Esimerkiksi freelancer-keikkoja tekevän kannattaa miettiä erilaisten hankitojen  vähennyskelpoisuutta.
Esimerkiksi freelancer-keikkoja tekevän kannattaa miettiä erilaisten hankintojen vähennyskelpoisuutta. Kuva: Unto Luoto

Verovähennykset tarjoavat säästömahdollisuuksia erimerkiksi kesätöitä tai freelance-keikkoja tekevälle.

Verovähennykset voivat tuoda helpotusta myös opiskelijan kukkarolle. Opintoihin liittyviä kuluja ei verotuksessa valitettavasti voi vähentää, mutta sivutyöhön tai kesätyöhön liittyvät kulut ovat vähennyskelpoisia pitkälti samojen periaatteiden mukaisesti kuin kokopäivätyönkin.

”Esimerkiksi matkakuluja, jotka ovat tyypillinen esimerkki vähennyksistä, saa vähentää ihan yhtälailla. Matkakuluissa omavastuu on kuitenkin 600 euroa, eli tätä pienempien summien ilmoittamisesta ei ole hyötyä”, kertoo ylitarkastaja Sirpa Rinne-Nirva Verohallinnon henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksiköstä.

Vähennys hyväksytään halvimman kulkuneuvon mukaan tietyin rajoituksin. Jos siis taittaa työmatkansa omalla autolla, vaikka julkisilla kulkuvälineilläkin pääsisi perille kohtuullisilla odotusajoilla, hyväksytään vähennys julkisen liikenteen mukaan.

Vähennykset pienentävät verotettavan ansiotulon määrää, josta maksettavien verojen osuus lasketaan.

 

Toinen mahdollisuus verovähennyksiin ovat muut tulonhankkimiskulut, joita voi vähentää, jos työnantaja ei tarjoa laitteita tai tiloja käyttöön. Palkkatuloa saaneelta niitä vähennetään verotettavan ansiotulon määrästä automaattisesti 620 euroa, mutta kuitenkin enintään palkkatulon määrä. Jos opiskelija joutuu töidensä puolesta tekemään tätä enemmän hankintoja, kannattaa verovähennyskelpoisuutta pohtia.

”Muita tulonhankkimiskuluja harvemmin on tavallisella työssäkäyvällä tai opiskelijalla, kun työskentely tapahtuu yleensä työnantajan tiloissa ja työnantajan tarjoamilla laitteilla. Tyypillisiä ammattiryhmiä, joilla näitä kuluja on, ovat esimerkiksi freelancerit tai opettajat, jotka joutuvat työskentelemään kotona”, Sirpa Rinne-Nirva toteaa.

Tulonhankkimiskuluihin lasketaan esimerkiksi laitehankinnat, ammattikirjallisuus ja työhuonevähennys. Jos esimerkiksi haluaa, että tietokoneen hankinta huomioidaan verotuksessa, kannattaa Rinne-Nirvan mukaan kertoa selvityksessä työn sisältö, mikä työskentelyaika on ollut, montako tuntia päivässä työvälinettä on jouduttu käyttämään sekä työvälineen ostoaika ja hankintahinta.

”Ja sittenkin voi olla, että varmistetaan vielä mahdollisesti kysymällä lisätietoja, että eikö työnantaja tarjonnut mahdollisuutta työskennellä heidän laitteillaan.”

Työhuoneesta puolestaan voi vähentää 205 euroa, jos käyttää asuntoa satunnaisten sivutulojen hankkimiseen.

 

Työskentelyajan ilmoittaminen on olennaista siksi, että vähennyksen suuruuteen vaikuttaa se, missä määrin hankintaa on käytetty työskentelyyn. Esimerkiksi viikon työskentely tuskin vielä poistaa osaakaan laitteen hankintahinnasta, mutta kolmen kuukauden kokopäiväinen työskentely voi olla jo eri asia.

Vastaavasti vaikkapa valokuvausta opiskelevan ja satunnaisia kuvauskeikkoja tekevän voidaan katsoa käyttävän kuvauskalustoa ja kuvankäsittelyohjelmia sekä työskentelyyn että opiskeluun, mikä vaikuttaa vähennykseen.

Hankintoihin liittyvät kuitit tulee säilyttää.

”Kannattaa kerätä vuoden aikana vaikkapa kirjekuoreen kuitit niistä hankinnoista, joita arvelee vähentävänsä. Jos haluamme tarkistaa jotain ilmoituksesta, niin pyydämme sitten kuitit”, Rinne-Nirva selittää.

Lisäksi vähennyksiin voi ilmoittaa muun muassa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut.

 

VEROVÄHENNYKSET

  • Verovähennykset pienentävät maksettavien verojen määrää.
  • Verotettavista ansiotuloista voi vähentää muun muassa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut, asunnon ja työpaikan väliset matkakulut, tulonhankkimiskuluja, kuten työhuonevähennyksen, laitehankinnat ja ammattikirjallisuuden, ja viikonloppumatkat, jos työskentelee ja asuu työn vuoksi eri paikkakunnalla kuin perhe.
  • Vähennykset voi ilmoittaa Veroilmoitus verkossa -palvelussa.
  • Lisätietoja verovähennyksistä ja niiden määristä saa esimerkiksi esitäytetyn veroilmoituksen täyttöoppaasta, joka toimitetaan esitäytetyn veroilmoituksen mukana, sekä vero.fi-sivustolta.