JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON ylioppilaskunnan hallitus selvittää, miten JYY voi näkyä vahvemmin Agoralla, Mattilanniemessä ja Ylistöllä.

Selvitystä esittivät edustajistoryhmät Luonnontieteilijät, Alvarin unioni ja PD aloitteessaan. Ryhmät muodostavat vaalirenkaan Järjestöjen ääni. Edustajisto käsitteli aloitetta kokouksessaan keskiviikkona 4. lokakuuta.

JYY:n arvojen mukaan ”kaikilla jäsenillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää ylioppilaskunnan palveluita”. Selvitystä esittäneiden ryhmien mukaan tämä ei kuitenkaan toteudu. Ryhmien mukaan Mattilanniemen ja Ylistön kampusalueiden opiskelijat eivät tunne ylioppilaskuntaa, eivätkä esimerkiksi tiedä ylioppilaskunnan palveluista.

 

SELVITYSTÄ PENÄNNEET edustajistoryhmät viittasivat aloitteessaan myös Petteri Orpon (kok) hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen. Sen mukaan hallitus selvittää ”ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luopumista”.

Nykyään yliopisto-opiskelija liittyy automaattisesti ylioppilaskuntaan ja maksaa jäsenmaksua.

Luonnontieteilijöiden, Alvarin unionin ja PD:n mukaan JYY:n jäsenmäärät putoaisivat mahdollisen muutoksen myötä ”erittäin suurella todennäköisyydellä”, sillä osa opiskelijoista ei koe hyötyvänsä jäsenyydestä. Tämä tarkoittaisi jäsenmaksujen alenemaa ja sen myötä ylioppilaskunnan toiminnan supistamista.

 

RYHMÄT EHDOTTAVAT aloitteessaan toimenpiteitä, joilla JYY voi parantaa näkyvyyttään Mattilanniemessä ja Ylistöllä.

Yksi keinoista on sosiaalisen median postaukset, joissa Seminaarinmäen lisäksi näkyisivät Mattilanniemi ja Ylistö. Ryhmät esittävät myös esimerkiksi JYY:n ”omien foorumeiden”, kuten sosiaalipolitiikan ja koulutuspolitiikan vastaavien tapaamisten, järjestämistä muuallakin kuin Seminaarinmäellä.

Lisäksi ylioppilaskunnan hallitus ja henkilökunnan jäsenet voisivat ryhmien mukaan esimerkiksi tehdä vähintään yhden etätyöpäivän kuukaudessa Mattilanniemessä, Agoralla ja Ylistöllä. Se lisäisi JYY:n näkyvyyttä.

 

EDUSTAJISTO HYVÄKSYI aloitteen yksimielisesti.

Aloite edellyttää hallitusta suunnittelemaan, miten JYY olisi näkyvämpi ja läheisempi toimija Agoralla, Mattilanniemessä ja Ylistöllä, sekä toimimaan tavoitteen saavuttamiseksi.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta eli JYY on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat kaikki Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijat.

JYY:n edustajisto käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa. Se päättää muun muassa ylioppilaskunnan säännöistä, jäsenmaksusta, budjetista, lainoista ja rakentamisesta.

JYY:n hallitus huolehtii ylioppilaskunnan arkisesta päätöksenteosta ja edustajiston päätösten toimeenpanosta. Se myös muun muassa antaa lausuntoja ja kannanottoja opiskelijoita koskevissa asioissa.

Aloite on eräänlainen ehdotus, mitä JYY voisi tehdä paremmin, tai mihin se voisi kiinnittää huomiota. Se on myös tapa varmistaa, että edustajisto muodostaa haluttuun asiaan tai kysymykseen kannan.

Lue lisää aloitteista: Hyönteisravintoa, pakettiauto muuttoja varten, lastenhoitopöytiä kampukselle, kaljahana kirjastoon – Tällaisia aloitteita Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on käsitellyt (Jyväskylän ylioppilaslehti 5/23)

Jyväskylän yliopistoon kuuluu kolme kampusaluetta: Seminaarinmäki, Mattilanniemi ja Ylistönrinne. Yliopiston rakennus Agora sijaitsee Mattilanniemen kampuksen vieressä. Ylioppilaskunnan keskustoimisto sijaitsee Seminaarinmäellä.