Vaikka tämänhetkiset koronarajoitukset periaatteessa antaisivatkin myöten järjestää tapahtumia, useampi ainejärjestö on joutunut vakavasti puntaroimaan omaa vastuutaan vallitsevassa tilanteessa, selviää Jylkkärin ainejärjestöille tekemästä kyselystä.

Kauppakorkeakoulun ainejärjestön Pörssi ry:n 31.8. järjestämä opiskelijatapahtuma Nielunavaus puhututti opiskelijoita viestintäsovellus Jodelissa.

Pörssiä moitittiin vastuuttomuudesta, sillä humalaisten opiskelijoiden kykyyn huolehtia turvaväleistä ei luotettu. Puolustajat vetosivat Aluehallintoviraston suositusten puitteissa pysymiseen.

”Mieluummin otetaan nyt rauhassa ja pelataan varman päälle.”

Aiemmin samana päivänä kaupunki oli tiedottanut, että Jyväskylässä oli todettu kaupungin korkein määrä uusia tartuntoja huhtikuun alun jälkeen. Saman viikon lopulle suunniteltu Pörssin kämppäappro peruttiin huonontuneen tilanteen johdosta.

”Ihan sen varalta, että katsellaan hetki vähän iisimmin, mitä Jyväskylässä tapahtuu ja arvioidaan sen pohjalta, millaisia tapahtumia voimme järjestää. Mieluummin otetaan nyt rauhassa ja pelataan varman päälle”, kommentoi Pörssi ry:n puheenjohtaja Sami Wessman.

 

Pörssi on nyt linjannut, ettei sisätapahtumia järjestetä ollenkaan, vaan kaikki tapahtumat siirretään ulkotiloihin. Kaikki Jylkkärin kyselyyn vastanneet ainejärjestöt kertovat vähintään suosivansa ulkotapahtumia.

Fuksisitsit on Pörssissä päätetty perua kokonaan, sillä katsottiin, ettei tiukkojen rajoitusten puitteissa sitsaaminen antaisi fukseille oikeanlaista kuvaa sitseistä.

Jylkkärin kyselyyn vastanneista ainejärjestöistä myös Varkaat ry, Pedaali ry ja Sputnik ry kertovat peruneensa sitsit kokonaan. Svenska Klubben ry harkitsee etäsitsejä. Vastauksissa toistuu ajatus siitä, ettei sitsaaminen ole parhaimmillaan varotoimenpiteiden kanssa.

 

Fuksit Ville Hardén (vas.) ja Lauri Niemelä ovat sitä mieltä, että tutorit ovat onnistuneet ryhmäyttämisessä hyvin, varsinkin olosuhteet huomioon ottaen.

Sitsaamisesta samoilla linjoilla on journalistiikan fuksi Lauri Niemelä, 20. Niemelällä on kokemusta perinteisestä fuksisyksystä, sillä hän on aiemmin opiskellut vuoden verran englantia Oulun yliopistossa.

”Juomalauluja ei voi laulaa siten, että jokaisella on vähän mikkilagia ja ääni tulee kolme sekuntia jäljessä. Puheita pitäessä muiden pitäisi olla mutella, ettei ääni lähde kiertämään. Samaan aikaan ei todellakaan pitäisi olla mutella, koska välihuudot ovat parasta.”

”Tutoreiden pitää pystyä improvisoimaan nopeastikin, sillä tilanteet elävät päivittäin.”

JYYn tutorvastaava Miikael Saksman kertoo, että tutorkoulutuksen koronajärjestelyistä on löytynyt onnistuneita toimintatapoja, jotka jäävät mahdollisesti käyttöön pandemian jälkeenkin.

Perinteisen viikonloppuleirin sijaan tutorit ovat kokoontuneet Ladun majalle pienemmissä ryhmissä.

”Olen huomannut, että isompien koulutusten jälkeen tutorit eivät tule kovin helposti juttelemaan. Pienemmissä porukoissa tutorit tulivat tosi hyvin juttelemaan ja kertomaan huoliaan, ja pystyimme käymään niitä hyvin läpi ja antamaan vinkkejä.”

 

Saksmanin mukaan suurin haaste tutoreille on tilanteen epävarmuus.

”Tutoreiden pitää pystyä improvisoimaan nopeastikin, sillä tilanteet elävät päivittäin.”

”Etäjutuissa olisi hyvä olla jotain oikeaa tekemistä.”

Niemelä ja toinen journalistiikan fuksi Ville Hardén, 30, kertovat, että fuksien yhteiset illanvietot ovat olleet pitkälti ”pussikaljatyylistä menoa”.

”Joka tapauksessa olemme päivisin intensiivisesti yhdessä, joten suhtaudumme aika huolettomasti siihen, että menemme omalla porukalla jonnekin. Isompien tapahtumien kohdalla joutuu sitten harkitsemaan enemmän”, Hardén kertoo.

 

Säiden viiletessä erityyppiset etätapahtumat ovat yksi mahdollisuus opiskelukavereiden kanssa hengailuun.

”Etäjutuissa olisi hyvä olla jotain oikeaa tekemistä, koska livenä kokoontuessa on luontevaa vain ottaa kaljaa ja puhua paskaa. Etäilyyn pitäisi melkeinpä keksiä jotain järkevää”, Hardén miettii.

Kaksikon mielestä esimerkiksi pelaaminen on hyvä yhteinen etäaktiviteetti.

 

Useampi vastannut ainejärjestö kertookin järjestäneensä peli-iltoja keväällä menestyksekkäästi ja aikovansa jatkaa niitä syksyllä. Yhdessä on pelattu muun muassa taktista joukkueammuntapeli Counter Strikea, Jackbox-bilepelejä ja erilaisia visailuja.

Etänä on järjestetty myös drinkkikouluja, ja tietotekniikan ja koulutusteknologian ainejärjestö Linkki Jyväskylä ry siirsi keväällä ainejärjestötilansakin Discordiin. Pörssi ja Linkki suunnittelevat lisäksi myös virtuaalisia yritysvierailuja ja -seminaareja.

 

Tapahtumien järjestämisen haasteellisuus on johtanut huoleen siitä, miten opiskelijat pääsevät ylipäänsä tutustumaan toisiinsa.

”Suurin huoli tällä hetkellä on, että tapahtumien peruuntumisen vuoksi ryhmäytyminen ja koko tiedekunnan välisen yhteisöllisyyden syntyminen vaikeutuu. Sosiaalisella hyvinvoinnilla on iso merkitys opinnoissa jaksamisen ja yliopistossa viihtymisen kannalta. On siis harmi, ettei nyt voi järjestää tapahtumia, joiden kautta tutustuminen opiskelijoihin yli vuosikurssirajojen olisi luontevaa”, harmittelee liikunta- ja terveystieteiden ainejärjestö Sporticus ry:n tapahtumavastaava Saara Koho.