Keskustaopiskelijat vaatii periaatteellista keskustelua JYYn hallituksen toimintatapojen kehittämisestä.

Jyväskylän Keskustaopiskelijat yhdessä muiden allekirjoittaneiden edustajistoryhmien kanssa ei hyväksy JYYn hallituksen palkkioiden korotusta. Kesän korvilla tehty päätös JYYn hallituksen palkkionkorotuksesta on Keskustaopiskelijoiden mielestä periaatteellisesti ja taloudellisesti kestämätön.

Toukokuun edustajiston kokouksessa JYYn hallitus esitti edustajistolle hallituspalkkionsa korotusta. Palkkio rahoitetaan päätöksen mukaisesti JYYn liiketoiminnan viime vuoden 15 000 euron ylijäämäisestä tuloksesta. Hallituksen esityksessä tästä kokonaispotista 8000 euroa menee hallituspalkkioiden nostoon ja 7000 euroa JYYn erinäisiin varsinaisen toiminnan kuluihin.

Keskustaopiskelijat esitti Oikeiden opiskelijoiden kannattamana, että tämä 8000 euron osuus ylijäämästä olisi käytetty valiokuntien ja järjestöjen, kuten ainejärjestöjen ja harrastejärjestöjen, tukemiseen. Järjestökentällä 8000 euroa on suuri summa, ja järjestöjen tukemisen kautta JYYn on mahdollista tavoittaa monipuolisesti jäsenistöä.

Edustajisto hylkäsi Keskustaopiskelijoiden vastaesityksen ja JYYn hallituksen esitys palkkionkorotuksesta hyväksyttiin.

Keskustaopiskelijat jakavat huolen JYYn hallitustyön kuormittavuudesta. Kuitenkaan pelkkä palkkionkorotus ei selvennä hallituksen työskentelytapoja tai vähennä työn kuormittavuutta.

Lisäksi yhden vuoden ylijäämän käyttäminen vuoden 2018 hallituksen palkkioiden korotukseen ei yksinään takaa korotusta tuleville hallituksille. Mikäli korotettuun hallituspalkkioon sitoudutaan jatkossakin, asettaa se korotuspaineita JYYn jäsenmaksuun tai pakottaa käytännössä karsimaan JYYn toiminnasta. Muuten on vaarana, että palkkionkorotus jää kertaluontoiseksi bonukseksi tämän vuoden toimijoille.

Miten tästä eteenpäin?

Keskustaopiskelijat toivoo, että keväinen päätös nostettaisiin uudestaan keskusteluun. Puheeksi on otettava sekä hallituksen toimintatapojen kehittäminen että vastuullinen taloudenpito.Keskustaopiskelijat haluaa esittää oman vaihtoehtonsa JYYn hallituksen toimintatapojen kehittämiseksi, joka ei luo korotuspaineita jo korkeaan jäsenmaksuun ja pitää JYYn hallituksen jäsenten työtaakan kohtuullisena.

Keväällä nähty toiminta ei lisää rivijäsenen luottamusta JYYn toimintaan. Palkkioiden kaltaiset herkät kysymykset tulisi käydä julkisen keskustelun kautta. Läpinäkyvyys päätöksenteossa lisää sekä jäsenten luottamusta JYYn toimintaan, että tehtyjen päätösten hyväksyttävyyttä.

Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden edustajistoryhmä
Kannattavat: Oikeat opiskelijat, JYYn Demariopiskelijat