Pekka Neittaanmäki on toiminut IT-tiedekunnan dekaanina vuodesta 2010.
Pekka Neittaanmäki on toiminut IT-tiedekunnan dekaanina vuodesta 2010.

Informaatioteknologian tiedekunta haluaa lisätä tietotekniikan opintoja kaikkien alojen opiskelijoilla.

Animaatiota ja tietokonegrafiikan kursseja lisätään informaatioteknologian tiedekunnassa ensi syksystä lähtien. Tavoitteena on tiedekunnan dekaanin Pekka Neittaanmäen mukaan järjestää opintoja, joista hyötyvät muutkin kuin tiedekunnan pääaineopiskelijat.

”Tarkoitus olisi panostaa grafiikan opetukseen siten, että päästään suoraan luovempaan puoleen teknisten periaatteiden opiskelun sijaan,” kertoo Neittaanmäki.

Animaatio ja grafiikka sopivat yliopiston pelihypeen. Tarvetta tietokonegraafiikan oppimiselle ja animoinnille onkin kuulunut peliprojektikursseilta.

Neittaanmäen mukaan graafisten ohjelmistojen hallitseminen hyödyttää kuitenkin myös muita kuin peli-intoilijoita, esimerkiksi opettajaksi opiskelevia taidekasvatuksen opiskelijoita. Myös tietojenluokittelun ja datan käsittelyn kanssa graafinen esittäminen kulkee käsi kädessä.

Aluksi valikoimaan tulee kymmenen grafiikan ja animaation kurssia.

”Ensi lukuvuonna meillä on kaksi meidän järjestämää kurssia ja kahdeksan internetissä suoritettavaa kansainvälistä kurssia, joista saa opintopisteet raportoimalla tentaattorille suorituksista”, Neittaanmäki kertoo.

 

IT-tiedekunta on Neittaanmäen mukaan lisäämässä kaikille avoimien sivuaineiden tarjontaa. Tulevaisuuden painopisteitä ovat tietoturva, tiedonluokittelu ja digitalisaation merkitys opetuksessa sekä yhteiskunnassa.

IT-tiedekunnan tavoite on, että tulevaisuudessa jokainen yliopiston opiskelija suorittaisi vähintään 10 opintopisteen kokonaisuuden tietoteknisiä taitoja.

”Ei pelkkää Wordia vaan jokaisen tulisi tietää, mitä tietotekniikka minun ammattialueellani merkitsee”, Neittaanmäki sanoo.

Tavoite on kirjattu IT-tiedekunnan toimintasuunnitelmaan.

IT-tiedekunta tarkastelee, millaisia taitoja eri ammattialoilla olisi tarpeen osata ja suunnittelee sivuainekokonaisuuksia siten, että myös vähemmän matemaattisesti orientoituneet opiskelijat muista tiedekunnista hyötyisivät niistä.

”Pulmana on, että kurssit ovat monesti pääaineopiskelijoille suunniteltuja ja kovin matemaattisia.”