ON PAPERINEN todistus arvokkaampi kuin PDF:n kilahdus sähköpostiin!”

”No ei vittu, ei enää edes kiinnosta valmistua maisteriksi, jos en saa edes kusista todistusta postissa.”

”Ihan hyvä, että luovutaan turhista kulueristä.”

”Useammassa yliopistossa on paperisista todistuksista luovuttu. JYU tulee vähän jo myöhässä.”

Muun muassa näin anonyymissä keskustelusovellus Jodelissa kommentoitiin tammikuussa.

Sitä ennen Jyväskylän yliopisto oli ilmoittanut siirtyvänsä sähköisiin tutkintotodistuksiin keväällä 2023.

 

 

TÄHÄN saakka yliopisto on antanut valmistuvalle paperisen tutkintotodistuksen.

Sähköisen kopion on saanut yliopistolta erityistilanteissa, kuten kiireellisessä työnhaussa tai Kelaa varten. Kopio ei ole virallinen todistus.

Kevään muutoksen myötä virallisista paperisista todistuksista luovutaan.

Jatkossa toimitettava sähköinen tutkintotodistus on virallinen alkuperäinen todistus, jossa on dekaanin tai varadekaanin allekirjoitus sähköisenä.

PDF-muotoinen todistus vastaa ulkonäöltään paperista todistusta.

Yliopiston mukaan muutos lisää todistuksen luotettavuutta. Sähköisen todistuksen väärentäminen on vaikeampaa kuin paperisen, sillä aitouden voi varmentaa Digi- ja väestötietoviraston varmennepalvelusta.

Yliopisto kertoo sähköisen todistuksen tukevan työnhakua paremmin. Todistuksen voi liittää esimerkiksi hakemuksiin mukaan.

 

 

YLIOPISTON projektipäällikkö Jutta Aalto sanoo, että opiskelija saa uudistuksen jälkeen pyynnöstä myös maksuttoman, tulostetun todistuskopion.

”Ainakaan alkuvaiheessa emme peri opiskelijalta maksua todistuskopiosta.”

Paperinen kopio ei kuitenkaan ole virallinen asiakirja, ellei yliopisto tai esimerkiksi julkinen notaari todista sitä erikseen oikeaksi. Yliopisto ei ole myöskään vielä päättänyt, millaiselle paperille kopio tulostetaan.

Kaikissa maissa sähköinen tutkintotodistus ei välttämättä kelpaa.

Aallon mukaan yliopisto tiedostaa asian.

”Olemme varautuneet siihen, että voimme tarvittaessa toimittaa sähköisen todistuksen lisäksi oikeaksi todistetun paperisen kopion käytettäväksi EU:n ulkopuolella tilanteissa, joissa vastaanottava taho ei hyväksy sähköistä todistusta.”

 

 

MONET suomalaiset korkeakoulut ovat jo siirtyneet sähköisten todistusten käyttöön.

Uudistus on saanut vastustajia ja puolustajia. Osa pitää paperista todistusta sähköistä merkityksellisempänä, osa taas ymmärtää korkeakoulujen päätöksiä.

Itä-Suomen yliopistossa opiskelijat kritisoivat todistusuudistusta keväällä 2022. Sen seurauksena yliopisto tarkensi, että opiskelija saa jatkossa todistuksen myös paperisena. Kyseessä on niin ikään kopio virallisesta, sähköisestä todistuksesta.

Vaasan yliopiston verkkosivuilla voi puolestaan äänestää, mitä mieltä on muutoksesta kertovasta tiedotteesta. Kolme tykkää, yhdeksäntoista ei.

 

 

JYVÄSKYLÄN yliopiston mukaan siirtymän tarkka ajankohta varmistuu alkuvuonna 2023.

Yliopisto järjestää 22. helmikuuta kaikille opiskelijoille avoimen kyselytilaisuuden asiasta.

”Haluamme kuulla opiskelijoiden näkemyksiä”, Aalto sanoo.

”Pohdimme myös, millaisilla uudenlaisilla ’rituaaleilla’ ja ’riiteillä’ valmistumista voidaan digiaikana juhlia.”

Yliopisto on saanut palautetta aiheesta.

Sen perusteella erityisesti pahvinen todistuskansio ja mukana toimitettu onnittelukortti ovat merkityksellisiä.