Jyväskylän Energiaan kuuluvat JE-Siirto jättää perimättä asiakkailtaan sähkönsiirron kuukausimaksun loka-joulukuulta tänä vuonna. Yhtiö pyrkii näin alentamaan voittojaan, jotka uhkaavat nousta yli Energiamarkkinaviraston salliman tason. Sähkön hinnan voi kilpailuttaa, mutta sähkön siirtäminen on aina alueellisten monopolien hallussa. Energiamarkkinaviraston tehtävä on valvoa, etteivät siirtoyhtiöt käytä monopoliasemaansa hyväksi perimällä sähkönsiirrosta kohtuuttomia hintoja. Sähkölaskusta vain alle puolet muodostuu sähkön hinnasta.