JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON rehtoriksi haki kymmenen hakijaa. Hakuaika päättyi sunnuntaina 7. toukokuuta.

Hakijat olivat Piia Björn, Marko Hakovirta, Kim Kihlström, Tapio Koivu, Mika-Petri Laakkonen, Jari Ojala, Hanna-Leena Putkinen, Kalle Ruppa, Saara L. Taalas ja Mari Walls.

Mari Walls toimi Tampereen yliopiston rehtorina vuodesta 2018. Hän haki jatkokautta Tampereella, mutta jättäytyi pois haun aikana. Hän sai rehtorikaudellaan kritiikkiä opiskelijoilta ja työntekijöiltä. Walls haki myös Helsingin yliopiston rehtoriksi. Yliopisto valitsi tehtävään Sari Lindblomin.

Piia Björn on Turun yliopiston vararehtori, joka on työskennellyt myös Helsingin, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoissa. Marko Hakovirta on professori North Carolina State Universityssa (NCSU). Hänen tieteenalansa ovat fysiikka ja materiaalitiede. Tapio Koivu on Oulun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori. Jari Ojala on vertailevan liiketoimintahistorian professori ja Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani.

Jyväskylän yliopiston rehtorihaku alkoi 11. huhtikuuta. Edellinen rehtori Keijo Hämäläinen siirtyy johtamaan Tampereen yliopistoa.

Rehtorin tehtäviä on hoitanut huhtikuun lopusta Jyväskylän yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Marja-Leena Laakso. Niin Laakso kuin toinen vararehtori Henri Kunttu eivät hakeneet yliopiston rehtoriksi.

Yliopistolain mukaan yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi. Rehtorilta vaaditaan tohtorin tutkinto, tehtävien hoitamiseksi tarvittava osaaminen ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Hallitus päättää haastatteluihin kutsuttavista henkilöistä kokouksessaan 15. toukokuuta. Tavoitteena on järjestää haastateltavien hakijoiden yhteisöllinen kuuluminen 26. toukokuuta.