Vuodenvaihteessa JYY otti käyttöön vihreän sähkön kaikissa Kortepohjan ja Vehkakujan asunnoissa. JYY kertoo verkkosivuillaan, että sopimus energiayhtiö Väreen kanssa takaa sähkön olevan tästedes hiilidioksidipäästötöntä.

Väreen palvelupäällikkö Sami Tolonen kertoo, että vastaavia sopimuksia on tehty muidenkin tahojen kanssa, eikä JYY:n kanssa tehty sopimus ole suuruusluokaltaan mitenkään poikkeuksellinen. Hänen mukaansa moni yritys näkee nykyään vihreän energian hyödyt myös imagolle.

”Onhan siinä mainosarvoakin. Sähköntuotannon vihertämisen voi nähdä monella tapaa lisäarvona yritykselle.”

Päästöt vähenivät sopimuksen solmimisen jälkeen JYYn mukaan nollaan.

Energia on tuotettu tuuli- ja vesivoimalla, sekä bioenergiaa hyödyntämällä. Sopimuksessa ei ole eritelty eri tuotantomuotojen jakautumista tarkemmin.

Tolosen mukaan toimitetusta energiasta kolmannes on vesivoimaa, neljä prosenttia tuulivoimaa ja loput bioenergiaa. Bioenergian osuus on siis suurin.

Bioenergialla tarkoitetaan esimerkiksi puuperäisiä polttoaineita, peltobiomassaa tai biokaasuja. Kuten sopimuksessa luvataan, energia on hiilidioksidivapaata. Täysin päästötöntä se ei kuitenkaan ole.

 

Kun esimerkiksi puusta tai biomassasta tuotetaan energiaa, prosessissa vapautuu pieniä määriä erilaisia kasvihuonekaasuja, kuten metaania ja typpioksiduuleja. Lisäksi puun poltosta vapautuu ilmakehään hetkellisesti suuria määriä hiilidioksidia, joka kyllä sitoutuu hiljalleen uudelleen kasvavaan puuhun, mutta ongelmana on se, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi päästöjä olisi leikattava nopeasti.

Joskus turvetta markkinoidaan uusiutuvana ja puhtaana energiana, vaikka todellisuudessa sen hiilidioksidipäästöt ovat korkeat. Väreen toimittaman bioenergian tuotannossa ei käytetä turvetta, sillä energia on Euroopan unionin alkuperätakuudirektiivien mukaisesti tuotettua.

Sopimuksesta huolimatta ympäristöystävällisintä sähköä on käyttämätön sähkö.

Ennen sopimuksen solmimista JYY:n ostaman sähkön hiilidioksidipäästöt olivat noin 930 tonnia vuodessa. Kun siitä vähennetään toimitilojen kulutus, se tarkoitti yhtä asukasta kohden 400 hiilidioksidikilogrammaa vuodessa. Päästöt vähenivät sopimuksen solmimisen jälkeen JYYn mukaan nollaan.

JYYn kiinteistöjohtaja Kimmo Moilanen muistutti aiemmin mainitussa tiedotteessa osuvasti, että sopimuksesta huolimatta ympäristöystävällisintä sähköä on käyttämätön sähkö. Sähkönkulutustaan voi vähentää esimerkiksi hyödyntämällä uunin jälkilämmön ruoanvalmistuksessa, sammuttamalla valot ja irrottamalla sähkölaitteet pistorasioista, kun niitä ei tarvitse.