JYVÄSKYLÄN yliopiston rehtorihaun jatkovaiheeseen on valittu neljä hakijaa. Yliopiston hallitus valitsi jatkoon päässeet 15. toukokuuta kokouksessaan hakijoiden kokonaisarvioinnin pohjalta.

Rehtorihaun jatkossa ovat Piia Björn, Marko Hakovirta, Jari Ojala ja Saara L. Taalas.

Björn on filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston erityispedagogiikan dosentti. Hän toimii Turun yliopiston koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittämisestä vastaavana vararehtorina.

Hakovirta on fysiikan tohtori. Hän toimii kestävän liiketoiminnan ja biotalouden professorina North Carolina State University NCSU:ssa Yhdysvalloissa.

Filosofian tohtori Ojala on vertailevan liiketoimintahistorian professori ja Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani.

Taalas on liiketaloustieteen professori Linné-yliopistossa Ruotsissa.

Yliopistolain mukaan yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtorilta vaaditaan tohtorin tutkinto, rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava osaaminen ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Jyväskylän yliopiston ammattiyhdistykset ja ylioppilaskunta JYY järjestävät rehtorihakijoille yhteisöllisen kuulemisen eli paneelikeskustelun perjantaina 26. toukokuuta kello 12 alkaen.

Rehtoriksi haki yhteensä kymmenen henkilöä määräaikaan mennessä. Yksi hakijoista vetäytyi hakuprosessista hakuajan päättymisen jälkeen.