PIAN SAA äänestää! Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnassa korkeinta valtaa käyttävä edustajisto valitaan vaaleissa marraskuun alussa.

Edustajistoon valitaan kaksivuotiskaudelle 41 jäsentä ja heidän varajäsenensä. Edustajisto päättää muun muassa JYY:n säännöistä, taloudesta, rakentamisesta ja jäsenmaksusta. Se myös valitsee ylioppilaskunnan hallituksen ja tärkeimmät työntekijät.

Ehdolla on yhdeksän eri vaaliliittoa. Jyväskylän ylioppilaslehti kysyi vaaliliitoilta vastauksia seitsemään kysymyskokonaisuuteen, jotka koskevat JYY:n toimintaa:

1. Esitelkää ryhmänne lyhyesti.

2. Mitkä ovat kolme tärkeintä konkreettista asiaa, joita ryhmänne aikoo edistää seuraavalla kaksivuotisella edustajistokaudella?

3. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan lukuvuoden 2022–23 jäsenmaksu on 76,5 euroa. Oletteko tyytyväisiä jäsenmaksun kokoon, ja jos ette, millaisia muutoksia siihen tekisitte ja miten?

4. Petteri Orpon hallitus selvittää ylioppilaskuntien ”pakkojäsenyydestä luopumista”. Hallitusohjelman mukaan asiasta päätetään selvityksen pohjalta keväällä 2024. Tulisiko ylioppilaskunnan automaattinen jäsenyys säilyttää, ja jos jäsenyydestä luovutaan, millaisia toimia se edellyttää JYY:ltä?

5. Ylioppilaskunta nähdään usein järjestönä, joka voi ottaa opiskelijoiden nimissä kantaa. JYY on muun muassa ottanut kantaa tasa-arvolakiin, vaatinut Jyväskylästä etelään suuntautuvan raideliikenteen parantamista ja linjannut olevansa feministinen organisaatio. JYY on Setan kannattajajäsen. Saako JYY mielestänne ottaa kantaa?

6. JYY on yliopiston opiskelijoiden yhteisö, joka valvoo jäsentensä etuja muun muassa yliopistossa. Missä asioissa JYY:n pitäisi pyrkiä vaikuttamaan yliopiston toimintaan?

7. Kaikki ylioppilaskunnan jäsenet eivät tunne JYY:tä ja sen toimintaa. Pitäisikö ryhmänne mielestä JYY:n tunnettavuutta lisätä ja jos, miten?

 

Pääset lukemaan eri vaaliliittojen vastaukset napsauttamalla vaaliliiton kohdalta. Ryhmien vastaukset ovat aakkosjärjestyksessä. Vastauksia ei ole muokattu kirjoitusvirheiden korjaamista lukuun ottamatta.