SYKSYLLÄ 2021 tilanne näytti toiveikkaalta. Jyväskylän yliopisto väläytti kaikista koronarajoituksista luopumista vuoden 2022 alussa, mutta joulukuun aikana pandemiatilanne otti askeleen huonompaan suuntaan. Tammikuussa kevätlukukausi alkoi jälleen piinaavassa tilanteessa. Vaikka yliopisto tiedotti tammikuun lopulla avaavansa lähiopetusta asteittain helmikuun alusta, joutuu moni korkeakouluopiskelija siitä huolimatta jatkamaan suurilta osin etäopetuksessa.

Ongelmana ei ole vain kotona opiskelusta aiheutuva huono ergonomia. Tiukkojen rajoitusten vuoksi sosiaaliset kontaktit jäävät minimiin ja opiskelukavereita näkee vain tietokoneen näytön välityksellä.

Tilanne on ja on ollut hälyttävä jo pitkään. Etäopetus, ryhmäytymisen ja tutustumisen poisjääminen, erilaisten tapahtumien peruuttaminen sekä kokoontumisrajoitukset koettelevat opiskelijoiden mielenterveyttä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kelan joulukuussa 2021 julkaiseman valtakunnallisen korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen tulosten perusteella moni opiskelija voi huonosti. Yksinäisyys ja kuulumattomuuden tunne ovat lisääntyneet, masennuksen ja ahdistuneisuuden oireet ovat yleisiä. THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaaren mukaan juuri pandemian takia vähentyneet sosiaaliset kontaktit ja etäopetuksen kuormittavuus ovat syitä mielenterveyden ongelmiin.

Vaikka lähiopetukseen siirtyminen jakaa mielipiteitä – toisille etäopetus sopii hyvin – se kuitenkin lisäisi opiskelijoiden kaipaamia sosiaalisia kontakteja ja selkeämpiä opiskelurutiineja. Tämä ei tosin ratkaise mielenterveysongelmia. Toimia niiden eteen onkin tehtävä välittömästi.

Erilaiset opiskelijoiden palvelut kuten hyvinvointipalveluja tarjoava Student Life ja YTHS pyrkivät edistämään opiskelijahyvinvointia, mutta resursseja tulisi yhä enemmän kohdentaa mielenterveysongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Lopuksi meistä jokainen voi myös itse tehdä jotain tilanteen eteen. On tärkeää pitää huolta itsestään ja hakeutua avun piiriin tarvittaessa. Olla armollinen itselleen ja pitää huolta omista voimavaroistaan.