Jyväskylän yliopistolla on ollut alkavan syyslukukauden kunniaksi kaksi eri ongelmaa opiskelijoiden ilmoittautumisessa, joista jäljellä on enää toinen, Sisuun liittyvä.

Lue Jylkkärin juttu alkuperäisistä ongelmista

Toinen, edelleen osaa opiskelijoista vaivaava ongelma koskee kursseille ilmoittautumista sekä koulutuspalveluiden palvelupäällikkö Heta Kosken mukaan mahdollisesti opintosuunnitelman laatimista.

Toinen ongelma koski alun perin jopa 1300 opiskelijaa, mutta on nyt saatu opiskelijapalveluiden mukaan korjattua kaikilta, paitsi 72 opiskelijalta. Lisäksi 199 opiskelijalta puuttuu käyttäjätunnus jonka vuoksi heidän tietojaan ei ole voiu siirtää Sisuun.

Sisun kanssa oli viime syksynä samanlaisia ongelmia, vaikkakin eri syistä.

”Kyse on eri ongelmasta, mutta yhteistä viime syksyn ongelmien kanssa on, että ne liittyvät opintorekisteristä Sisuun vietäviin tietoihin. SISUn laaja käyttöönotto ja opintorekisterien vaihtaminen on useamman vuoden kestävä projekti. Keskeiset palvelut saadaan käyttöön vuoden 2021 aikana”, Koski lupailee.

Pyydän anteeksi järjestelmäongelmien aiheuttamaa lisävaivaa ja epävarmuutta.

Alun perin pelättiin, että jos ongelmia ei saada korjatuksi ajoissa, kurssi-ilmoittautumiset ja muu tiedonsiirto olisi jouduttu tekemään ongelmista manuaalisesti. Tämä vaikuttaa nyt turhalta pelolta ja Kosken mukaan kaikkien ongelmat saadaan korjattua ennen opintojen alkua.

Jo reilun vuoden käytössä ollut Sisu on aiheuttanut harmaita hiuksia yliopistolla henkilökunnan ja opiskelijoiden parissa. Kysymykseen siitä, onko järjestelmä vastannut yliopiston odotuksia ja saatinko mitä tilattiin, Koski vastasi sähköpostitse näin:

”Sisun palvelujen käyttöönotto on usean vuoden projekti ja toteutetaan vaiheittain. Viime syksyn käyttöönotossa oli teknisiä ja toiminnallisia vaikeuksia. Nyt käytössä olevaa Sisua on kehitetty saadun palautteen pohjalta. Kokonaisarviota palvelukokonaisuudesta ei voi vielä muodostaa käyttöönoton ollessa kesken.”

Palvelupäällikkö kuitenkin pyytää vastauksissaan anteeksi koronan ja etäopiskeluiden rasittamilta opiskelijoilta Sisuun ja tiedonsiirtoon liittyviä ongelmia.

”Tiedonsiirroissa ilmenneet ongelmat ovat valitettavia ja ikävä lisä poikkeuksellisen kevään ja syksyn tuomaan kuormitukseen. Ratkomme mahdollisimman nopeasti tekniset ongelmat ja teemme poikkeustilanteen vaatimia valmisteluja koko yliopistoyhteisön voimin. Tavoitteena on varmistaa kaikkien opiskelijoiden ja opettajien mahdollisimman sujuva toiminta niin kampuksella kuin tietojärjestelmien käytössä ja saada lukuvuosi alkamaan suunnitelmien mukaisena. Pyydän anteeksi järjestelmäongelmien aiheuttamaa lisävaivaa ja epävarmuutta. Pitkään jatkunut poikkeustilanne koettelee meidän kaikkien jaksamista, ja toivon kaikille opiskelijoillemme myötätuulta ja menestystä opinnoissa.”