Jyväskylän yliopiston rehtorin paikkaa on hakenut yhdeksän hakijaa. Kaikki hakijat ovat miehiä. Hakijoista peräti seitsemän työskentelee Jyväskylän yliopistossa.

Kimmo Alajoutsijärvi on markkinoinnin professori. Timo Tiihonen ja Pekka Neittaanmäki ovat molemmat tietotekniikan professoreja. Lisäki Neittaanmäki on informaatioteknologian tiedekunnan dekaani. Matti Manninen on nykyinen vararehtori sekä soveltavan fysiikan professori. Petri Karonen on Suomen historian professori ja humanistisen tiedekunnan dekaani.
Professori Jouni Välijärvi on koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja. Kalle Lyytinen on tietojenkäsittelyopin osa-aikainen professori ja lisäksi hän hoitaa tietojärjestelmätieteen professuuria Case Western Reserve Universityssä, Ohiossa, Yhdysvalloissa.

Ulkopuolisetkin hakijat ovat töissä yliopistoissa. Jukka Kekkonen on oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Helsingin yliopistosta. Jukka Mönkkönen on biofarmasian professori Itä-Suomen yliopistossa.

Jyväskylän yliopiston hallitus päättänee ensi maanantaina, ketkä hakijoista kutsutaan haastatteluun. Hallitus on kerännyt evästystä niin opiskelijoilta kuin henkilöstöryhmiltäkin siitä, millaista rehtoria yliopistoon haetaan. Tiettävästi haussa on tiedejohtaja, joka olisi tieteellisesti ansioituneempi kuin verrattain nuorena virkaansa valittu nykyinen rehtori Aino Sallinen.