviin modaaleihin, joihin ei ole olemassa kiinteää urlia ja jos haluan vinkata kaverilleni jonkun kurssin, tämän täytyy hakea sitä nimen tai kurssikoodin perusteella”, kertoi tietojärjestelmätieteen opinnot vuonna 2014 aloittanut.

Sisun hakutoiminnotkaan eivät saa ylistystä. Esimerkiksi tietyn oppiaineen kurssitarjontaa on mahdotonta selata kurssihaun kautta.

”Kaikki eri opinnot pitäisi olla jossain selkeästi saatavilla tai nähtävillä, ja opiskelijoilla pitäisi olla helpompi tapa löytää kaikenlaisia mielenkiintoisia kursseja, joihin heillä on opinto-oikeus, joista he eivät välttämättä tiedä”, kertoi tietotekniikan opinnot vuonna 2015 aloittanut.

Kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä saatetaan myös arpoa kurssille pääsevät, mikä tapahtuu ilmoittautumisajan päättyessä. Kursseille pääsyn arpominen ei tunnu kovin tehokkaalta opintojen suunnittelun kannalta.

”On mielestäni absurdia, että opiskelija saattaa tietää vasta edellisenä iltana, onko päässyt kurssille vai ei. Esimerkiksi työ- vuorojen suunnitteleminen on vaikeutunut, kun omia opintojaan ei tiedä tarkalleen ajoissa”, kertoi psykologian opinnot vuonna 2017 aloittanut.

Ilmoittautumiset kursseille ja harjoitusryhmiin ovat myös aiheuttaneet epämiellyttäviä yllätyksiä. Kursseilta on lentänyt ulos ja kurssi-ilmoittautumisia ei pysty ilmoittautumisajan päätyttyä poistamaan.

”En pystynyt ilmoittautumaan graduseminaarin ryhmään. Muilla oli samaa ongelmaa. Sitten koko seminaariryhmä peruttiin, kun ei ollut ’tarpeeksi osallistujia’”, kertoi kyberturvallisuuden opinnot vuonna 2015 aloittanut.

Sisun kalenteri latautuu monilla hitaasti ja järjestelmä ei muutenkaan tunnu pysyvän aina pystyssä. Eräällä vuonna 2016 englannin opiskelun aloittaneella oli ongelmia myös sisäänkirjautumisen kanssa, mutta hyviä puoliakin Sisusta löytyi.

”Välillä pääsen kirjautumaan sisään. Ulkonäkö on ihan ok.”

”Sivut näyttävät ja periaatteessa tuntuvat modernimmalta, jos käyttäjäkokemus poistetaan kuvasta täysin”

Sisun hyviä puolia listatessa yleisimpiä vastauksia olikin ”ulkoasu”, mutta yksi yleisimmistä oli myös ”ei mitään”.

”Sivut näyttävät ja periaatteessa tuntuvat modernimmalta, jos käyttäjäkokemus poistetaan kuvasta täysin”, kertoi vuonna 2015 tietotekniikan opinnot aloittanut.

Opintojen tilanteen ja keskiarvon seuraamista aloitusnäytöllä piti osa vastaajista hyvänä uudistuksena. Toiset taas pitivät tätä tilan tuhlauksena, kun aloitusnäytöllä voisi näyttää hyödyllisempiäkin asioita.

”Aloitussivu käyttää puolet lähtökohtaisesti näkyvästä tilasta muistuttamaan käyttäjää siitä mikä hänen nimensä on, oletettavasti koska järjestelmän kehittäjät luulevat nimensä muistamisen olevan haaste muillekin”, kertoi ennen vuotta 2012 fysiikan opintonsa aloittanut.

HOPSin tekemistäkin monet kehuivat, mutta osa varauksella.

”Jos esimerkiksi hops toimisi kunnolla, olisi se hyvin helppo ja selkeä”, kertoi tietotekniikan opinnot vuonna 2015 aloittanut.

”Lähtökohtaisesti vuonna 2019 tavallisille käyttäjille toteutetun sovelluksen toivoisi olevan sen verran käyttäjäystävällinen, että erillistä koulutusta systeemin käyttöön ei tarvittaisi”

Opastusta Sisun käyttöön kyselyyn vastanneet olivat saaneet vaihtelevasti. Osalla opastusta on saanut ja sitä on ollut tarpeeksi, osalla sitä ei ole tarjottu lainkaan.

Osa yliopiston yksiköistä on järjestänyt Sisu-koulutuksia ja koonnut ohjepaketteja Sisun käyttöön. Myös sisuinfon sähköpostista useat ovat hakeneet apua. Monet ovat turvautuneet vain yliopiston verkkosivujen ohjeisiin.

”Lähtökohtaisesti vuonna 2019 tavallisille käyttäjille toteutetun sovelluksen toivoisi olevan sen verran käyttäjäystävällinen, että erillistä koulutusta systeemin käyttöön ei tarvittaisi”, kertoi tieto- tekniikan opinnot 2014 aloittanut.

Eräälle kirjallisuuden opinnot vuonna 2016 aloittaneelle Sisu ja opastuksen puute tuli vähän kulman takaa.

”Ei ole ollut [opastusta]. Ei mitään. Kuulin Sisusta, kun turhauduin Ylä-Ruthilla siihen, ettei Korppi toiminut ja toinen opiskelija totesi, että ei tietenkään, kun nyt ollaan siirrytty Sisuun ja minä kysyin, mikä ihme on Sisu.”