Jyväskylän yliopiston rehtorin tehtävää hakeneiden näkemykset yliopiston kehittämisestä käyvät ilmi hakemuksista, joihin Jylkkäri sai tiistaiaamuna tutustua. Yliopiston hallitus kokoustaa hakemusten tiimoilta ensi viikon maanantaina ja pyrkii tekemään päätökset siitä, ketkä kutsutaan haastatteluun.

Hakemukset ovat palkkapyyntöjen ja kehitysvisioiden osalta luettavissa täällä. Moni hakija avaa näkemyksiään nykytilasta hyvinkin suorin sanoin hakemuksissaan.

Helsingin yliopiston oikeushistorian professori Jukka Kekkonen suhtautuu penseästi uuteen yliopistolakiin.
”Haluaisin tuoda listää osallistumisen mahdollisuuksia ja demokratiaa päätöksenteon rakenteisiin. näen ongelmallisena uuden yliopistolain (ja johtosääntöjen) yliopistoille tuoman liiallisen ’johtajavaltaisuuden'”, kirjoittaa Kekkonen hakemuksessaan.

Jyväskylän yliopiston markkinoinnin professori Kimmo Alajoutsijärvi puolestaan peräänkuuluttaa oppiaineiden tulosvastuullisuutta. Hän katsoo ”laiskojen tai lahjattomien” opiskelijoiden kansoittamien oppiaineiden eläneen hyvän opetuksen ja ahkerien sekä lahjakkaiden opiskelijoiden siivellä jo tarpeeksi kauan.
Hän haluaa selkeät tuloksista riippuvat laskentakaavat rahanjakoon.
”Vasta sitten voidaan tehdä vastuulliset, tietoiset ja yliopiston strategiasta johdetut subventointipäätökset”, kirjoittaa Alajoutsijärvi.

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan professori Timo Tiihonen puolestaan rökittää Aino Sallisen johtamistyyliä.
”Yliopistoa on johdettu lähes sotatilaorganisaatiolla Sallisen koko rehtorikauden ajan – niin hyvässä kuin pahassa”, kirjoittaa Tiihonen.

Tiihosen näkemyksistä lisää tässä jutussa.
Rehtorihakemusten kehitysvisiot:
Kimmo Alajoutsijärvi
Petri Karonen
Jukka Kekkonen
Kalle Lyytinen
Matti Manninen
Jukka Mönkkönen
Pekka Neittaanmäki
Timo Tiihonen
Jouni Välijärvi
Kaikki hakijat (zip-arkisto)