Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) lykkää hiilineutraaliustavoitettaan.

Alun perin JYY pyrki hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteesta päätti edustajisto marraskuussa 2020 hyväksyessään ilmastokestävyyden tiekartan eli suunnitelman siitä, milloin JYY on hiilineutraali ja miten se vähentää päästöjään. Suunnitelman teki JYY:n hallitus 2020.

Päivitys kuului vuoden 2023 hallitukselle. Marraskuussa edustajisto päätti hallituksen esityksen pohjalta, että JYY pyrkii hiilineutraaliuteen vasta vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että nettopäästöt ovat nolla. Koska kaikkia päästöjä ei voi karsia, JYY aikoo kompensoida eli hyvittää päästöjään rahoittamalla vähennyksiä muualla.

Mutta se ei ole yksinkertaista, sanoo JYY:n viime vuoden hallituksen puheenjohtaja Konsta Tarnanen. Hän osallistui tiekartan päivitykseen.

Kompensaatioalalla ei ole yhteistä lainsäädäntöä.

Kriteerejä toki on: kompensaation tulisi olla pysyvää sekä lisäistä eli ilmastotoimia ei olisi tehty ilman rahoitusta. Todentaminen on kuitenkin usein haastavaa. Kansalaisjärjestö Finnwatchin vuoden 2021 raportin mukaan kriteerien täyttymistä arvioivilla sertifiointijärjestelmillä ei ole voitu taata hankkeiden laatua. Sertifikaatit eivät myöskään kerro ihmisoikeus- ja luontovaikutuksista. Luottamus toimijoihin on usein kiinni yritysten avoimuudesta ja kuluttajan valveutuneisuudesta.

”Toiveena on, että viiden lisävuoden aikana alan sääntely ja tekniikat kehittyvät”, Tarnanen sanoo.

KOMPENSAATIOALALLA ON ”villit markkinat”, vahvistaa väitöskirjatutkija Sami El Geneidy Jyväskylän yliopistosta.

Vaikka laatu vaihtelee, El Geneidyn mukaan hyviä kompensaatiohankkeita kuitenkin on joskin saatavuus voi olla ”kiven alla”.

Kompensaatio maksaa. Esimerkiksi vuonna 2022 WWF:n hallinnoimien Gold Standard -kompensaatiohankkeiden hinnat olivat 10–47 dollaria per hiilidioksidiekvivalenttitonni (COe2).

Ilmastotiekartan päivitystä varten ylioppilaskunta tilasi yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomilta laskennan vuoden 2021 hiili- ja luontojalanjäljestään. Hiilijalanjälki oli 2 017 tonnia COe2. Hyvittäminen olisi noin 18 100–82 700 euroa.

Talousvaikutus on El Geneidyn mielestä hyvä asia. Päästökompensaatiota voi hyödyntää ohjauskeinona.

”Se on vain yksi osa hiilineutraaliutta. Tärkeintä on vähentää päästöjä pysyvästi.”

Resurssiviisausyhteisön laskentaraportissa oli myös ehdotettu keinoja: Vanhojen rakennusten korjaaminen on usein uudisrakentamista ilmastoystävällisempää. Kierrätyksen parantaminen vähentäminen laskevat päästötasoa.

Päivitetyn ilmastotiekartan mukaan JYY:n päästöt ”on saatava matalimmalle mahdolliselle tasolle pienentämällä kulutusta ja valitsemalla vähäpäästöisiä vaihtoehtoja” ja kompensaatio tehtävä taloudellisesti kestävästi.

Suunnitelmaa päivitetään vuonna 2027. Tuolloin JYY:n tulee tehdä edustajistolle selvitys mahdollisesta rahastosta, jonka varoja voi käyttää päästöjen vähentämiseen tai kompensaatioon. Siitä, mihin JYY käyttää rahaa, päättää edustajisto.