Vuoden ensimmäinen Jylkkäri poikkeaa hiukan tutuilta reiteiltä ja ottaa askeleen oikealle. Tässä numerossa käsitellään aiheita, jotka ovat tärkeitä suurelle osalle maamme kansalaisia, mutta jotka eivät kuitenkaan yleensä näy lehtien sivuilla.

Tai näin vanhoillisiin arvoihin ja poliittiseen oikeistoon samaistuvat ihmiset usein ajattelevat. Idea tämän oikeisto-Jylkkärin tekemiseen lähti syytöksestä, jonka mukaan valtamedia edustaa mielipiteissään niin sanottua liberaalivasemmistoa, mikä asettaa sen objektiivisuuden kyseenalaiseksi. Myös Jylkkäri on saanut osansa näistä syytöksistä.

Oman kokemukseni pohjalta voin sanoa, että tämä syytös ei ole täysin tuulesta temmattu. Konservatiiveja ja oikeistoa kuohuttavissa kysmyksissä, kuten uskonnossa, maahanmuutossa, susissa ja homoavioliitossa, toimittajat ovat usein poliittisesti vasemmalla ja arvoiltaan liberaaleja.

Mediaa kohti esitetty kritiikki on siis tässä mielessä ymmärrettävää.

 

Tämän lehden tekemiseen oli myös toinen syy. Jokainen meistä katsoo maailmaa omasta perspektiivistään. Oman näkökulman muuttaminen on äärimmäisen vaikeaa.

Meitä kannustetaan joka käänteessä ajattelemaan kriittisesti ja kyseenalaistamaan omat näkemyksemme. Todellisuudessa tämä on vaikeampaa kuin voimme edes ymmärtää.

Etsimme maailmasta tietoa, joka tukee omaa maailmankatsomustamme. Samalla jätämme huomiotta ne asiat, jotka ovat ristiriidassa oman näkemyksemme kanssa.

Emme osaa (tai halua) myöntää, että hyvinä pitämämme asiat voisivat todellisuudessa olla haitallisia tai vääriä. Jokainen meistä pitää itseään rationaalisena ja hyväntahtoisena ihmisenä, joka vetää oikeista faktoista oikeita johtopäätöksiä.

Näistä syistä johtuen vuoden 2016 ensimmäinen Jylkkäri pyrkii haastamaan niitä näkökulmia, joita akateemiseen yliopistoväkeen usein yhdistetään. Luoja päättäköön, kuinka hyvin tässä onnistuimme!

 

Jokaisen meistä tulisi joskus ravistella omia näkemyksiämme. Kannattaa myös muistaa, että eri tavoin maailmaa katsova ihminen ei automaattisesti ole väärässä, vaikka emme tätä haluaisikaan itsellemme myöntää.

Monet oikeistoa huolettavista asioista täytyy ottaa vakavasti. Kyllä, maahanmuuttajien kotouttamisessa tulee vääjäämättä esiin ongelmia. Kyllä, tietyt kulttuurit ja uskonnot ovat ongelmallisempia naisten ja seksuaalivähemmistöjen kannalta kuin toiset. Ja kyllä, turvapaikanhakijoiden määrän kasvu tulee varmasti maksamaan yhteiskunnallemme paljon.

Meidän tulee myös pitää mielessä se, että maailmaan mahtuu sekä helppoja että vaikeita kysymyksiä.

Amerikkalainen toimittaja ja satiirikko H. L. Mencken kiteytti tämän ajatuksen osuvasti.

”Jokaiseen monimutkaiseen ongelmaan on olemassa vastaus, joka on selkeä, yksinkertainen ja väärä.”