JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO lisää lähiopetusta asteittain helmikuun alusta lähtien. Asiasta linjasi yliopiston koronajohtamisryhmä kokouksessa keskiviikkona 26. tammikuuta 2022.

Taustalla oli valtioneuvoston 18. tammikuuta tekemä päätös luopua korkeakoulujen etäopetussuosituksesta helmikuun alusta alkaen, huoli opiskelijoiden hyvinvoinnista sekä tiedon lisääntyminen omikron-nimisestä koronavariantista.

Mutta mitä asteittainen paluu käytännössä tarkoittaa?

Yliopiston tiedotteen mukaan opettaja voi oman harkintansa mukaan järjestää opetustilanteen lähiopetuksena, tai siten, että osa opiskelijoista on läsnä ja osa etänä, mikäli opetuksen pedagoginen toteutus ja opetustila/tekniikka mahdollistavat samanaikaisen toteutuksen. Opettajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta järjestää lähiopetukseensa etäosallistumismahdollisuutta.

Siispä milloin mikäkin kurssi järjestetään etänä, milloin läsnä?

”Yksityiskohtaisesti mahdoton sanoa”, yliopiston koulutuspalveluiden koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen vastaa.

”Se on tilannekohtaista ja riippuu siitä, mitä kurssilla on suunniteltu ja missä kohtaa on opetustilanteelle sopivaa lisätä lähiopetusta.”

Ikosen mukaan opettajia kannustetaan järjestämään lähiopetusta kaikissa niissä tapauksissa, joissa ryhmäkoko ja oppimistila mahdollistavat turvallisen opetustilanteen.

Päätöksistä vastaavat myös opetusta antavat yksiköt itse.

 

LÄHIOPETUSTA KOHTI siirtymisen lisäksi yliopisto päätti, että tilakohtainen kapasiteettirajoitus höllentyy. Tammikuuhun asti maksimihenkilökapasiteetti tilaa kohti on ollut puolet, mutta nyt yhdessä opetus- tai tenttitilassa saa olla kerrallaan 50 henkilöä.

Se taas tarkoittaa käytännössä sitä, että massaluennot eli suuria opetusryhmiä koskevat opetustilanteet järjestetään edelleen etä- tai verkko-opetuksena. Yliopiston koronajohtamisryhmän kokouksessa ei otettu kantaa siihen, millä aikavälillä massaluentoja voitaisiin taas järjestää, mutta tilannetta arvioidaan säännöllisesti ja toimintaa avataan heti kun se on mahdollista.

Yliopisto myös priorisoi helmikuun ajan luentotiloissan ja yleisissä tiloissa opetusta ja opiskelijoiden kohtaamisen mahdollisuutta. Lisäksi tapahtumatoiminnassa on edelleen viranomaisrajoituksia, eikä suuria lähitilaisuuksia ja -tapahtumia järjestetä 27. helmikuuta saakka.

Korona-aikana rajoitukset ja suositukset ovat voineet muuttua lyhyelläkin aikavälillä.

”Kristallipalloa ei ole”, Ikonen sanoo. ”Virus ja tilanteet ovat olleet arvaamattomia, mutta tämä linjaus on tehty vakain ja harkituin mielin. Tilanne näyttää siltä, että voimme kohti kevättä lisätä toimintaa kampuksella yhä enemmän”

Hän muistuttaa, että itseopiskelutilat ovat käytössä. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään niitä, ja tiloissa voi työskennellä ryhmissä myös opetustilanteiden ulkopuolella.

Korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta on selvitetty korona-aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kelan helmi-maaliskuussa 2021 toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan osa opiskelijoista on kokenut etäopiskelun vaikeuttaneen opintoja ja lisänneen yksinäisyyttä. Osa taas on saanut motivaatiota opiskeluun ja lisää vapaa-aikaa.

Tammikuun 2022 lopulla Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta järjesti kyselyn, jossa kartoitettiin jäsenistön tarpeita ja halukkuutta lähiopetukseen asteittaisessa siirtymisessä. Kahden päivän aikana kyselyyn vastasi 3 796 henkilöä. Vastausten läpikäynti on kesken, ja tuloksia käytetään ensisijaisesti ylioppilaskunnan pidemmän aikavälin suunnitteluun.

 

Lue lisää: Vielä marraskuussa Jyväskylän yliopisto valmistautui luopumaan koronarajoituksista vuoden 2022 vaihteessa – Toisin kävi: lukukausi käynnistyy etäopetuksin ja kasvomaskivelvoituksin