KAUPUNKIKUVAAN ilmestyneet korkeakoulujen mainokset ovat varma merkki kevään tulosta. Ne viestivät korkeakoulujen kevään toisesta yhteishausta, joka alkaa keskiviikkona 16. maaliskuuta.

Mikäli hakijamäärissä ei tapahdu suuria muutoksia, yhteishaku koskee yli sataatuhatta hakijaa, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön viime joulun alla tehdyn päätöksen mukaisesti haettavissaan yli 2 000 aloituspaikkaa enemmän kuin vuosi sitten.

Suurin osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla, jossa hakija saa pisteitä ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon arvosanoista. Käytössä on kymmeniä erilaisia alakohtaisia pisteytystaulukoita, joista yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat päättäneet autonomisesti.

Kaksi vuotta sitten käyttöön otettu todistusvalintaväylä on saanut paljon kritiikkiä. Uudistuksen tavoitteiden vastaisesti suuri osa hakijoista joutuu edelleen valmistautumaan valintakokeisiin, sillä ylioppilaskokeiden tulokset julkaistaan vasta valintakoekauden alkaessa.

Eriarvoistavat valmennuskurssit eivät ole myöskään poistuneet, vaan pikemminkin siirtyneet koulutusastetta alemmaksi.

 

VAIKKA todistusvalinta on ollut käytössä haun pääasiallisena väylänä vasta suhteellisen lyhyen ajan, on käynnissä jo uusi opiskelijavalintojen kehittämishanke. Yliopistojen valtakunnallinen tavoitetila on valintakokeiden digitalisointi ja niiden määrän huomattava vähentäminen vuoteen 2025 mennessä.

Opiskelijaliikkeen on toimittava myös tulevien opiskelijoiden aktiivisena edunvalvojana varmistamalla, että opiskelijoiden ääni kuuluu valintojen kehittämishankkeessa. Tavoitteena tulee olla, että alakohtaisesti merkittävät soveltuvuuskokeet säilytetään ja todistusvalinnasta opiskelijavalintojen ensisijaisena väylänä luovutaan.

Mikäli todistusvalinnalla valitaan opiskelijoita myös jatkossa, tulee tutkinto-ohjelmilla olla nykyistä laajempi autonomia pisteytyksestä päättämisessä, sillä tällä hetkellä käytössä olevat pisteytystaulukot ovat olleet korkeakoulujen johdon päätöksenteon piirissä.

 

OPETUS- ja kulttuuriministeriön tilaama opiskelijavalintauudistuksen seurantaraportti valmistuu tämän kevään aikana. Silloin saamme mahdollisesti osviittaa siitä, miten uudistus on vaikuttanut opiskeluun ja opiskelijoihin.

Oma oletukseni on, että uudistus on lisännyt alanvaihtajien määrää, kun hakijat ovat päätyneet itselleen epämieluisille tai sopimattomille aloille.

Säilyttämällä alakohtaiset soveltuvuuskokeet ja luopumalla todistusvalinnasta ensisijaisena väylänä voimme varmistaa sen, että opiskelijat tuntevat alan, jolle hakeutuvat ja samalla ehkäistä korkeakoulupudokkuutta.