Jyväskylässä ehdokkaita asettaneiden puolueiden kuntavaaliohjelmat vaihtelevat sekä sisällöltään että laajuudeltaan.

Esimerkiksi paikasta toiseen liikkuminen kuitenkin toistuu eri puolueiden kuntavaaliohjelmissa. Kahdeksalla puolueella on erillinen Jyväskylä-vaaliohjelma, neljä luottaa puolueen valtakunnalliseen ohjelmaan.

Jyväskylä-vaaliohjelman tehneistä puolueista demarit rakentaisivat pyöräbaanan, keskusta kevyen liikentaan väyliä taajama-alueille ja pyöräreittejä keskustaan.

Vihreät edistäisivät pyöräilyä ja autotonta arkea. Piraatit, vasemmistoliitto ja kommunistinen puolue mainitsevat tavoitteenaan muun muassa lähijunaliikenteen, ja kokoomus puhuu turvallisen liikkumisen puolesta, oli kulkupeli mikä hyvänsä.

Kristillisten Jyväskylä-ohjelmassa liikkumista ei mainita, jollei lasketa mukaan kohtaa, jonka mukaan biokaasun käyttöä kaupungin kuljetuksissa pitäisi laajentaa. Biokaasun mainitsee ohjelmassaan myös jokunen muu puolue.

Ruotsalaisella kansanpuolueella, perussuomalaisilla, liberaalipuolueella ja itsenäisyyspuolueella ei ole erillisiä Jyväskylä-ohjelmia.

RKP mainitsee valtakunnallisessa ohjelmassaan sujuvan julkisen liikenteen ja tarkoituksenmukaiset kevyen liikenteen väylät.

Perussuomalaiset nostavat esiin toimivan, taloudellisesti ja ekologisesti järkevän julkisen liikenteen.

Pyöräilyä he eivät edistäisi: ”Pyöräily on mukava harrastus, mutta Suomen kokoisessa maassa työmatkapyöräily on mahdollista vain harvoille. Liikennesuunnittelua ei saa tehdä ideologisesti pyöräilyn tai muun ekomatkailun ehdoilla”, vaaliohjelmassa sanotaan.

Oppilaitosten yhteistyötä sivuavat Jyväskylä-ohjelmissaan tavalla tai toisella niin kokoomus, vihreät, keskusta, kristilliset kuin sosialidemokraatitkin.

Kokoomus tahtoisi edistää ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Puolueen ohjelmassa kehaistaan myös yliopiston, ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymän Edufutura-yhteistyöohjelmaa.

Vihreät lisäisivät ”kaupungin, oppilaitosten ja elinkeinoelämän vuoropuhelua” työssäoppimisen, yrityskasvatuksen ja -neuvonnan keinoin.

Keskusta haluaisi yrittäjyyskasvatusta kaikille kouluasteille – myös korkeakouluihin – yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.

”Innovatiivista yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten kanssa kehitettävä jatkuvasti”, sanovat kristilliset.

Sosialidemokraatit taas nimeävät tavoitteekseen kaupungin ja korkeakoulujen yhteistyön tiivistämisen ”edistääkseen niiden menestyvää profiloitumista sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa Jyväskylässä”.

Kuntavaalit numeroina

581 henkilöä on ehdolla Jyväskylässä. He edustavat kaikkiaan kahtatoista eri puoluetta.

82 jyväskyläläistä ehdokasta on ilmoittanut ehdokasasettelussa nimikkeekseen opiskelijan. Todellisuudessa opiskelevia ehdokkaita lienee kuitenkin enemmän, koska osa on saattanut mainita esimerkiksi tämänhetkisen tutkintonimikkeensä.

67 valtuutettua valitaan kuntavaaleissa Jyväskylän kaupunginvaltuustoon. Uusi valtuusto aloittaa kesäkuun alussa.

50 vuotta on koko Suomen kuntavaaliehdokkaiden keski-ikä. Nuorimpia, keskimäärin 34-vuotiaita, ovat Piraattipuolueen ja Suomen eläinoikeuspuolueen ehdokkaat. Vanhimpia ovat Kommunistisen työväenpuolueen ehdokkaat, joiden keski-ikä on 61 vuotta. Piraattipuolueella on ehdokkaita Jyväskylässä, KTP:lla ja EOP:lla ei.

60 prosenttia koko maan kuntavaaliehdokkaista on miehiä. Kaikkiaan Suomen kuntavaaleissa on 33618 ehdokasta. Keskustalla on eniten eli 7461 ehdokasta.

Kuntavaalit 2017

 • Ennakkoäänestys pidetään kotimaassa 29.3.–4.4. ja ulkomailla 29.3.–1.4. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa äänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.
 • Vaalipäivä on 9.4. Vaalipäivänä voi äänestää vain äänioikeusrekisteriin merkityssä äänestyspaikassa.

Jyväskylässä ehdolla

 • Kansallinen Kokoomus
 • Suomen Kristillisdemokraatit
 • Piraattipuolue
 • Liberaalipuolue –Vapaus valita
 • Suomen Keskusta
 • Perussuomalaiset
 • Vihreä liitto
 • Itsenäisyyspuolue
 • Svenska folkpartiet i Finland
 • Vasemmistoliitto
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
 • Suomen Kommunistinen Puolue
 • Vaaliliitossa: Liberaalipuolue, Piraattipuolue