Jyväskylän yliopisto siirtyi syksyllä uuteen Sisu-tietojärjestelmään, jonka käyttöönotto ei sujunut aivan odotusten mukaisesti. Esimerkiksi Jylkkärin syksyllä järjestämässä lukijakyselyssä Sisu sai keskimääräisen arvosanan 1,7 / 5, mitä ei voitane pitää millään asteikolla hyvänä.

Itse olen hoitanut Sisun aiheuttamaa turhautumista yrittämällä ymmärtää, miksi Sisun käyttöönotto sujui niin kuin se sujui. Tämän selvitystyön yhteydessä pyysin syksyllä Jyväskylän yliopistoa luovuttamaan minulle kaikki sen keräämät Sisuun liittyvät käyttäjäpalautteet. Yllätyksekseni yliopisto suostui marraskuussa pyyntööni ja luovutti minulle yli 30 000 sanan ja 300 yksittäisen palautteen verran anonymisoituja palautteita. Käydessäni palautteita läpi niistä nousi nopeasti esille yksi asia: Sisun saama palaute on ollut keskimäärin murskaavan negatiivista.

Erilaisia ongelmakohtia on nostettu palautteissa esille vähintäänkin useita kymmeniä ja moni niistä herättää vakavia kysymyksiä opiskelijoiden oikeusturvan ja henkilökunnan jaksamisen toteutumisesta. Opiskelijat eivät ole Sisun kalenterinäkymän ongelmien takia esimerkiksi tienneet osallistua kaikille kurssien tapaamisille, käyttäjien itse aikaisemmin tekemiä yksinkertaisia tehtäviä täytyy nyt viedä opetus- ja hallintohenkilökunnan hoidettaviksi, opiskelijoiden salitilojen käytöstä on tullut salien varaustietojen piilottamisen myötä lähes mahdotonta… Osa palautteissa ilmenevistä Sisun ongelmista on jo lähes surkuhupaisia. Esimerkiksi satojen opiskelijoiden massatenttejä vetävät opettajat kertovat joutuneensa klikkailemaan arvosanoja syöttäessään jokaiselle opiskelijalle erikseen kurssin suorituspäivän, joka on kaikille tenttijöille sama.

Sisun saama palaute on ollut keskimäärin murskaavan negatiivista.

Yliopiston keräämien palautteiden ohella olen seurannut mielenkiinnolla myös Sisun kehittäneen Funidata oy:n valitsemaa tiedotuslinjaa, sillä Funidatan maalaama kuva Sisun käyttöönotosta on aivan päinvastainen kuin mitä yliopistolle suunnatut palautteet kertovat. Funidata ei ole julkaissut sivuillaan yhtäkään tiedotetta, jossa käsiteltäisiin aidosti käyttöönottoon liittyneitä ongelmia. Suosittelen jokaista tutustumaan Funidatan tiedotteisiin (funidata.fi/blogi) ja vertaamaan niitä omiin kokemuksiinsa Sisun käyttöönoton onnistumisesta.

Esimerkiksi 11.12. Funidata julkaisi tiedotteen otsikolla Sisu toimintavarmana läpi syksyn. Tiedotteen pääteesi on, että teknisestä näkökulmasta ”Sisun toiminta on ollut todella varmaa”. Otsikkoa myöten hyvin positiivisessa tiedotteessa käyttöönoton ongelmat kuitataan lähinnä ”pieniksi virheiksi” ja vikojen nähdään olevan enemmän Sisun loppukäyttäjissä aiheuttamissa tunteissa kuin aidoissa teknisissä puutteissa. Tiedotteessa myös mainitaan erikseen, että Funidata on saanut yliopistoilta ”arvokasta käyttäjäpalautetta suoraan Sisun loppukäyttäjiltä”.

Käyttäjäpalautteen arvoa korostetaan myös 19.12. julkaistussa toisessa yltiöpositiivisessa tiedotteessa Vuosi on pulkassa ja kalat katiskassa. Sen mukaan ”näin vuoden päätteeksi voimme todeta sen [Sisun] näyttäneen kyntensä ollen erittäin toimintavarma”. Lisäksi Funidatalla on pystytty ”luottamaan laadukkaaseen työhön, jonka johdosta myös tulevaisuus näyttää lupaavalta”. Loppukäyttäjiltä saadun palautteen avulla ”prosessien jatkokehittäminen on tulevaisuudessa aina vain helpompaa”.

Funidatan tulkinta Sisun käyttöönoton onnistumisesta on täysin päinvastainen yliopistomme keräämän palautteen kanssa.

En tiedä mitä palautteita Funidatalla oikein on luettu, mutta Funidatan tulkinta Sisun käyttöönoton onnistumisesta on täysin päinvastainen yliopistomme keräämän palautteen kanssa. En onnistunut löytämään yli 300 palautteen joukosta yhtäkään palautetta, jossa ei olisi mainittu ainakin yhtä ongelmaa Sisun kanssa. Samalla karkeasti vajaat ¾ palautetta jättäneistä ei osannut mainita pienintäkään positiivista asiaa Sisussa. Voiko tällaisen palautteen jälkeen oikeasti kokea, että Sisun käyttöönotossa on onnistuttu hyvin?

Loppukäyttäjät ovat kohdanneet Jyväskylässä Sisun kanssa niin paljon ongelmia, että järjestelmästä tuskin saadaan vielä pitkään aikaan toimivaa. Hyvä alku kuitenkin olisi, jos ongelmista edes kerrottaisiin avoimesti niistä eniten kärsiville. Ongelmien lakaiseminen maton alle ei saa niitä katoamaan.