Anna Kontula: Kirjeitä oikealle (Into)

Vasemmistoliiton sosiologi-kansanedustajan uutuus on kuvitteellinen kirjeenvaihto oikeistovaikuttajan kanssa. Teos lupailee avaavansa perimmäisiä vasemmistoa ja oikeistoa erottavia kysymyksiä ja esittelevänsä myös muutamia poliittisia solmukohtia, joissa vastapuolet ovat samaa mieltä – joskin täysin eri linjoilla siitä, miten näissä kohdin tulisi toimia.

Romanttista kirjeenvaihtoa mukaileva muoto tekee teoksesta helppolukuisen ja kirjeiden jaottelu neljän teeman alle on johdonmukaista. Ei-tieteellinen tyyli kuitenkin kostautuu muutamissa kohdissa hieman hämärinä ajatuksenjuoksuina. Esimerkiksi se, keneen Kontula viittaa puhuessaan ”vasemmistosta” ja ”meistä”, paljastuu vasta noin puolessa välissä teosta.

Jälkisanoissa Kontula valottaa kirjeenvaihdon yksipuolisuuden johtuvan siitä, ettei oikeistolaisista vaikuttajista löydy vastaparia. Tämä on harmillista, sillä Juho Pihkalan ja Esko Valtaojan Tiedän Uskovani, uskon tietäväni -teoksen kaltainen vuoropuhelu olisi ollut antoisampaa luettavaa kuin Kontulan teos, joka jää nyt ”keskustelunavaukseksi” .

Kirjeitä oikealle on puutteistaan huolimatta antoisa kurkistus erään vasemmistolaisen vaikuttajan poliittisen kannan taustaan. Suosittelen kuitenkin lukemaan kirjailijan jälkisanat esipuheena, sillä niissä esitetyt tiedot täydentävät itse teoksen sisältöä merkittävästi.

Ville Tikka