Jyväskylän yliopiston avoinna olevan rehtorin viran hakemuksista ei anneta tietoa. Yliopiston kirjaamosta kerrotaan hallintojohtaja Kirsi Moisanderin määränneen, että saapuneita hakemuksia ei kirjata diaariin. Kirjaamon mukaan Moisander on ohjeistanut kertomaan, että hän tiedottaa hakemuksista itse hakuajan päättymisen jälkeen.
Julkisuuslain mukaan asiakirjat ovat julkisia, kun ne ovat saapuneet viranomaiselle. Yliopiston kirjaamoon ei ole kerrottu, mihin lakipykälään määräys hakemusten pimittämisestä perustuu.
Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää Helsingin yliopistosta pitää menettelyä ”selkeästi lainvastaisena”.

”Julkisuuslaki määrää, että viranomaisen on pidettävä kirjaa asiakirjoista, jotka sinne saapuvat. Jonnekin ne on kirjattava, kutsuttiin järjestelmää sitten asiakirjahallinnaksi tai diaariksi tai miksi hyvänsä”, sanoo Mäenpää.

Mikäli asiakirjoja ei kirjata diaariin, ei hakemusten perille saapumisesta ole virallista varmuutta edes hakijoilla itsellään.

”Toinen asia on sitten se, että olipa sitä merkitty tai ei, kun asiakirja saapuu viranomaiseen, se tulee julkisuuslain soveltamisen alaan.”, muistuttaa Mäenpää.