Kuva: Arimo Kerkelä

Monille yliopistolla käytössä oleville maksullisille ohjelmistoille löytyisi ilmaisia vaihtoehtoja, joita opiskelijat voisivat käyttää vielä yliopiston verkon jätettyäänkin. Miksi niitä hyödynnetään niin vähän, ja olisivatko ne edes tarpeeksi hyviä akateemiseen opetukseen?

 

Maailmalta kantautuu ideologisia esimerkkejä. Yhdysvalloissa Stanfordin yliopiston musiikin laitoksella on siirrytty käyttämään kaupallisten sijaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Käytön lisäksi opiskelijat myös kehittelevät ohjelmistoja eteenpäin itse.

Avoimen lähdekoodin puolustajien mielestä täällä meillä esimerkiksi tilasto-ohjelma SPSS:n voisi paikata R-nimisellä ohjelmalla, lähdeviitteet saisi talteen RefWorksin sijaan maksutta Zoterolla, kuvat aamuokattua Gimpillä, opiskelijalehden taitettua Adoben InDesignin sijaan Scribuksella ja 3D-mallintamista sekä animaatiota luotua monimutkaisen ohjelmiston mainetta kantavalla Blenderillä.

Voitaisiinko Jyväskylässäkin siirtyä Stanfordin musiikin laitoksen tavoin avoimen lähdekoodin suuntaan? Miksi kaupallisia ohjelmia ei korvattaisi ilmaisilla?

”Vastaus kysymykseen on monisyinen”, aloittaa IT-tiedekunnan tohtorikoulutettava Paavo Nieminen, joka toimii ohjelmistotekniikan opintoneuvojana.

”Tilasto-ohjelmistot SPSS ja Matlab ovat käytössä varmasti sen takia, että ne ovat hyviä. Ilmainen vaihtoehto R taas on vaikeampi käyttää. Siinä on sellainen oppimiskynnys, että sen käyttöä ei ehditä välttämättä kahden opintopisteen kurssilla opettaa. Ei ehditä kouluttaa sellaisen ohjelmiston käyttöön, joka on hankalampaa kuin vaan klikkaaminen”, hän toteaa.

”Jollain laitoksella saattaa tilastollisten menetelmien opetus olla siinä, että kaksi tai kolme luentoa katsotaan SPSS:ää ja eletään sillä”, Nieminen jatkaa.

Toisaalta Niemisen mielestä simppelimpään taulukkolaskentaan ja tekstinkäsittelyyn tarkoitetut Microsoftin Wordin ja Excelin kaltaiset ohjelmistot eivät ole parempia kuin vaihtoehtoinen Open Office.

 

Yliopistolla ison ohjelmiston vaihtaminen toiseen on pitkän harkinnan tulos. Ensin pitää koekäyttää ja testata.

”Avoimen lähdekoodin ohjelmia on yritetty ottaa käyttöön yliopistolla, mutta paine käyttää tiettyjä ohjelmia on ollut suuri opiskelijoiden ja henkilöstön puolelta”, kertoi JYYn korkeakoulupoliittinen sihteeri Susanna Koistinen Jylkkärille viime keväänä.

Koistisen mukaan myös päinvastaisia toiveita on kuulunut.

Paine käyttää tiettyjä ohjelmistoja juontaa työelämän vaatimuksista ja kampuslaisten kokemuksesta itse ohjelmistojen käytettävyydestä. Lisäksi vapaaehtoisten kehittämille maksuttomille ohjelmistoille ei välttämättä löydy tukea. Käyttäjällä ei siis ole varmuutta siitä, että joku tulisi korjaamaan tilanteen ongelmien ilmestyessä.

Toisin on kaupallisten verrokkien laita.

”Avoin lähdekoodi voisi toimia yliopiston käytössä, jos joku sen paketoi ja tarjoaa tukea tarvittaessa. Vähintään näihin systeemeihin pitäisi olla meillä paikallisia ylläpitäjiä, jotka pystyvät hätätilassa korjaamaan itsekin asioita. Se maksaisi tietyn henkilön palkan”, Nieminen sanoo.

Aivan ilmaista avoimeen lähdekoodiin siirtyminen ei Niemisen mukaan siis tulisi olemaan.

 

Yliopistolla käytössä olevien ohjelmistojen hankinnoista vastaa käytännössä IT-palvelut, tiedekuntien pyyntöjen perusteella.

”Jos ohjelmistopakettiin on löydettävissä tunnettu ja toimiva open source tai ilmaiseksi jaettava ohjelmisto, sitä pyritään opiskelijakäytössä ensisijaisesti suosimaan. Laajasti käytettyjen ohjelmistojen osalta pyritään edulliseen edu-hinnoiteltuun kampussopimukseen. Yhtään ylimääräistä euroa ei yliopistolla ohjelmista haluta maksaa, vaan käyttöön hankitaan mahdollisimman edulliset ohjelmistot”, kertoo kehittämispalvelujen päällikkö Markku Närhi IT-palveluista.

”Toinen lähtökohta ja toimivan ohjelmiston kriteeri on se, että meillä on käyttäjiä, jotka haluavat ja osaavat käyttää ohjelmistoja”, Närhi jatkaa.

Närhen mukaan avoimen lähdekoodin ohjelmien ongelmana on ollut ohjelmiston lyhyt elinkaari.

”Eli ihmisille vaan tulee niin paljon ongelmia järjestelmän yhteensopivuuden tai käyttöliittymän kanssa, että ohjelmisto jää kättämättä.”

 

Mitä taloudelliseen puoleen tulee, suuria summia yksittäisistä ohjelmista luopumalla ja ilmaisversioihin vaihtamalla ei IT-tiedekunnan dekaanin Pekka Neittaanmäen mukaan säästettäisi.

”Oppilaitoksilla on opetus- ja tutkimuskäyttöön tarkoitettavista ohjelmista  huomattavasti alempi hintataso kuin yrityksillä.”

Pekka Neittaanmäki. Kuva: Unto Luoto
Pekka Neittaanmäki. Kuva: Unto Luoto

Suurin osa ohjelmistoista on ostettu kampuslisenssillä koko yliopiston käyttöön. Yksittäisiä ohjelmistoja sen sijaan hankitaan erikseen kone- ja käyttäjäkohtaisesti.

”Esimerkiksi Adoben ohjelmistojen osalta ei ole lähdetty kampuslisenssiin, koska se olisi kohtuuttoman kallis suhteessa käyttömäärään”, Markku Närhi sanoo.

Adoben sovelluksia kuitenkin käytetään opetuksessa, koska sen ohjelmat ovat monella alalla työelämässä standardi, joiden hallitsemista työnantaja vaatii jo hakemusvaiheessa.

Usein yksittäisille koneille hankittavien kalliiden ohjelmistojen lisenssejä ostetaan isoilta kaupallisilta tarjoajilta, pääasiassa amerikkalaisilta yrityksiltä.

”Siinä ei yksittäinen asiakas pysty vaikuttamaan hinnoittelumalliin kovinkaan paljon”, Närhi lisää.

 

Ilmaisohjelmilla on myös puolustajansa. 3D-mallintamista viime vuonna yliopistolla pelikurssilla opettanut Risto Koskenkorva on sitä mieltä, että kaupallisista ohjelmista maksetaan myös opetuksessa turhaan ‒ ja ennen kaikkea laiskuudesta johtuen.

”Ei yliopistolla tai työnantajan puolella välttämättä tiedetä kuin se yksi ohjelma, joka on alan standardi, ja sitä sitten opetetaan.”

“Nykyisellään ei opeteta edes pikkuisen niitä ilmaisia ohjelmia. Ihmiset ovat liian varovaisia käyttämään niitä, koska standardiohjelmistot opettaa sellaiseen ’tee meidän tavalla, älä kysele asioita, äläkä niinku mieti’-tapaan”, hän kritisoi.

 

Lue lisää:

Animoinnista opintopisteitä syksystä lähtien (24.4.2015)

Korpin kohtalosta riidellään (24.4.2015)

Opintopisteitä saa netistä (3.9.2012)