Jos syöt Ilokivellä, asut Kortepohjassa tai luet tätä lehteä, marraskuun alussa käytävissä Jyväskylän

yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa valitaan, ketkä päättävät sinun arkeasi koskettavista asioista seuraavan kahden vuoden ajan.

Mitä vaaleihin tulee, ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa vaikuttaminen omaan elämään on todella konkreettista.

Jokainen opiskelija maksoi tänäkin syksynä noin 130 euroa JYYn jäsenmaksua. Muun muassa niiden rahojen käytöstä edustajisto päättää.

Siitä huolimatta ylioppilaskunnan korkeimman päättävän elimen valinta kiinnostaa opiskelijoita vain vähän. Kuten viereisellä sivulla olevassa gallupissakin yksi vastaajista toteaa, se ei tunnu tärkeältä.

 

Ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa äänestysinto on vaihdellut rajusti. Aktiivisimmin äänestettiin vuonna 1970, jolloin 66,5 prosenttia opiskelijoista käytti äänioikeuttaan.

Pohja saavutettiin reilu vuosikymmen myöhemmin, vuonna 1982. Silloin vain 12,8 prosenttia opiskelijoista antoi äänensä.

80-luvun lukemista on tultu jonkin verran ylöspäin. Vuonna 2011 edarivaaleissa saavutettiin paras äänestysaktiivisuus 30 vuoteen, kun 27 prosenttia opiskelijoista vaivautui vaaliuurnille.

Kaksissa edellisissä vaaleissa äänestysprosentti on kuitenkin jäänyt noin 20:een.

Tänä vuonna Jyväskylässäkin otetaan vihdoin käyttöön sähköinen äänestys, jonka toivotaan kasvattavan äänestysintoa.

Vaikka äänestämistä on helpotettu ja ehdokkaita on toiseksi eniten tällä vuosituhannella, äänestysprosentille tuskin tapahtuu ihmeitä. JYY on edelleen keskiverto-opiskelijalle tuntematon ja etäinen järjestö, vaikka se on monelle läsnä ihan joka päivä.

Usean edustajistovaaleissa ehdolla olevan ryhmän tavoitteena onkin tuoda ylioppilaskunta lähemmäksi opiskelijaa.

Viisasten kiveä sen toteuttamiseksi ei ilmeisesti ole vielä löytynyt, sillä JYYn tunnetuksi tekeminen on toistunut vaaliteemana vuodesta toiseen.

 

Kaikki edustajistovaaleissa ehdolla olevat ryhmät vastasivat Jylkkärin lähettämiin kysymyksiin vaaliteemoistaan ja ajamistaan asioista. Vastaukset löytyvät tämän lehden seuraavalta aukeamalta.

Näissä vaaleissa puhuttavat muun muassa ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys, JYYn tapahtumat ja kulttuuripalvelut sekä ainejärjestötilojen riittävyys kampuksella. Myös kansainväliset opiskelijat huomioidaan useamman ryhmän vastauksissa.

Edarivaaleissa asiat ovat lähellä ja jokaisella äänellä on myös väliä: kaksi vuotta sitten edustajistoon riitti alimmillaan 17 äänen saaminen.

Käyttäkää siis valtaanne.