Ympäristöasiat ovat tapetilla tämän viikon edustajiston kokouksessa. Neljästä käsiteltävästä aloitteesta kaksi pyrkii parantamaan ekologisten arvojen toteutumista ylioppilaskunnan omistamassa lounasravintola Ilokivessä.

Jyväskylän keskustaopiskelijoiden aloite, jota JYYn vihreät opiskelijat ja JYYn demariopiskelijat kannattavat, haluaa nostaa kauppojen hyllyille tulleen hyönteisruoan osaksi lounasravintola Ilokiven ruokatarjontaa. Jyväskylän yliopiston vihreän vasemmiston (Jyviva) ja demariopiskelijoiden aloite puolestaan tähtää kertakäyttömukien vähentämiseen Ilokivellä.

Hyönteisruoka-aloitteessa painotetaan ruoantuotannon suurta roolia ilmastonmuutoksen nopeuttavana tekijänä. Hyönteisruoka nähdään ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona lihalle, sillä sen tuottamiseen kuluu merkittävästi vähemmän vettä. Toisena hyönteisruoan puolesta puhuvana tekijänä mainitaan vähäisemmät kasvihuonepäästöt.

Jos aloite hyväksytään, ylioppilaskunnan hallitus selvittää Ilokiven mahdollisuuksia ottaa hyönteiset käyttöön raaka-aineeksi. Tavoitteena on, että hyönteisruoka korvaisi Ilokivellä lihavaihtoehdon silloin, kun hyönteisruokaa on tarjolla. Kasvis-, vegaani-, ja kalavaihtoehdot säilyisivät ennallaan. Raaka-aineina käytettävien hyönteisten olisi määrä olla kotimaisia.

Toisella aloitteella halutaan saada Ilokiven kertakäyttömukeista syntyvä jäte aisoihin. Jyvivan ja demariopiskelijoiden aloitteen mukaan lounasravintola Ilokivellä kulutettiin vuonna 2017 yhteensä noin 24 000 kertakäyttömukia ja muovikantta.

Ryhmien mukaan Ilokivellä ei tällä hetkellä kannusteta tarpeeksi kestävämpään mukivalintaan. Kuuman juoman hinta on Ilokivellä sama mukin materiaalista riippumatta. Sonaatin ravintoloissa sen sijaan myydään kestomukeja ja niihin ostetuista juomista saa alennusta.

Aloite vetoaa ylioppilaskunnan uuden strategian linjauksiin, joissa Ilokivellä on mahdollisuus suosionsa avulla ottaa edelläkävijän asema ekologisessa ravintolatoiminnassa.

Lisäksi edustajistossa puidaan kahta muuta aloitetta, jotka käsittelevät opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen tilankäyttömahdollisuuksia. Edustajisto saa kokouksessa eteensä kaikkiaan neljä aloitetta. Edellinen edustajisto käsitteli kahden vuoden aikana yhteensä kuutta aloitetta.

Oikaisu 21.2. klo 17:50: Hyönteisruoka-aloite on Jyväskylän keskustaopiskelijoiden aloite, jota JYYn vihreät opiskelijat ja JYYn demariopiskelijat kannattavat. Alun perin jutussa väitettiin aloitteen olevan vihreiden ja demareiden.