KULUVALLA VUODELLA on teema: vaikuttavuus ja sen fokusointi. Niin kerrotaan Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelmassa 2021.

Lisäksi vuoden aikana palataan myös ylioppilaskunnan perusarvoihin kuten yhteisöllisyyden rakentamiseen, jota jatketaan. Mittavien brändiuudistusten jälkeen on erityisen tärkeää pitää kiinni ylioppilaskuntakonsernin keskinäisestä yhtenäisyydestä.

Vaikuttavuutemme rakentuu tämän vahvan yhteisön harteille.

Okei.

Mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa?

SYKSYN TOISESSA Jylkkärissä 06/2021 käsitellään muun muassa edustajistovaaleja, jotka järjestetään joka toinen syksy – kuten nyt tänä vuonna.

Loka-marraskuun 2021 vaihteessa JYYn jäsenet, siis opiskelijat, valitsevat yleisillä ja suhteellisilla vaaleilla JYYn ylintä päätäntävaltaa käyttävän elimen eli 41-jäsenisen edustajiston. Se päättää monista opiskelijoiden elämään vaikuttavista asioista, kuten opiskelija-asunnoista, Ilokiven ruoasta, jäsenmaksun määrästä ja sen käytöstä, sekä siitä, millaisia arvoja JYY edustaa.

Periaatteessa edustajiston voi ajatella edustavan koko jäsenistönsä mielipidettä. Heikko äänestysprosentti vaaleista toiseen kuitenkin asettaa tuon edustuksellisuuden kyseenalaiseksi. Viimeisissä vaaleissa, vuonna 2019, alle kolmasosa käytti äänioikeuttaan.

Syitä voi olla monia: edustajiston puoluepoliittisuus, heikentynyt luotto demokratiaan, kiristynyt opiskelutahti.

Mutta ennen kaikkea: ylioppilaskunta ja sen myötä JYYn päätöksenteko ovat rivijäsenille etäisiä. Niitä ei tunneta.

Siksi jo useiden vuosien ajan aktiivit ovat miettineet ratkaisua. Yksi on, että pitäisi viestiä tehokkaammin. Kertoa konkreettisesti, mikä JYY on ja mitä se tekee opiskelijoiden hyväksi.

TARKASTELLAANPA toimintasuunnitelmaa, sen osa-alueita:

Yhtenäinen konserni & organisaatiouudistuksen loppuun vienti (eri toimintojen brändejä on kehitetty, toimijoiden sitouttaminen, johtavat toimihenkilöt rakentavat, toimintamallit vakiinnutetaan eri päätäntäelinten välillä),

riskinhallinta ja kriisivalmius (asiakirja – aktiivisena toimijana! – kehittää ja yhdenmukaistaa, riskienhallinta systematisoidaan),

kuntavaalit (ehdokkaiden kontaktointi),

JYYn jäsenyyden paketointi (tarkastelee […] jäsenilleen tuottamaa lisäarvoa kokonaisuutena, luodaan koko toiminnan kattava tapahtumien vuosikello, onnistumista mittaroidaan),

edunvalvonnan kehittäminen (projekti luo näkyvyyttä lisääviä arkipäiväisiä viestinnällisiä työkaluja).

Lisäksi on edustajiston toiminnan kehittäminen ja demokraattisten prosessien vahvistaminen. Haasteena on pitkään ollut se, miten edustajiston toiminnasta saadaan entistä houkuttelevampaa ja näkyvämpää, jolloin myös toiminnan vaikuttavuus kasvaa ja kiinnostus edustajistovaaleja kohtaan lisääntyy.

Edustajiston toiminnan houkuttelevuudessa avainasemassa on viestintä. Jotta edustajiston toiminnasta saataisiin jäsenistölle näkyvämpää, tulee helposti saavutettavaa ja ymmärrettävää viestintää edustajiston toiminnasta lisätä.

Okei.

 

Oikaisu 28.9.2021 kello 14.23: Toisin kuin printtilehden versiossa väitettiin, JYY ei luo koko toiminnan kattavaa tapahtumien aikakelloa, vaan vuosikellon.