Vaalimainoksia Agoralla. Kuvat: Arimo Kerkelä & Unto Luoto
Vaalimainoksia Agoralla. Kuvat: Arimo Kerkelä & Unto Luoto

Kysyimme kaikkien ylioppilaskunnan edustajistovaaliryhmien ehdokkailta, miten JYYtä tulisi kehittää. Ongelmia nähtiin esimerkiksi ylioppilaskunnan jäsenmaksussa ja avoimuudessa.

Teemu Torssonen, Jyväskylän akateemiset perussuomalaiset

img_japsu

”JYYn toimintaa tulee kehittää muuttamalla liittyminen siihen vapaaehtoiseksi. JYYn tulisi vielä enemmän panostaa opiskelija-asuntojen määrään ja kuntoon, koska edulliset opiskelija-asunnot ovat opiskelijan kestävän talouden kannalta tärkeitä. Toimivien yhteyskanavien avaaminen opiskelijoiden ja yritysten välille on järkevää. JYYn tulisi tukea voimakkaammin suomenkielisen koulutuksen elinvoimaisuutta. JYYn toiminnan avoimuus varmistettava.”

 

Jonna Temonen, Jyväskylän Kokoomusopiskelijat

img_kokoomus

”JYYn ongelma on se, ettei sen toiminta kiinnosta sen jäseniä. Tilanteen on mahdollistanut pitkälti se, että JYY voi toimia jäsenistöään kuuntelematta. Hankkeitaan se voi rahoittaa nostamalla pakollista jäsenmaksua vailla pelkoa jäsenkadosta. Tällöin tarvetta priorisoinnille tai vuorovaikutukselle ei ole. JYYn pitäisi panostaa yritysyhteistyöhön, priorisoida toimintaansa ja keskittyä aiheisiin, jotka kiinnostavat myös niitä, jotka eivät äänestä. JYY on jäseniään varten, eikä toisin päin.”

 

Jani Kykkänen, JYYn demariopiskelijat

img_3554demari

”JYYn tulee olla entistäkin jäsenlähtöisempi. Jäseniltä ja JYYn alaisilta järjestöiltä tulevat ideat ja avaukset tulee ottaa paremmin huomioon ja tarjota jäsenille heidän näköistään toimintaa. Esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntatoiminnan tulee palvella monipuolisesti suurempaa osaa jäsenistöstä. JYYn pitää siis olla herkempi saamalleen palautteelle ja luoda ennakkoluulottomasti uusia tapahtumia, kuten esimerkiksi liikunta-appro on.”

 

Rosa Heikkinen, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto (Jyviva)

img_jyviva

”Meidän pitäisi pohtia mahdollisuuksia osallistaa JYYn jäseniä suoraan edunvalvontatyöhön. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja kiinnostusta opiskelijapolitiikkaan voisi lisätä esimerkiksi se, että JYY järjestäisi esimerkiksi yliopiston, tiedekuntien ja Sonaatin kanssa yhteistyössä enemmän avoimia keskustelutilaisuuksia opiskelijoille. Tällaiset voisivat olla hedelmällisiä esimerkiksi opetussuunnitelmia uusittaessa.”

 

Heidi Jauhiainen, Pörssi&Dumppi

”Ylioppilaskunnan jäsenmaksukorotuksille on tehtävä stoppi! Taloutta on kehitettävä kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla. Tässä keskeistä voisi olla esim. yritysyhteistyön kehittäminen. JYYn tulee toimia aktiivisesti opiskelijoiden äänenä koulutuksen laadun kehityksessä. Joustavan opiskelurytmin mahdollistamiseksi on saatava enemmän, myös ympäri vuorokauden auki olevia, ryhmäopiskelutiloja. Lisäksi verkkokurssitarjontaa on lisättävä. Yliopiston tulee tarjota riittävät tilat kaikille ainejärjestöille!”

 

Toni Lamminaho, Luonnontieteilijät

img_luonnontieteilijät

”JYYn toimintaa tulee kehittää jatkuvasti joka sektorilla nousujohteisesti. Luonnontieteilijät haluavat korostaa erityisesti järjestöasioiden kehittämistä. JYYn tulee tukea enemmän järjestöjä yhteistyöhön. Nykyisellään järjestöjen välinen yhteistyö jää monesti pintapuoliseksi tapahtumien järjestämiseksi. Yhteistyöllä voidaan parhaimmillaan ajaa opiskelijoiden etuja tehokkaammin. JYYn tulee vaikuttaa aktiivisesti järjestöjen tilakysymykseen. Nykyään kaikilla ainejärjestöillä ei ole edes omia säilytystiloja.”

 

Taimo Halme, Alvarin unioni

img_alvarinunioni

”JYYn tulisi aina vain kehittää sitä, miten se näkyy jäsenilleen. Niin kauan kuin vaaliständeillä äänestäjiltä kysyttäessä 50% ei ole varma siitä, mikä ylioppilaskunta on ja miksi jäsenmaksua maksetaan, ei viestintä ole toiminut. Ylioppilaskunnan tulisi aktiivisemmin viestiä tekemisistään ja mahdollisuuksista, joita se tarjoaa. Ylioppilaskunta-aktiiviuden ei tarvitse tarkoittaa vain poliittista aktiivisuutta.”

 

Arttu Karila, Jyväskylän keskustaopiskelijat

img_keskusta

”Opiskelijoiden keskuudessa on tänä syksynä herännyt kaksi kysymystä: mistä johtuu jäsenmaksun korotus ja mikä on JYY?

JYYn talous vaatii toimintatapojen muutoksen. Jäsenmaksua ei voi jatkuvasti korottaa. Nykyinen konserni on niin laaja, että sen talouden hallitseminen vaatii erityistä sitoutumista ja kiinnostusta. Ratkaisu voisi olla eräänlainen ’’talousviisaiden’’ ryhmän kokoaminen edustajistosta ja JYYn alumneista, jolla on selvä kokonaiskuva taloudesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Ylioppilaskunnan edustajiston toimintaa taas on tuotava enemmän läsnä opiskelijoiden arkeen. Tässä on vastuu niin JYYn toimijoilla, Jylkkärillä kuin myös keskustelua herättävillä edustajiston jäsenillä. Ei suhmuroida asioita Ilokiven käytävillä vaan käydään reipasta, julkista keskustelua!”

 

Ronja Karkinen, JYYn vihreät opiskelijat

img_vihreät

”JYYn tulee käyttää entistä vahvemmin vaikutusvaltaansa yliopiston ja kaupungin suuntaan, edistäen niin opiskelijan hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta, kuin myös ekologisuutta ja kestävää kehitystä.

JYYllä olisi kehitettävää myös päätöksenteon avoimuuden ja viestinnän suhteen. Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa häntä koskettaviin asioihin. Hyvällä viestinnällä kansainvälisetkin opiskelijat löytäisivät paremmin mukaan ylioppilaskunnan toimintaan.”

 

 

YLIOPPILASKUNTA JA EDUSTAJISTO

 • Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta eli JYY on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö.
 • Kaikki yliopiston perustutkinto-opiskelijat ovat JYYn jäseniä.
 • Ylioppilaskunnan lukuvuoden 2015-2016 jäsenmaksu on 116,5 euroa. Jäsenmaksu nousi viime vuodesta 14 eurolla, josta 10 eurolla paikattiin YTHS:n valtiontukien leikkauksia ja lopulla ylioppilastalo Ilokiven remonttia. Ensi vuonna jäsenmaksu nousee jälleen Ilokiven remontin vuoksi.
 • Ylioppilaskunnan edustajisto on JYYn parlamentti, joka tekee päätökset tärkeimmistä ylioppilaskuntaa koskevista päätöksistä.

 

EDUSTAJISTOVAALIT 2015

 • Vaaleissa valitaan Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYYn 41-henkinen edustajisto kahdeksi vuodeksi.
 • Ehdolla vaaleissa on 194 opiskelijaa yhdeksältä eri ehdokaslistalta.
 • Äänioikeus on vaaleissa kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä.
 • Ennakkoäänestys 28.-29. lokakuuta, vaalipäivät 3.-4. marraskuuta.

 

ÄÄNESTYSPAIKAT 3.-4. MARRASKUUTA

 • Yliopiston pääkirjasto 10.00-19.00
 • Mattilanniemi (A-rakennus) 10.45-16.00
 • Agora 10.30-16.15
 • Ylistönrinne 11-15.30
 • Liikunta 10.15-14.15
 • Kortepohja, ylioppilaskylä 17.00-20.00

Äänestämiseen vaaditaan opiskelijakortti tai henkilöllisyystodistus.

 

Lue lisää:

Vaalipaneeli paljasti ryhmien eroja (28.10.2015)