ALVARIN UNIONI

Alvarin unioni on lähtenyt innolla mukaan uuteen edustajistokauteen. Olemme saaneet paljon tuoreita aktiiveja, jotka ovat nopeasti omaksuneet edustajiston tehtävät ja hypänneet erilaisiin ylioppilaskunnan luottamustoimiin. Olemmekin vaikuttamassa kaikkialla missä JYY on.

Edustajistossa olemme valvoneet ainejärjestöjen intressien toteutumista. Taustalla ajatuksena on se, että ainejärjestöille tarjottaisiin mahdollisimman monipuolista tukea taloudellisesti ja erilaisia koulutuksia järjestämällä.

Omassa toiminnassamme olemme keskittyneet viestimään kaksikielisesti, niin että kansainvälisillä opiskelijoilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa ja osallistua niin meidän omaan toimintaan kuin myös JYYn päätöksentekoon.

JYYssä olemme mukana omistajaohjauksen parlamentaarisessa työryhmässä. Alvarin unionille on tärkeää, että JYYn liiketoiminnan omistajaohjauksessa opiskelijalähtöisyys, kansainvälisyys ja vastuullisuus tulevat priorisoiduksi.

Ympäristöstä huolehtiminen on keskeistä Alvarin unionille. Vaikutamme tällä hetkellä JYYn oman ilmastotiekartan laadinnassa. Ympäristöstä huolehtiminen on pitkän aikavälin edunvalvontaa ja sukupolvipolitiikkaa, minkä tulisi näkyä läpileikkaavasti kaikessa JYYn toiminnassa.

 

 

 

 

OPISKELEVAT KOKOOMUSLAISET

Vuosi on lähtenyt mainiosti käyntiin. Saimme ylioppilaskunnan hallitukseen kaksi edustajaa juuri niihin pesteihin, joihin hakijamme ensisijaisesti hakivat, eli konserni- ja talousvastaavaksi sekä järjestövastaavaksi.

Jylkkärin johtokunnassa edustajamme taas on ollut mukana tuomassa esille Jylkkärin yksiäänisyydestä aiheutuvaa ongelmaa. Mattilanniemen ja Ylistön kampukset ovat äärimmäisen aliedustettuja lehden kirjoittajissa ja näin ollen lehden artikkeleista riittävän suuri osa ei puhuttele koko ylioppilaskunnan jäsenistöä. Tästä johtuen lehdet jäävät telineisiin.

Ilokiven alakerran tulevaisuutta koskevassa keskustelussa toimme ansiokkaasti esille tilan matalan käyttöasteen aiheuttamia ongelmia ja talousnäkökulmaa, mitkä koimme keskustelussa

olennaisimpina asioina. Olemme myös ideoineet uusia aloitteita, jotka tulevat edustajistonkäsittelyyn mahdollisimman pian.

Tervetuloa mukaan toimintaamme, jos kokoomuslaisempi ylioppilaskunta kiinnostaa!

 

JYYN VIHREÄT OPISKELIJAT

 

Korostimme vaalien alla Jylkkärissä yhdenvertaisuutta ja ympäristöystävällisyyttä, yliopiston ilmastohätätilan eteen tehtäviä toimia sekä riittäviä opiskelutiloja ja -välineitä.

Olemme uudistaneet toimintaamme luomalla erilaisia työryhmiä, joissa vaalitavoitteita tullaan aktiivisesti edistämään. Työryhmät perustettiin, jotta tehtävillä on vastuuhenkilöt ja selkeät suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi.

Aloite- ja kannanottotyöryhmällä tehtävää on ainakin yliopiston julistamassa ilmastohätätilassa, joka kaipaa kipeästi konkreettisia toimia sekä opiskelijoille näkyvää, faktapohjaista viestintää. Olemme valmiita ottamaan asiaan kantaa ja vaadimme, ettei julkilausuman allekirjoittaminen jää vain sanahelinäksi.

Viestintätyöryhmässä lähdemme ajamaan tavoitettamme osallistavasta ja yhteisöllisestä JYYstä. Lisäämme someviestintäämme muun muassa ylioppilaskuntaan ja edustajistoon liittyvistä asioista ja pyrimme tuomaan opiskelijoita lähemmäksi ryhmämme toimintaa, myös englanniksi.

Mitä opiskelutiloihin- ja välineisiin tulee, olemme seuranneet tilannetta ja yliopiston toimia sen eteen. Opiskelijat tulee ottaa tulevaisuudessa paremmin mukaan tilaselvityksiin. Kaiken kaikkiaan olemme innoissamme tästä kaudesta sekä uusista mahdollisuuksista!

 

 

JYVÄSKYLÄN KESKUSTAOPISKELIJAT

Jyväskylän keskustaopiskelijoille tärkeitä asioita ovat opiskelijoiden yhdenvertaisuus sekä JYYn vastuullisuus omassa toiminnassaan esimerkiksi talouden ja ympäristön osalta. Tavoitteitamme ovat mm. anonyymin tenttimisen ottaminen käyttöön yliopistolla, lähiruoan käytön lisääminen opiskelijaravintoloissa sekä lähitulevaisuudessa jäsenmaksuton JYY.

Iso kysymys alkuvuodesta on ollut Ilokiven alakerran käyttöasteen nostaminen. Jokaisen opiskelijan jäsenmaksusta merkittävä osa menee suoraan tämän yhden tilan kustannusten korvaamiseen. Keskustaopiskelijat kannattavat, että Ilokiven alakertaa ja siihen liittyvää toimintaa kehitetään niin, että siitä olisi opiskelijoille enemmän hyötyä ja sen kustannuksia saadaan pienennettyä. Työ on nyt edustajiston päätöksellä myös aloitettu. Pidämme huolen, että tilan käyttö on kokonaisvaltaista.

JYY päivittää tänä vuonna myös omistajaohjauksen periaatteensa. Tässä työssä tulee näkyä myös vastuullisuus ruoan raaka-ainehankinnoissa. Keskustaopiskelijoille on olennaista, että yliopiston ravintoloissa suositaan kotimaisia raaka-aineita, jotka parhaimmassa tapauksessa tulevat vieläpä Jyväskylän lähialueelta.

 

P&D

P&D:n tavoitteet eivät ole edelliseltä kaudelta paljoakaan muuttuneet. Vuosi 2020 on vasta alussa ja olemme tähän mennessä keskittyneet seuraaviin asioihin:

1) Opiskelijoiden hyvinvointi

Jokaisella korkeakouluopiskelijalla tulisi olla mahdollisuus opintopsykologin tarjoamiin palveluihin ja keskusteluapuun. Olemme vuoden 2020 puolella olleet yhteydessä JYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan kanssa opintopsykologien tilanteesta ja seuraamme tiiviisti tilanteen kehittymistä, jotta opiskelijat saisivat tarvitsemansa tuen opintoja varten. Lisäksi agendalla ovat anonyymi tenttiminen sekä opiskelutilat.

2) JYYn kulurakenteen kehittäminen

Edellisellä kaudella P&D:n aloitteesta JYYlle luotiin keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma, jonka tavoitteena on mm. jäsenmaksun alentaminen pitkällä aikavälillä sekä tappiota tuottavien kohteiden kehittäminen. Yksi suurista kulueristä on tähän mennessä ollut Ilokiven alakerta, jonka kustannukset ovat ylioppilaskunnalle olleet luokattoman suuret. Tähän tullaan toivon mukaan saamaan positiivista kehitystä uuden järjestelyn mukana, kun alakertaan tulee uusi toimija entisen tilalle ja tilan käyttömahdollisuuksia laajennetaan. Jäsenmaksun alentamista tulemme ajamaan kehittämällä JYYn liiketoimintaa, jolloin liiketoiminnan puolelta saataisiin enemmän varoja varsinaiseen toimintaan.

Tarkemmin P&D:n tavoitteista tälle kaudelle voi lukea verkkosivuiltamme www.porssidumppi.com

 

LUONNONTIETEILIJÄT

 

Luonnontieteilijät teki vuoden 2019 edustajistovaaleissa hienon tuloksen, joka nosti monen jo ennestään toiminnassa vaikuttaneen ohella myös uusia kasvoja edustajistoon.

Hallitukseen valittiin Luonnontieteilijöiltä Jenni Heikkilä ja Miikael Saksman, jolloin ryhmävastaavan pestin ottivat vastaan Riikka Jormakka ja Lotta Mäkinen. Nella Heikinmäki valittiin edustajiston puheenjohtajaksi.

Luonnontieteilijöillä on siis vankka edustus sekä hallituksessa että edustajistossa tekemässä töitä ryhmän tavoitteiden eteen.

Vuoden vaihtuminen toi Luonnontieteilijöihin uusia tuulia, mutta vaalikampanjassa nostetut teemat ovat vankasti toiminnan ytimessä. Luonnontieteilijöiden edustajat ovat jo kevään aikana vaikuttaneet laadukkaan ohjauksen periaatteisiin edistäen opiskelijoiden hyvinvointia. Ryhmäläiset ovat vahvasti mukana JYYn ekologista vastuullisuutta terävöittävässä Ilmastokestävyyden tiekartta -toimintasuunnitelmaprojektissa. Luonnontieteilijät ovat alusta asti laajalla edustuksella mukana myös JYYn omistajanohjauksen periaatteiden työstämisessä. Vaikutustyön ohella ryhmäläiset tekevät JYYtä ja edustajistoa tunnetuksi omissa verkostoissaan, ja samalla tuovat jäsenistön ääntä JYYn suuntaan.

 

 

JYVÄSKYLÄN VIHREÄ VASEMMISTO

Ajamme yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, rohkeasti kantaa ottavaa ja päättäväisesti opiskelijan etua ajavaa JYY:tä. Yliopistodemokratiaa on puolustettava kaikissa käänteissä.

Ilokiven alakerta on elävä ja koko kaupungille tärkeä kulttuuritoiminnan keskus, ja aiomme varmistaa sen olevan sitä myös tulevaisuudessa. On kuitenkin tärkeää lisätä koko Ilokiven käyttöastetta ja löytää uusiakin käyttötarkoituksia. Alakerran päiväkäytön mahdollisuuksia on hyvä selvittää, mutta se ei taivu mihin tahansa.

On hyvä muistaa, että alakerran toimintaa tuskin saadaan voittoa tekeväksi. Sillä, ja muulla JYY:n kulttuuritoiminnalla, on kuitenkin monia muita merkittäviä funktioita ja arvoja, jotka palvelevat suurta osaa jäsenistämme, ja siksi asiaa ei tule tarkastella vain kustannusten näkökulmasta.

Kohennamme Semman kasvis- ja vegaaniruoan laatua ja saatavuutta. Hävikkiruoan suhteen Semman tulisi seurata Ilokiven esimerkkiä.

Puolustamme Jylkkärin olemassaoloa leikkauksia ja lakkauttamispuheita vastaan. Vaikutamme Jylkkärin johtokunnassa, jotta lehden sisältöä saadaan monipuolistettua vastaamaan yhä paremmin jäsenistön toiveita.

Henkilövalintoja JYY:n hallitukseen on hyvä tarkastella siten, että valintaprosessi on mahdollisimman demokraattinen ja mielekäs.

JYY:n omistajaohjauksen periaatteita laatiessa päämäärinä on oltava ekologisuus, eettisyys ja ilmasto.

 

JYYN DEMARIOPISKELIJAT

Meillä on tällä edustajistokaudella uusi kokoonpano, uusia kasvoja, mikä on todella hienoa! Ryhmällämme menee hyvin ja odotamme innolla uusien tekijöiden kanssa, mitä kaikkea tämä edustajistokausi tuo tullessaan. Vaikka kokoonpanomme on edustajistoryhmistä pienin, on ryhmämme keskinäinen dynamiikka idearikasta ja lämminhenkistä.

Viime edustajistokaudella nostimme muun muassa esille opintopsykologien tarpeen yliopistollamme. Näemme ongelman erityisesti hyvinvointipalveluiden viestinnässä ja markkinoinnissa, joita tulisi kehittää niin, että ne tavoittaisivat avun tarpeessa olevat opiskelijat helpommin ja nopeammin.

JYYn Demariopiskelijoina olimme yhteydessä Student Lifeen ja kerroimme huolemme palveluiden tavoittamattomuudesta, vaikka palvelut ovat kattavat. Ryhmämme on tehnyt kuluneiden kausien aikana myös paljon yhteistyötä muiden ryhmien kanssa, muun muassa 2018 saimme Jyvivan kanssa kertakäyttömukien vähentämisestä Ilokivellä – aloitteen ja vuonna 2013 JYYn vihreiden ja Jyvivan kanssa tehdyn avoimuusaloitteen läpi.

Koska tämä edustajistokausi on vielä aivan aluillaan, ja meillä ei ole ehtinyt olla kuin muutama kokous takana – joissa on ollut jo painavia asioita päätettävinä, emme ole ehtineet tämän vuoksi edistämään vielä vaalien alla olleita vaaliteemojamme. Vaaliteemoinamme oli vaalien alla kestävä opiskelijakaupunki, hyvinvoiva ja esteetön kampus sekä kotikansainvälisyys, joihin ryhmämme tulee pureutumaan tämän kaksivuotisen kauden aikana.