Yrittäjyys kiinnosti liikunnan yhteiskuntatieteitä opiskelevaa Jani-Matti Tuomelaa jo ennen yliopisto-opintoja. Markkinoinnin ja liikuntatieteiden yhdistelmä kuulosti erinomaiselta mielessä siintäneen liikunta-alan yritysidean kannalta.

Nyt viidentenä opiskeluvuotenaan Tuomela suunnittelee tiivistävänsä kaksi oppiainettaan yksien kansien väliin niin kutsutun kaksoisgradun kautta. Kaksoisgradu tarkoittaa käytännössä yhtä maisteritason opinnäytetyötä, jonka voi sisällyttää kahteen erilliseen maisterintutkintoon.

Kauppakorkeakoulun opintopäällikkö Niina Simanaisen mukaan kaksoisgradut ovat kauppakorkean puolella harvinaisia, eikä niitä tehdä edes joka vuosi. Samaa sanoo koulutussuunnittelija Minna Kettunen liikuntatieteellisen tiedekunnan puolelta.

Jyväskylän yliopistossa uudistetaan tutkintosääntöä tämän syksyn ja ensi vuoden alun aikana. Toivoisin siihen yhteisiä linjauksia ja tarkennuksia myös kaksoisgradujen osalta.

Kaksoisgradua ei tule sekoittaa yhteisgraduun, joka ymmärretään useimmiten kahden tai useamman opiskelijan yhdessä tekemäksi pro gradu -tutkielmaksi. Esimerkiksi yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on kuitenkin käytetty kaksoisgradusta myös käsitettä yhteisgradu.

Käsitteiden käytön vaihtelevuus kertoo osaltaan siitä, että yliopiston sisällä ei ole yhteistä käsitystä siitä, mikä kaksoisgradu itse asiassa on. Se on tiedossa, että kaksoisgradu on yhden opiskelijan tekemä tavallista laajempi opinnäytetyö, jossa yhdistyvät kaksi eri tieteenalaa.

Työlle pitää myös nimetä kaksi ohjaajaa, joiden kanssa laaditaan erikseen sopimus kaksoisgradusta. Selkeitä yliopisto- tai tiedekuntatason linjauksia ei kuitenkaan ole siitä, kuinka laaja kaksoisgradun tulee olla ja miten se arvostellaan.

”Nämä sovitaan aina tapauskohtaisesti. Jyväskylän yliopistossa uudistetaan tutkintosääntöä tämän syksyn ja ensi vuoden alun aikana. Toivoisin siihen yhteisiä linjauksia ja tarkennuksia myös kaksoisgradujen osalta”, Simanainen kertoo.

Kaksoisgradusta saa tavalliseen verrattuna ”tuplasti” opintopisteitä: pisteet kirjataan erikseen molempiin tutkintoihin. Näin voisi olettaa, että kaksoisgradun tulee olla kaksi kertaa tavallista gradua laajempi. Eri tiedekuntien ohjeistuksissa lukee kuitenkin vain, että kaksoisgradun tulee olla selkeästi laajempi kuin yhden pääaineen tutkielman ja opiskelijan on osoitettava molempien tieteenalojen metodien hallinta.

Jos tekisin kaksi gradua, niin voisi olla, että se virta jossain kohtaa lopahtaisi ja toisesta gradusta tulisi huonompi.

Tuomela on luottavainen sen suhteen, että kaksoisgradu on työmäärällisesti vähemmän vaativa kuin kaksi erillistä gradua.

”Jos tekisin kaksi gradua, niin voisi olla, että se virta jossain kohtaa lopahtaisi ja toisesta gradusta tulisi huonompi. Sitten kun työelämä kutsuu, haluan saada gradun kertarysäyksellä pois alta”, Tuomela pohtii.

Tuomela aikoo aloittaa kaksoisgradun kirjoittamisen ensi kesänä, joten aikaa työlle on vuoden verran.

”Olen lähestynyt sitä siltä kantilta, että jos saan oikeasti kiinnostavan aiheen, niin jaksaa tehdä vähän laajemmankin kokonaisuuden.”

Tuomelan on tarkoitus käynnistää vireillä ollut liikunta-alan liikeideansa jo tulevana keväänä. Hän uskoo siihen, että suoritettu kaksoisgraduprosessi tulee aikanaan tarjoamaan hyvän tietopohjan oman yrityksen toiminnalle.