ESITYSLISTAN kohta kuusi herätti keskustelua puolesta ja vastaan. Otsikko: palvelumaksujen palauttaminen.

Asiaa käsiteltiin Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1. joulukuuta 2020.

Sitä ennen, lokakuussa, edustajistolle oli esitelty jäsenaloite JYYn liiketoimintakokonaisuus Soihdun palvelumaksuista luopumiseksi. Edustajisto lähetti tuolloin aloitteen hallitukselle toimenpiteitä varten. Aloite myös jaettiin osiin: vuokranantajasta johtuvat muutot, jo maksettujen maksujen palautukset sekä maksujen keruu yleisesti.

Ennen joulukuuta 2020 käytäntö oli, että Soihtu perii Kortepohjan ylioppilaskylän asukkailta 55 euron maksun, vaikka muutto johtuisi talon peruskorjauksesta.

Edustajiston kokouksessa kuitenkin päätettiin, ettei maksua enää jatkossa tällaisissa tapauksissa peritä. Maksujen palautus koski puolestaan ylioppilaskylän A–D-talojen peruskorjauksien vuoksi vuosina 2017–2020 pois muuttaneita. Pitäisikö raha palauttaa jälkikäteen, koska linja muuttui?

Edustajiston kokouksessa Soihdun toimitusjohtaja Timo Lahtinen arvioi, että kylän sisäisesti muuttaneita oli noin 420, ja palautettavien maksujen yhteissumma olisi noin 23 000 euroa. Näin ollen projektiin kuluisi henkilökunnalta noin kaksi viikkoa. Pitäisi ehkä palkata kausiapulainen.

Lahtisen mielestä asia oli hankala. Mahdolliset palautukset eivät välttämättä olisi oikeudenmukaisia, sillä kaikkia palautukseen oikeutettuja ei todennäköisesti tavoitettaisi.

Hän myös pohti, onko hyvää hallintoa kompensoida aiemmin tehdyn päätöksen aiheuttamia kuluja asianomaisille.

Myös JYYn hallitus oli keskustellut samoista asioista. Se päätyi esittämään edustajistolle, ettei maksuja palauteta.

Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto teki vastaehdotuksen: pitää palauttaa.

Äänestettiin. Vastaesitys voitti yhdellä äänellä. Ylioppilaskunta alkoi palauttaa maksuja helmikuussa 2021, ja niitä voi hakea takaisin 30. marraskuuta saakka.

Kuinka paljon palautuksia on haettu, Timo Lahtinen?

”Palautuksia on tehty 15.10.2021 mennessä 104 kpl, joka vastaa 5 775 euron rahasummaa. Näin ollen noin neljäsosa on hakenut palvelumaksunsa takaisin”, Lahtinen vastaa sähköpostitse.

”Palautukset on hoidettu Soihdun oman henkilökunnan voimin ja niihin on kulunut työaikaa noin 30 tuntia. Palautuspyyntöjä on tullut paljon odotettua vähemmän.”

Arvioit edustajiston kokouksessa 2020, ettei kaikkia entisiä asukkaita tavoiteta, vaikka ylioppilaskunta ja Soihtu ”pyrkisi mahdollisimman kattavaan viestintään”. Miten on viestitetty?

”Soihdun sisällä tunnistettiin heti alkuun tämän toimeksiannon haasteeksi entisten asukkaiden tavoittaminen, sillä entisten asukkaiden yhteystietoja ei ole saatavilla.”

”Soihtu on pyrkinyt mahdollisimman kattavaan viestintään asian suhteen. Asiasta on viestitty Soihdun nettisivulla, somessa, (nykyisille asukkaille) kuukausikirjeessämme Asukasinfossa ja Jyytisissä. Marraskuun aikana tulemme vielä muistuttamaan asiasta esimerkiksi Jyytisissä. Haluamme tietysti myös tässä yhteydessä muistuttaa kaikkia JYYllä (Soihdulla) tuolloin asuneita ja palvelumaksun maksaneita A–D-talojen muuttajia hakemaan maksunsa takaisin, jotta pääsemme nuo sovitun aikataulun mukaisesti palauttamaan. Eli kannattaa vinkata kaverille, jos tietää hänen muuttaneen A–D-taloista pois peruskorjauksen tieltä.”

Sanoit, että takautuva periaate maksujen suhteen voi heijastua myöhempiin päätöksiin eivätkä palautukset olisi omiaan selkeyttämään JYYn päätöksentekoa. Oletteko edelleen samaa mieltä?

”Näinhän se yleensä menee, että poukkoilevat päätökset eivät pääsääntöisesti selkeytä toimintaa tai päätöksentekoa. Saman ilmiön voi havaita seuratessa nykyisen Suomen hallituksen toimia eri medioiden välityksellä sen enempää heidän tekemien päätöstensä sisältöä ja päätöksentekokulttuuria arvioimatta.”

Mitä se tarkoittaa?

”Se on vaan yleinen esimerkki vastaavasta, jolla en tarkoita sen kummemmin mitään, joten voit tuon lauseen poistaa halutessasi.”