Talous kuuluu kaikille

Mikko Jakonen & Tiina Silvasti: Talouden uudet muodot (Into Kustannus)

Talouden uudet muodot esittelee hyvän ja kriittisen katsauksen vallitsevaan talouskeskusteluun. Kirjan artikkeleissa taloutta tarkastellaan inhimillisenä, sosiaalisena ja yhteiskunnallisena prosessina, ei minään todellisuudesta irrallisena oliona. Esimerkiksi fossiilisten energialähteiden merkitystä vaurauden karttumisessa käsitellään mielenkiintoisella tavalla.

Uusliberalismikritiikille ominaiseen tapaan mutkia vedetään paikoin turhan suoriksi. Enimmäkseen analyysi on tasokasta. Jokaisen humanistin pitäisi lukea teoksesta Miikka Pyykkösen kulttuuriteollisuutta ja taidealojen prekaariluonnetta käsittelevä artikkeli.

Suositeltavaa luettavaa varsinkin näin vaalien alla, kun työ ja talous ovat tapetilla.

“Siinä missä Björn Wahlroosin talousopukset tarjovat lähinnä narsistista tautologiaa, esittelee Talous kuuluu kaikille oikeita näkökulmia talouteen ja yhteiskuntaan.”