Rehtoriksi pyrkivä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan professori ja entinen vararehtori Timo Tiihonen kirjoittaa hakemuksessaan kovaan sävyyn nykyisen rehtorin Aino Sallisen liki 20-vuotisesta rehtorikaudesta. Tiihonen sanoo Sallisen hoitaneen ”valistuneen yksinvaltijan” tehtävän kokonaisuutena erinomaisesti. Tiihonen kuitenkin valittaa pitkään jatkuneen johtajakeskeisyyden lannistaneen aloitteellisuutta, kun ”kaikki” päätetään ylimmässä johdossa.
”Toisaalta keskusjohdossa toimivat oppivat vahvempaan vallankäyttöön kuin mihin heidän edellytyksensä ja näkemyksensä oikeastaan antaisivat perusteita”, sivaltaa Tiihonen.

Tiihonen katsoo johtamiskulttuurin ongelmien olevan seurausta tilanteesta, jossa Aino Sallinen valittiin rehtoriksi. Tiihonen listaa Sallisen tulleen valituksi pienimmällä mahdollisella marginaalilla, ohuella hallinnollisella kokemuksella ja suoraan laman kynnyksellä.
”Tilanteesta selviäminen on edelllyttänyt vahvaa johtamisotetta ja omien vahvuuksien, Sallisen osalta viestinnän ja julkikuvan hallinnan, maksimaalista hyödyntämistä. Tässä Sallinen onnistui. Nähdäkseni kuitenkin kriisiajan toimintamallit jäivät pitkälti pysyviksi ja yliopistoa on johdettu lähes sotatilaorganisaatiolla Sallisen koko rehtorikauden ajan – niin hyvässä kuin pahassa”, kirjoittaa Tiihonen hakemuksessaan.

Timo Tiihosen hakemus kehittämisvisioineen täällä (pdf).
Kaikkien hakemustan kehitysvisiot ladattavissa täältä (zip, pdf).
Uutinen hakijoista täällä.
Uutinen hakemusten julkaisemisesta täällä.