Jyväskylän yliopisto hakee parhaillaan uutta rehtoria. Tehtävään haki nykyisen rehtorin Aino Sallisen lisäksi kolme hakijaa.

Vuodesta 1992 Jyväskylän yliopistoa johtaneen Aino Sallisen kausi on katkolla, kun rehtorin paikka laitettiin uuden yliopistolain myötä hakuun.
Rehtorikisaan ilmoittautui neljä hakijaa, joista kaikki työskentelevät nykyisin Jyväskylän yliopistolla. Sallisen lisäksi paikkaa tavoittelevat tieteellisen laskennan professori, vararehtori Timo Tiihonen, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan pitkäaikainen dekaani Matti Manninen ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksen professori Jukka Heikkilä.

Jylkkäri tiedusteli valinnan tekeviltä tuoreen hallituksen jäseniltä minkälaisen rehtorin he haluaisivat nähdä johtamassa yliopistoa.
Hallituslaiset eivät juuri halunneet kommentoida keskeneräistä hakuprosessia, mutta osa suostui kertomaan henkilökohtaisia mielipiteitään siitä, mitä he tulevalta rehtorilta odottavat.
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Rantanen toteaa rehtorin roolin korostuvan uuden yliopistolain myötä.
”Siirros on merkittävä, kun yliopistosta tulee itsenäinen ja vastuu on entistä selvempi. Rehtoriin kohdistuvat odotukset kasvavat”, Rantanen sanoo.
Rantasen mielestä rehtorin täytyy tuntea hyvin Jyväskylän yliopiston toiminta.
”Varsinkin nyt siirtymävaiheessa on tärkeää, että rehtori tuntee olosuhteet ja yhteistyökumppanit. Tämä on sekä hallitukselle että rehtorille vaikea paikka, sillä muutos tulee äkkiä.”
Rantasen lisäksi myös hallituksen varapuheenjohtaja Merja Haverinen painottaa yliopiston tuntemusta muutostilanteessa.
”Rehtorin pitää tuntea yliopisto hyvin ja täyttää pätevyysvaatimukset.”

Hallituksen jäsen ja humanistisen tiedekunnan varadekaani, professori Minna-Riitta Luukka toivoo osaavaa, taitavaa ja avarakatseista rehtoria.
”Kaikki vaihtoehdot ovat auki, mutta yliopiston tuntemuksella on iso merkitys”, Luukka toteaa.
Hallituksen opiskelijajäsen Juha Lintula toivoo, että hakijoita olisi paljon niin yliopiston sisältä kuin ulkopuolelta.
”Se kertoo jotain meidän yliopistomme kiinnostavuudesta, jos hakijoita on vain pari.”
”Uudella rehtorilla pitäisi olla tietoa yliopistokentästä, uudesta yliopistolaista sekä kokemusta johtamistehtävistä tällaisessa ympäristössä.”
Nykyisen rehtorin Aino Sallisen mahdollisuudesta jatkoon Lintula ei halua ottaa kantaa.
”Jos Sallinen hakee, on hän osaamisensa puolesta kova ehdokas, mutta siinä tapauksessa haastaja voisi löytyä Jyväskylän ulkopuolelta, ehkä ulkomailta”, Lintula pohtii.

Pätevyysvaatimusten perusteella Sallista voi pitää todennäköisenä vaihtoehtona rehtoriksi myös tuleville vuosille.
Yliopiston ulkopuolelta on vihjattu, että valta voisi jo vaihtua.
Esimerkiksi sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola otsikoi 8. syyskuuta julkaistun kolumninsa ”Rehtori kiitoksilla kiertoon?”.
Mervola kieltää kuitenkin vastustavansa Sallisen jatkokautta. Mikäli hallitus katsoo Sallisen ehdokkaista parhaaksi, maakuntalehti tukee tätä – oli Sallisen jatkokausi sitten täysi viisivuotinen tai vain kahden vuoden mittainen.
”Mutta täytyy olla realistinen: jossain vaiheessa rehtorin täytyy vaihtua. Ja nyt on otollinen hetki.”
Mervola itse arvioi, että yliopiston sisältä löytyisi kymmenkunta potentiaalista ehdokasta rehtorin virkaan. Keskisuomalainen listasi 14. syyskuuta ilmestyneessä lehdessä tusinan verran mahdollisia ehdokkaita, mutta lopulta Salliselle saatiin vain kolme haastajaa..

Yliopiston hallitus valitsee syksyn aikana rehtorin, joka aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa.

Juha Korhonen
toimittaja(at)jyy.fi
Marja Honkonen
paatoimittaja(at)jyy.fi