JYVÄSKYLÄN yliopiston ylioppilaskunta tyrmää opiskelijoiden käyttämiin palveluihin kohdistuvat leikkausajatukset. JYYn mielestä opiskelijamyönteinen kaupunki ei leikkaisi esimerkiksi joukkoliikenteestä sekä kulttuuri- ja harrastustoiminnasta.

Taustalla on Jyväskylän kaupungin 25. huhtikuuta julkaisema lista mahdollisista sopeutuskohteista. Kaupunki aikoo tasapainottaa talouttaan seuraavan kolmen vuoden aikana pysyvästi noin 40 miljoonalla eurolla. Talouden tasapainottamiseksi kaupunki etsii säästöjä, keinoja lisätä tuloja sekä tapoja järjestää palveluita tehokkaammin.

Suurimpia syitä sopeuttamiselle ovat viime vuosina kasvaneet sosiaali- ja terveysmenot.

Kaupungin tilaaman alustavan toimenpidelistauksen mahdollisista säästökohteista toteutti ulkopuolinen konsulttiyhtiö FCG Oy.

Suuri osa toimenpiteistä koskee kaupungin omaa toimintaa ja henkilöstöä. Tällaisia ovat esimerkiksi sairauspoissaolojen vähentäminen, kaupungin rahoitusjärjestelyt ja digitalisaation hyödyntäminen. Toimenpiteillä ei ole suoraa vaikutusta asukkaiden palveluihin.

Koko tavoitesummaa ei kuitenkaan voi saavuttaa ilman palveluista leikkaamista.

Mahdollisiksi säästökohteiksi on listattu erilaisia opetukseen, kulttuuriin, liikuntaan ja muihin kaupungin järjestämiin palveluihin kohdistuvia heikennyksiä. Listalla ovat esimerkiksi perusopetuksen tuntimäärän vähentäminen, koulukuljetusrajan nostaminen, palvelutason alentaminen uimarannoilla ja luistelukentillä, lumensiirron vähentäminen, kirjastoverkon tiivistäminen, teatterin toiminnan supistaminen, uimahalli Wellamon lakkauttaminen, Valon kaupunki -tapahtuman supistaminen, yksittäisistä liikuntapaikoista kuten skeittihallista ja Killerin treenikeskuksesta luopuminen ja joukkoliikenteen lippuhintojen korottaminen.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta kritisoi osaa esitetyistä mahdollisista sopeutuskeinoista. JYYn mukaan joukkoliikenteeseen sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan esitetyillä leikkauksilla olisi merkittävä negatiivinen vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin sekä kaupungin veto- ja pitovoimaan.

”Moni opiskelija elää köyhyysrajalla. Erityisesti kaikista pienituloisimmille opiskelijoille leikkaukset olisivat merkittäviä”, ylioppilaskunnan hallituksen kuntapoliittinen vastaava Nuutti Ruotsalainen kommentoi ylioppilaskunnan tiedotteessa.

”Jyväskylä on kaupunkistrategiassaan julistautunut opiskelijakaupungiksi. Nyt on aika näyttää, että Jyväskylä välittää opiskelijoista.”

Jyväskylän kaupunki pyytää parhaillaan palautetta mahdollisista säästökeinoista eri sidosryhmiltä ja asukkailta. Konsulttiyhtiön toimenpidelistaus ei ole lopullinen sopeutuskeinojen luettelo vaan taustamateriaali.

Kaupunki tekee päätöksiä talousarviosta syksyllä 2023. Valtuusto päättää marraskuussa ensi vuoden veroprosenteista marraskuussa ja hyväksyy lopullisen talousarvion vuodelle 2024.