Ainejärjestöille on ollut epäselvää, mitä yliopiston tiloja he saavat käyttää ja milloin. Periaatteessa kaikki yliopiston tilat ovat olleet kaikille avoimia, mutta käytännössä yliopisto on halunnut rajata etenkin juhlimista kampuksella. Epäselvät ohjeistukset ovat monien mielestä johtaneet myös siihen, että tiloja ei myönnetä johdonmukaisesti eikä tasapuolisesti.

Oikeat opiskelijat -edustajistoryhmä ja kymmenen ainejärjestöä jättävät torstaina 22.2. edustajistossa aloitteen, jossa he vaativat JYYn hallitusta nostamaan ongelman esiin rehtorin kanssa. Ainejärjestöistä aloitteen ovat allekirjoittaneet Magna Carta, Ynnä, Jano, Varkaat, Pedago, Parku, Abakus, Syrinx, Corpus ja Nefa.

Yliopiston tilat ovat ainejärjestöille maksuttomia arkisin iltakahdeksaan saakka. Kahdeksan jälkeen ja viikonloppuisin tilat ovat järjestöille maksullisia.

Yliopisto suhtautuu nihkeästi yliopiston tiloissa järjestettäviin sitseihin ja muihin juhliin, sillä niistä tulee kustannuksia. Tilavaraukset illalla syövät enemmän rahaa kuin tuovat, sillä tilavuokrat eivät riitä kattamaan vahtimestareiden palkkoja, sanoo yliopiston talousjohtaja Päivi Seppä.

”Sisäiset hinnat ovat hyvin edullisia, jopa edullisempia kuin pelkät vahtimestarikulut”, Seppä kertoo.

 

Ainejärjestöjen iltatapahtumia onkin pyritty rajoittamaan yliopiston tiloissa, ja tapahtumien järjestämistä on pyritty ohjaamaan muualle. Koska iltaisin vahtimestareita ei riitä joka paikkaan, iltakäyttö on pyritty rajaamaan tiettyihin tiloihin. Muun muassa Musica-rakennuksessa sijaitseva Boombox-monitoimitila ja Ruusupuiston Helena-sali ovat olleet säännöllisesti iltakäytössä.

Yliopistolta on myös kehotettu JYYtä suosittelemaan ainejärjestöille ensisijaisesti muita illanviettopaikkoja, kuten JYYn omia tiloja. JYY ja yliopisto ovat keskustelleet esimerkiksi siitä, miten Ilokivelle saataisiin paremmat olosuhteet sitsien järjestämiseen.

”Tilanne helpottuu, kun Rentukka ja Lillukka ovat taas auki”, kertoo JYYn jäsenpalvelu- ja järjestösihteeri Eetu Heiska.

Edustajistoaloitteen laatijoiden mukaan yliopiston tilojen rajoittaminen on johtanut siihen, ettei tilavarauksien pelisääntöjä noudateta johdonmukaisesti. Aloitteen mukaan aine- ja harrastejärjestöt ovat saaneet vaihtelevaa kohtelua tilapalveluilta niin tilojen myöntämisessä kuin niiden laskutuksessakin.

Aloitteessa toivotaankin, että tilapalvelut vahvistaisivat yhdessä JYYn kanssa laaditut periaatteet tilojen myöntämiselle ja myös noudattaisivat niitä kaikkien järjestöjen kohdalla.

Tilavaraukset illalla syövät enemmän rahaa kuin tuovat, sillä tilavuokrat eivät riitä kattamaan vahtimestareiden palkkoja.

Yliopistolla mietitään myös pitkään auki olevan opiskelutilan perustamista kampukselle. Tilasta on kaavailtu sellaista, että se olisi auki kello 7–24 ja sinne voisi päästä kulkukortilla. Opiskelutilan kohtalo on kuitenkin vielä auki, sillä sille ei ole päätetty lopullista paikkaa. Tilan paikaksi on mietitty muun muassa Opinkiveä, mutta keskustelut sen sijainnista ovat vielä kesken.

Pidempään auki olevaa opiskelutilaa on kaivattu Jyväskylän yliopistolle jo pitkään. Paremmat tilaolosuhteet olivat myös tärkeä vaaliteema useille viime syksyn edustajistovaalien ryhmille, kuten Keskustaopiskelijoille, Luonnontieteilijöille ja P&D-ryhmälle.