cancel

V.S. Luoma-aho. Kosmos, 2023. s. 150.

 

JYVÄSKYLÄLÄISLÄHTÖISEN runoilija ja kääntäjä V.S. Luoma-ahon lyhytproosateoksessa cancel (Kosmos, 2023) haparoidaan poikkeustilan ja uuden normaalin välillä.

Kertomukset risteilevät moderniin maailmaan sijoittuvissa arkipäiväisissä todellisuuksissa, kuten museossa, Provinssirockissa ja etätöissä, mutta myös digitaalisilla alustoilla ja psyyken eri tiloissa. Yhtenäistä tarinoille on yhteiskunnallinen ote ja mielen poikkeavuuden teemat, jotka rakentavat pohtivan ja symbolisen kokonaisuuden.

Luoma-aholta on aiemmin ilmestynyt viisi runokokoelmaa ja proosateokset Luonteita (2018) ja delete (2021). Cancelissa kerronta on paikoin lyyrisen kaunista, ja se on enimmäkseen oivaltavaa kielellistä taiturointia nykyajan ihmisen tilallisuuden kokemuksista ja sen rajoista.

Teos etsii vastauksia kysymyksiin ihmisen minuudesta ja keinoista hallita elämää. Kun rutiineja joutuu poikkeustilan takia muuttamaan, muuttaako se myös ihmistä? Kun sängyn tukipuut hajoavat himon huumassa, mitä se hajottaa ihmisessä?

Suoria vastauksia ei anneta. Ne etsitään ennen kuin joku ehtii painaa cancelia.