Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallisen tulot nousivat tuntuvasti enemmän kuin muiden rehtorien. Yli 60 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2010 nousseet ansiotulot tekivät Sallisesta kolmanneksi eniten ansaitsevan yliopiston rehtorin Suomessa.

Rehtori Aino Sallinen sai viime vuonna ansiotuloja 185 000 euroa. Vuotta aiemmin hänen ansiotulonsa olivat 114 000 euroa.
Suuremmat tulot johtuvat Sallisen saamasta noin 60 prosentin palkankorotuksesta, jonka hän neuvotteli itselleen yliopistolain muutoksen vuoksi. Uusi yliopistolaki tuli voimaan 1.1.2010.
Neuvotteluissa Sallisen vastapuolena oli pian neuvottelujen jälkeen eläkkeelle jäänyt entinen yliopiston hallintojohtaja Erkki Tuunanen sekä yliopiston nykyisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Rantanen.

Palkankorotuksellaan Sallinen kiilasi kolmanneksi rehtoreiden tulokärjessä. Yliopistorehtoreista suurimmat ansiotulot ovat Svenska Handelhögskolanin, eli Hankenin Eva Liljeblomilla (293 000 euroa). Toiseksi eniten ansaitsi Helsingin yliopiston Thomas Wilhelmsson (204 000 euroa).
Sallisen taakse jäi muun muassa Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri (178 000 euroa).

Vuonna 2009 Sallinen oli vasta seitsemänneksi suurituloisin yliopiston rehtori Suomessa. Tilanne muuttui, kun Sallisen ansiotulot kasvoivat vuodesta 2009 vuoteen 2010 62 prosenttia.
Rehtorien palkat kasvoivat yliopistoissa tuolla välillä tuntuvasti lähes kautta linjan – ainoastaan Kuvataideakatemian rehtori Markus Konttinen ansaitsi hieman vähemmän vuonna 2010 kuin 2009. Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin Vesa Tynkkysen ansiotulot pysyivät käytännössä ennallaan.
Rehtori Sallisen tulojen kasvu omaa luokkaansa suomalaisissa yliopistoissa. Keskimäärin yliopistojen rehtorien tulot kasvoivat uuden yliopistolain myötä noin 23 prosenttia.

Rehtorien ansiotulot 2009-2010: http://goo.gl/VB2oJ (Google-dokumentit).